Hoppa till sidans innehåll
Foto: Oliver Torlo Hangflygning i Åre, Tväråvalvet

Vårt regelsystem


Svenska Skärmflygförbundet är ett grenförbund inom Riksidrottsförbundet, och sorterar under specialidrottsförbundet Svenska Flygsportförbundet. Det vi håller på med är alltså idrott, men i vissa avseenden betraktas det vi gör också som flygverksamhet och påverkas därmed av Luftfartslagen. Detta gör att vissa beslut inom förbundet är myndighetsutövning och ytterst styrs av Transportstyrelsen.

Skärmflygförbundet har fått en "delegation" av Transportstyrelsen att sköta en del av den här myndighetsutövningen, och det ställer krav på att vi har ordning på vårt regelsystem och vår organisation för att utfärda kompetensbevis, det vi normalt kallar "licenser".

Vårt regelsystem består av fyra delar:

 • Verksamhetshandboken
  Det är vårt viktigaste styrdokument, som utgår från den föreskrift med namn LFS 2007:44 som Transportstyrelsen utfärdat angående skärmflygning. Verksamhetshandboken består av tio kapitel av vilka det vikigaste är kapitel 4 som reglerar utbildning, och där licenssystmet beskrivs. Verksamhetshandboken ersatte 2015 det tidigare dokumentet Föreskrifter och definitioner som alltså inte finns längre.
 • Utbildningsmanualer
  I utbildningsmanualerna beskrivs hur utbildningen av skärmflygpiloter ska gå till. De kan ses som fördjupade checklistor och är ett stöd för både instruktörer och elever där Varje utbildning är strukturerad i ett antal moment.
 • Elevkort
  Elevkortet är den "blankett" där utbildningsmanualens moment checkas av. Elevkortet dokumenterar utbildningen och är underlaget för att kompetensbevis (licens) utfärdas.
 • Utbildningsboken "Lär dig flyga skärm"
  Lär dig flyga skärm innehåller teorikunskaper för utbildningen inom förbundet. Boken revideras löpande för att vara "up-to date" med den senaste kunskapen inom skärmflygning.

Alla ovanstående dokument återfinns under Dokumentarkiv.

Uppdaterad: 05 JUL 2017 14:50 Skribent: Björn Hårdstedt
E-post: bjorn.hardstedt(snabel)flygsport.se

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.