Hoppa till sidans innehåll

TK svarar på remissrunda

19 NOV 2014 15:59
Efter klubbarnas svar på remissrundan för det nya licenssystemet, kom flera frågor angående tävlingsreglerna. Vissa av dem är kanske inte direkt kopplade till förslaget på nytt licenssystem, men TK har valt att svara på dem ändå.
  • Skapad: 19 NOV 2014 15:59

Frågor och kommentarer är i vissa fall förkortade för att göra texten mer lätthanterlig


Finns det inga krav på någon speciell tävlingslicens när det gäller Acro?
TK: Inte idag. När du tävlar i AKRO första gången är det obligatoriskt att du flyger upp för en dommare. Detta regleras av FAI och blir du inte godkänd får du inte vara med i tävlingen.


Där lär ju behovet vara betydligt större än för Comp1. 
TK: Stämmer ej. För ACRO är tävling & träning mycket lika. För XC är steget från distansflyg till tävling & allt runt detta mycket större. Man flyger på ett annat sätt; snabbt, tar risker, med många andra piloter samtidigt i luften, instrument skall skötas, banstrategi, flygförhållanden etc.


Varför ska BARA tävlingar i XC kräva comp-utbildning, är andra tävlingar mindre farliga?
TK: Nja, se kommentar om ACRO ovan. Angående PM så är utvecklingen i sin linda. Vi får utvärdera vad som behövs i framtiden.


Vem/vilka är det som råkar ut för olyckor i samband med tävlingar? Utan att ha inblick i all rapportering av olyckor verkar det dock som det är flest (nästan enbart) piloter med stor, ofta mycket stor, erfarenhet som har olyckor/tillbud vid tävling.
TK: Att så få comp1 piloter har förolyckats på senare år jämfört med innan comp1 infördes, ser vi som ett tecken på att utbildningen och det mentorskap som denna ger inträde till (tävlingstränarna) gett resultat. Att ”gamla rävar” kraschar beror på de flyger på en hög risknivå med extrema skärmtyper.


Vi ser att det finns en annan väg att gå om man även för tävlingsverksamheten önskar öka tillgängligheten. Istället för Comp 1 och Comp 2 förslår vi en "Rookie-briefing" vid alla nationella tävlingar som är obligatorisk för alla som tävlat färre än x (3 kanske 5) antal heat. 
TK: Rookie briefing är bra. Kan gå att införa på nationella tävlingar. Svårt på internationella. Vi har idag ett krav på att tävlingsarrangörerna under SC ska ha en tävlingstränare på plats som håller comp1 kurs i anslutning till tävlingen, för ska den bli comp1 klassad.


 Efter att piloten tävlat sina x antal heat styr flyg- och tävlingserfarenhet via FOD vilka tävlingar som piloten kan delta i.
TK: Precis så fungerar det idag. Comp2 får du efter erfarenhet och får då flyga vilka tävlingar du vill.


Comp 1 helt onödig utbildning. Kalla det istället lär dig GPS och regler inför tävling och gör det till ett frivilligt seminarium som SSFF/tävlingstränare håller för att göra medlemmarna intresserade av tävling.
TK: Comp1 handlar mestadels om säkerhet, psykologi samt att sänka stressnivån (=risknivån) kring tävling. Den ger kontakt med en mentor i klubben (tävlingstränaren), och sänker tröskeln för att få en positiv introduktion till tävling. Om någon har fått en annan uppfattning/utbildning, bör en diskussion tas med den tävlingstränaren.


 Comp 2- Borde ta bort kravet på 5 heat i godkända tävlingar. Varför skulle NM/SM i Ager vara snällare än British Open i Ager?
TK: Kriterier på en comp1 tävling är både ställets konditioner den aktuella tiden, samt tävlingsledningens upplägg och säkerhetsfilosofi.  Därför kan det vara stor skillnad på två tävlingar på samma ställe.
Att SM alltid varit comp1-klassad beror på att alla svenska tävlingspiloter ska ha möjlighet att flyga SM. Kraven på NM/SM är högt ställda och något som TK arbetar hårt med att utveckla. Kanske behöver vi skilja på NM och SM för att säkerställa kraven från TK och piloterna...


Nu är det upp till Tävlingskommitten/SSFF styrelse att godtyckligt godkänna tävlingar. Om tävlingen är öppen för din pilottyp/kunskap borde inte svenska förbundet lägga sig i.
TK: Det finns ingen godtycklighet inblandad i hur TK godkänner comp1 tävlingar. Fasta kriterier för flygställets konditioner, den aktuella tiden, samt tävlingsledningens upplägg och historia avgör (banläggning, säkerhetsarrangemang, rookie upplägg etc.). TK skickar också observatörer till samtliga tävlingar innan de godkänns. Finns förslag på andra tävlingar som vi borde godkänna som comp1 är man välkommen att höra av sig med tips.


Förbundet borde istället organisera fler nationella och lokala tävlingar i Sverige och på det sättet leda in fler på tävlingsspåret.
TK: Ja, det skulle vi också vilja. Men tyvärr räcker inte tiden till allt som ska göras ideellt. Vi välkomnar fler att arrangera tävlingar i Sverige. Både på klubbnivå och nationellt!


 Är man P2 med bra utbildning är man också mogen för den flygning som görs på en tävling. Kan man inte knappa på instrumentet lär man sig till nästa gång.
TK: Hur definierar vi "bra" utbildning? I tävling är instrumenten inte bara avgörande för tävlingsmomentet utan har även en stor betydelse för säkerheten.


 Vad innebär det att akro och comp har lyfts ut ur licenssystemet förutom att man kallar akro, comp1 och comp2 för kompetenser istället för behörigheter. Vad gör det för skillnad egentligen? Hur blir det enklare?
TK: Ja, det vet inte vi. Men det är så hela förslaget på nytt licenssystem är upplagt.


 I kapitel 3. Arbetsordning, underkapitel 7 står det: ”TK utser den klubb som administrerar Svenska distansligan”; vi tycker inte att detta bör ingå i förbundets åtaganden och vi anser att det även fortsättningsvis bör vara möjligt för enskilda klubbar att anordna och självständigt hantera informella tävlingar utan att förbundet går in och ”tar över”.
TK: Alla klubbar kan idag anordna informella tävlingar, och gör så, utan att förbundet lägger sig i annat än att man ger bidrag till vissa. 

När det gäller SVENSKA DISTANSLIGAN är detta en formell tävling, som ägs av SSFF/TK, och är delegerad till VSK att sköta sedan många år tillbaka (jmf med dagens arbetsordning). Det har varit så sedan tävlingen var rankinggrundande. Nu kan man diskutera om det ska fortsätta att vara så, men än finns inget beslut om något annat, och det är därför som lydelsen kvarstår i dokumentet.
Frågan behöver avgöras genom styrelsebeslut och därefter eventuellt ändras i dokumentet.


Kraven på andra ställen står i punktform, men i tävlingskapitlet står i löpande text (vilket iofs kan vara lite roligare att läsa). Man skulle kunna lägga till någonting sånt här efter textavsnittet för varje punkt:

Kompetensbevis för behörighet Competition 1, Villkor för att påbörja utbildning, Villkor för att utfärda kompetensbevis, Befogenheter med giltigt kompetensbevis
På det sättet blir det lite lättare att hitta vad som gäller, medan man i texten kan utläsa lite utförligare vad som menas.
TK: Bra förslag, gör det mer homogent.  Anledningen till att kapitlena ser olika ut är för att tävlingsreglerna inte är med i utbildningshandboken.


 En annan fråga som kommer upp är om man måste ha två tävlingslicenser? Man skulle t.ex. kunna påbörja en kurs när man är P2, men för att få ut behörigheten måste man varit med på fem nationella tävlingar under överinseende (?) av tävlingstränare, samt gjort SIV.
TK: Skulle nog vara bra om man hade obegränsad tillgång till tävlingstränare. Tidigare har det varit mycket kritik på ”instruktörsberoende” och många kurser, därför är comp1 utformat som en introduktion som ger kontakt med tävlingstränare i klubben. Dessa kan sedan ställa upp som mentorer, fast inte som ett formellt krav (eftersom de inte är kommersiella). ”Comp1” är väldigt praktiskt att ha som begrepp för att definera samband och relatera en viss nivå till (tex. Comp1 klassade tävlingar). Det finns många piloter som vill vara kvar på comp1 nivån och önskar därför att den är tydligt definerad. Om man har flytande gränser kan piloter bli ”hängande” i en påbörjad behörighet, men aldrig komma ur den.

 

                                                                                      

Andra åsikter, utan kommentarer från TK

 

Hej!

Grunden är väl att erfarenhet är också viktig, inte bara teoretisk kunskap. Våra SC (de få som ändå organiseras fortfarande) är en bra utbildningsplattform förutom tävling.

Tävlingarna i SC är mer som organiserad flygning och dessutom få piloter. Vet inte hur det är med organisationerna i Norge, men här i Sverige är det basic och nybörjarnivå. Mycket chans till utbildning under själva tävlingen.

Japp jag vet att comp1 bara är en 4 timmars utbildning teoretiskt. Dessutom en bra utbildning.  En bra förberedelse. Men ett krav? Kanske inte! 

Vi vill att piloter skall få upp ögonen för tävling. Det är så mycket mer än bara tävling. Det är ett steg i flygutveckling, att upptäcka något roligt, och att våga tänja på gränser för vissa.

Jag tycker utbildningen skall finnas kvar, den kan säkert locka vissa piloter till att få upp ögonen för att tävla, utföra organiserade uppdrag.

                                                                                                            

 

Jag tycker att kursen är en bra förberedelse till att börja tävla, hade önskat att jag gått en själv innan jag började tävla men fick ju min Comp 2 på köpet från gamla P3.

Det som jag kan känna är viktigt är mentorskap, de som skall tävla första gången har stort behov av att få hjälp när det är dags för själva tävlingen.

Jag kommer i framtiden försöka få till att alla som går kurs i Tävlingsbehörighet hos mig också följer med min på SC/NC eller liknande tävling. Det tror jag är ett utmärkt sätt att komma igång. Det tar ju en del fokus från mitt eget tävlande men det anser jag det vara värt.

 

Jag tycker det är både en säkerhetsfråga och praktiskt med comp1-kursen. Säkerheten kommer av att känna till viktiga saker och vara något så när förberedd när det gäller. Praktiskt är det eftersom har man inte gått den och inte har någon kompis som tävlar och som agerar mentor så går det troligen som det gick i min första tävling, jag irrade mest runt och flög XC. 

Angående krav på Comp1 så är det en svår fråga, spektrat på kunskap bland piloter som faktiskt är P2 är skrämmande brett. Däremot kan jag tycka att det kunde vara ett krav på piloter med ny Comp-behörighet att ha en mentor med på sin första tävling. 

Det anser jag vara viktigt. 

Skribent: Jenny Persson

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.