Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbehörighet


Som pilot med svensk skärmflyglicens, så måste du ha behörigheten Comp1 (nationell tävling) eller Comp2 (internationell tävling) för att få tävla i XC-tävlingar.

Competition 1 (Comp1)

För att få tävla i Sverige krävs enligt regelverket en Comp1-behörighet.

Det finns även några internationella tävlingar, som bedöms tillräckligt "snälla" för en Comp1-pilot. TK uppdaterar årligen dessa Comp1-sanktionerade tävlingar och presentarar dom i tävlingskalandern.

Comp1-utbildildningen består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Utbildningen sker genom av klubbarnas tävlingstränare, som är erfarna tävlingspiloter. De flesta tävlingstränare väljer att ha kursen vid två olika tillfällen.

Den teoretiska delen innehåller hur en tävling går till och egentligen allt möjligt annat runt en tävling, i form av tips från tävlingstränaren.

 • Varför tävla ?
 • Hur går det till
 • En tävlingsdag
 • Att komma igång
 • Utrustning
 • Säkerhet & Risker
 • Stresshantering
 • Att flyga effektivt
 • Taktik
 • Träning

Den andra delen innehåller GPS-hantering, både teoretiskt och praktiskt.  De delar som är med är GPS på marken, GPS i luften, GPS på datorn samt praktiska inställningar av GPS:en. Den praktiska delen av GPS hanteringen ser lite olika ut. Vissa tävlingstränare gör det i luften, medan andra gör genomgången på marken i en simulerad tävlingsform.

De tävlingstränare,  som finns i Sverige och som du hittar här, har en mycket god erfarenhet av tävlande och utbildningen blir ofta en dialog mellan deltagare och tävlingstränare.

Innehållet i kursen ger deltagaren en god förberedelse för tävling och kursen har stort fokus på säkerhet.

Efter genomgången kurs och godkänt elevkort får du flyga tävlingar som enligt TK är Comp1-klassade, dessa hittar du i tävlingskalendern.

Competition 2 (Comp2)

För att få tävla internationellt och i andra tävlingar än dem av Skärmflygförbundet sanktionerade Comp1-tävlingarna, krävs det att du har en Comp2-behörighet. Denna behörighet får du genom tävlingserfarenhet på Comp1-nivå.

Förutom att ha Pilot 2-licens och Comp1-behörighet krävs enligt regelverket:

 • Genomgått godkänd säkerhetskurs med godkänt resultat där även spiral ingått. 
 • Piloten skall ha genomfört minst 5 distansflyg överstigande 20 km vardera enligt loggbok.
 • Deltagit och erhållit poäng i minst 3 tävlingsheat i nationella eller internationella tävlingar klassade som Comp1-tävlingar av Skärmflygförbundet.
 • Min 80 timmar total flygtid enligt loggbok

Pilot som har mindre än 400 timmar total flygtid enligt loggbok får ej flyga i tävlingsheat med oklassad skärm (så kallade open-class). Eventuella lokala regler som eventuellt inskränker specifika behörigheter måste respekteras.

För att SSFF skall utfärda ut ett kompetensbevis måste "Elevkort för skärmflygbehörighet "Competition 2" vara SSFF kansli tillhanda.

Uppdaterad: 30 NOV 2021 09:13 Skribent: TK

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.