Hoppa till sidans innehåll

Serieklass i Sverige Cup 2012

01 MAR 2012 16:24
I helgen hade SSFF styrelsemöte. Då tog man bland annat beslut i frågan om serieklass eller oklassade vingar i svenska distanstävlingar. Styrelsen gick på tävlingskommitténs förslag. Så här ser beslutet ut:
  • Uppdaterad: 06 FEB 2013 12:21

Tävlingskommittén (TK) har noga följt utvecklingen av tävlingsskärmar för distansflygning, och de olika politiska beslut som tagits i frågan, framförallt efter de två tragiska olyckorna på VM i somras.

TK noterar att den mycket noggranna utredning som gjordes av CIVLs arbetsgrupp efter olyckorna inte kan härleda olyckorna till att det var oklassade skärmar som piloterna flög, istället föreslår arbetsgruppen att kraven på piloter i stora tävlingar höjs, både vad gäller erfarenhet och utbildning, t ex SIV-kurs.

Nu har CIVL (av praktiska skäl som att man inte vill tvinga piloter att återigen byta vinge med kort varsel) förlängt det hastigt tagna förbudet mot oklassade vingar på CAT 1-tävlingar. Man poängterar dock att varje nation gör hur de vill när det gäller CAT 2-tävlingar, distansligor etc.

 

TK och SSFFs styrelse beslutar följande:

• CAT 2-tävlingar i Sverige flygs under 2012 endast på klassade vingar, alltså EN A-EN D. Detta eftersom många CAT 2-tävlingar internationellt har dessa regler, SM och Nordic kommer att ha dessa regler och EM kommer att ha dessa regler. Beslutet omprövas inför 2013.

• Distansligan och andra svenska tävlingar som inte är CAT 2 kan flygas på oklassade vingar. Detta har blivit praxis i många länder och fungerar fint. På så sätt utestänger vi inte de duktiga piloter som kanske trappar ner sin tävlingsverksamhet och inte vill köpa ny vinge inför 2012 – nu kan de i alla fall tävla i Distansligan och andra liknande tävlingar.

Skribent: Marko Wramén

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.