Hoppa till sidans innehåll

Nyheter från TK-möte 6 april

07 APR 2011 10:08
Tävlingskommittén tog beslut om flera intressanta saker under ett möte den 6 april 2011. Bland annat om träningsläger för Swepool, mentorskap, rekordjakt och serieklass.
  • Skapad: 07 APR 2011 10:08

Protokoll Skypemöte med Tävlingskommittén 6 april 2011

 

Närvarande:

Magnus Eriksson

Rasmus Persson

Jenny Persson (Landslagsledare)

Magnus Österberg

Marko Wramén (Ordförande)

 

 

1. Träningsläger för Swepool.

Landslagsledaren Jenny Persson och TK kommer tillsammans att organisera ett träningsläger för Swepool i höst/vinter, dock senast december. Det blir antingen i Sydafrika eller Sydamerika.

Landslagsledaren tar fram en preliminär budget. Räcker pengarna arrangeras eventuellt ett andra mindre träningsläger för de allra duktigaste piloterna eller för landslaget.

 

2. Mads Syndergaards tävlingsbok till Swepool

TK köper in Mads Syndergaards bok om att tävla i skärmflygning till alla i Swepool. Landslagsledaren kollar vilka som redan har boken före inköp. Ordförande Marko Wramén har fått ett rabatterat pris från Syndergaard.

 

3. Manual i hur man organiserar en tävling

En handfast manual med tydliga råd i hur man organiserar en tävling tas fram. Målet är att underlätta för arrangörer så att fler tävlingar organiseras i Sverige.

Magnus Österberg har redan ett råmaterial, han och Marko Wramén utvecklar det och skapar ett digitalt dokument.

 

4. Tävlingsledarkurs till vintern

Manualen kan med fördel användas i samband med en tävlingsledarkurs som TK vill arrangera i vinter. Här kan piloter från olika klubbar lära sig exakt vad som krävs och hur man gör för att arrangera en bra och säker tävling i Sverige. TK återkommer till detta senare i år.

 

5. Swepool-medlemmar blir mentorer

Ordförande föreslog att Swepool-medlemmar kan bli mentorer för mindre erfarna tävlingspiloter och ge hjälp och debriefingar i samband med tävlingar. Förslaget mottogs positivt och TK ska fundera på praktiska modeller.

 

6. Serieklass under Sverige Cup och SM

TK beslutade att införa serieklasser under Sverige Cup och SM. Målet är att uppmuntra mindre erfarna tävlingspiloter att delta i fler tävlingar. Med flera klasser kan man tävla mot piloter med liknande utrustning och kanske också erfarenhet och då bli mer motiverad.

Tävlingarna hålls som vanligt men i resultatet delas piloterna också upp i klasser. Det krävs minst fem piloter i varje klass för att den ska bli av.

Klasserna är enligt skärm: EN B, EN C, EN D och öppen.

Finn inte tillräckligt piloter i en klass slås de automatiskt ihop med nästa övre. Alla deltagare, oavsett klass, deltar också i den öppna klassen.

Det är alltid vinnaren av Open-klassen som är den totala segraren och man kan bara bli total Sverige Cup-vinnare eller svensk mästare om man vunnit respektive öppna klass.

Arrangörer behöver inte ha priser till alla klasser, det räcker med den öppna klassen.

Marko Wramén tar fram förslag på exakt ordalydelse för ändring av reglerna.

 

7. Regelverk för landslag och ranking.

Det finns ett utkast, version 2.3, till ett regelverk för landslag och ranking inom SSFF. Marko Wramén går igenom det och bifogar kommentarer och skickar därefter ut det på remiss till övriga TK-medlemmar och swepoolmedlemmar.

Regelverket tas sedan upp till diskussion av TK som slutgiltigt fastställer det.

Vid oenighet tar TKs ordförande och landlagsledaren gemensamt beslutet.

 

8. Medlem i Swepool ska delta i SM och bör delta i Sverige Cup

TK beslutade efter förslag från Jenny Persson att medlemmar i Swepool måste delta i SM och bör delta i Sverige Cup. Deltar en Swepool-medlem ej i SM kan han/hon ej heller uttas till landslaget och kan mista sin plats på träningsläger etc.

Det finns flera skäl. Självklart är det bra träning. TK-ordförande och Landslagsledaren får också möjlighet att jämföra piloterna under samma villkor, för uttagande av landslag etc.

Dessutom höjs rankingpoängen för tävlingarna ju fler högt rankade piloter som deltar, något som i längden ger svenska piloter större chans att delta i PWC samt Sverige chans att få fler lagplatser i VM och EM.

 

Ordförande tar fram ett förslag till text för regelverket. Förslag:

Medlem i Swepool ska vara med i SM. Är så ej fallet kan man ej bli uttagen till landslaget. Man kan också förlora förmåner som t ex deltagande i träningsläger.

TK-ordförande och landslagsledare kan i samråd ge undantag från denna regel i unika fall, t ex vid sjukdom.

En Swepool bör också delta i Sverige Cup. De som gör så får anmälningsavgiften till hälften betalad av TK.

 

9. Uppmuntran av rekordjakt.

På förslag från Magnus Eriksson beslutade TK att uppmuntra rekordjakt. Det finns flera svenska rekord som är mycket gamla – hög tid att slå dem! Att försöka slå svenska rekord är bra motivation för träning av distansflyg.

Den som lår ett svenskt rekord får Svenska Flygsportförbundets förtjänsttecken i silver. Plus ära och berömmelse!

Marko Wramén kommer att uppmärksamma detta i Hypoxia och på nätet. Jenny Persson skickar över bild av förtjänsttecknet till Marko Wramén.

 

10. Nästa TK-möte under Sverige Cup i Åre

Nästa möte i Tävlingskommittén hålls på plats i Åre under Sverige Cup 2-5 juni. Troligen en av de första två dagarna, beroende på vädret. Under Sverige Cup hålls också ett allmänt pilotmöte.

 

 

Vid protokollet: Marko Wramén

 

 

Skribent: Marko Wramén

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.