Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2014-12-09/11


Protokoll TK möte 9+11 december 2015

Närvarande SKYPE (PM delen 9dec):  Peter Backman, Lelle Jonasson, Jenny Persson

Närvarande SKYPE (11 dec): Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot

Frånvarande:  Staffan Rolfsson

PM

o Rapport om hur det går för arbetsgruppen:

Lelle försöker få kontakt med Paap Kölar för att reda ut hur poängberäkningen för ev PM tävling nästa år ska gå till.Har även pratat med Colin Baker  i Storbritannien, som själv utvecklat ett system som heter Boris. Boris poängberäknar med databas från Excel. Navigationsdelen behöver filen i .igc-format. Kan använda GPSDump. För pylonracing räknas poängen från excel.Tomas Peterson har gjort en task-katalog och lokala regler. Kanske ska förenklas lite mer. Taskkatalogen är som en stor godispåse- man plockar ut det som är intessant för varje tävling. Men man behöver inte genomföra hela katalogen under en och samma tävling. 

o Fokuspunkter 2015

Vi satsar på riksmästerskap i augusti. Bjuda in klubbar till att arrangera tävlingen. TK hanterar regelverk och poängberäkning.Träff i Svanstein, Norrbotten, där Peter tar med sig pylonerna. Lelle tittar på att ta med sig navigationsuppgifter, till en enkel tävling och för att testköra programmet Boris. 

För PM ska vi fokusera på uppgifter istället för tävling, som att hämta saker på en bestämd punkt och landningsövningar, för att väcka intresset.

Diskussion kring speed och pylonflygning. Bör undvikas vid tävlingsmoment.

Handboken i PM-tävling utvecklas under året. Introduktion och presentation av tävlingsmomenten. 


• Akro

 Reseräkningar för 2014 redovisade klart.

Nordiska + träningsresa Voss.

o Laget för 2015 preliminärt uttaget, 5 piloter varav 2 damer, enligt ranking 1/1-15 som avgör slutligt.

o World Air Games dec-2015 Dubai, uttagningsregler inte klara. Möjligen 2 piloter.

o VM 2015 Annecy. Troligen det blir det för-VM, ej VM. Primär plan är att acrolaget ska åka dit.

o SM 2015 blir 7-9 Aug i Åre. Samt tävling i Selbu 3-5 Aug.

o Planen är att Nordiska är kombinationen av Åre+Selbu.

 Rapport från Nordic Meeting i Helsinki

o Jenny + Magnus representerade SSFF i NHPC under 5-7 DEC i Helsinki.

o Se protokoll som ligger på: http://nordichpc.wordpress.com/

o Beslutades att NM 2015 ska gå i Gemona Italien.

o Danmark ska agera värd under NM.

o NM 2015 i HG kommer arrangeras i Danmark.

o Bra möte som förhoppningsvis sätter igång NHPC verksamheten igen.

• Prisutdelning årets priser (Nominerade; underline = pristagare)

o Årets Tjej:  Anna Hadders, Martine Eng, Pris: SM avgift

o Årets Nykomling: Johanna Hamne, Linda Kits, Simon Wigenstedt, Anna Hadders, Pris: SM avgift

o Årets PM-pilot:  Olov Karlsson, Pris: RM-avgift

oRekord: Fredrik Angrimer, Pris: 2000:- (Jenny Persson tog 1:a rekordet, men då hon är TK ordförande går priset till #2 Fredrik Angrimer.)

• Comp1 godkända tävlingar 2015.

Beslutades att godkänna:

o Sverige Cup 2015

o Serial Cup Slovenia 2015

o Chabre Open 2015

o Gin Wide Open 2015

o Nordic Open 2015 (SM) Gemona

o Rat Race sprint Oregon 2015 (upp till en-C skärmar endast godkända)

o Ovanstående ger totalt ca 30-35 möjliga heat fördelade under året.

o Kriterier är att tävlingsorganisationen ska vara inriktad på nybörjare, samt att stället ska vara lugnt termikmässigt. Tävlingen ska även vara testad av en TK-representant.

o Norges CUP:

Voss 1-3 Maj: (krockar med SC)  Ej godkänd
Hjartdal 14-16 Maj:  Ej godkänd 
Hvittingfoss 23-25 Maj: Godkänd
Roldal 30-1 Juni: Bordlägges i väntan på information
Hemsedal Aug: Godkänd

 SM 2015

o Beslut: SM arrangeras samman med NM i Gemona Italieno Motivering: Detta är ett bra ställe avseende termiken i denna tid på året. Arrangören är motiverad att göra en nybörjarvänlig tävling.

 Swepooluttagning

o Inkommit 15 ansökningar. 15 platser finns. Förslag är att godkänna samtliga. Förslaget bifalles.

• Dispensansökan Peter Persson (beslut taget per mail)

o Bifalles, efter komplettering av flygerfarenhet inom tävling.Har formell erfarenhet.

• Verksamhetsberättelse 2014

o Jenny lägger ut en mall så att alla delgrenar kan skriva sin del

o Pål: Acro

o SC: Magnus Ö

o SM: Magnus E

o Cissi & Staffan: PPC & Nybörjartävlingar

o PM: Jenny med hjälp av Lelle och Peter

o Jenny: Sammanställer & kompletterar (+ rekord etc.) Swepool

• Verksamhetsplan 2015

o AKRO:

SM Åre, del av NM eventuellt.  Landslag 5 piloter.  Träningsresa i samband med en tävling.

o PM: Riksmästerskap (multipla grenar)

o XC: Sverigecup, SM.

o Swepool:   Träningsläger veckan innan SM. SIV-kurs (Åre, eller Siljan, Juli-Sep). Målsättning att samordna deltagarnas tävlingsagenda under året.

Övrigt: 7-8 November träff på Bosön för alla (Elitmöte). Föreläsningar mm.

PPC, Promotas ytterligare för intresserade klubbar 2015. Arrangeras under SC deltävlingar. Nya rekordregler 2015 X-ALPS: Erik Rehnfeldt deltar från Sverige. Söker sponsorer.

• Budget 2015

o Acro hoppas på 25.000

o På TK mötet i Januari ska vi fastställa budget & verksamhetsplano PM är en ny uppkommen verksamhetsgren, därmed bör vi äska utökat totalt budgetomfång för TK.

• Övriga frågor

o Namnet Svenska distansligan:

Enligt gamla dokument om verksamhetsbeskrivning av SSFFs styrelse ( ~pre 2002) äger SSFF Svenska Distansligan, men utförandet har varit delegerad till VSK, vilket har stått i SSFF dokument och gamla regeldokumentet (kontinuerligt publicerade på webben) sedan dess. Tydligen har personer både i VSK och SSFF glömt bort hur det begav sig (om nu det är på det sättet) och hängt upp sig på detta när det uppmärksammades i samband med revidering av verksamhetshandboken. Nuvarande delegater i TK kommer inte heller ihåg vad som överenskommits så långt tidigare, men forskning pågår. Indicier är att regeldokumet från 2002 till 2006 har SSFF logga och reviderats av SSFF/TK och prisutdelning sker traditionsenligt på SSFF årsmöte.  Rent formellt kan man tycka att den borde ägas och/eller vara sanktionerad av SSFF/TK om den ska heta ”Svenska” –nånting. Men om VSK sköter detta bra borde det inte vara nåt problem egentligen.   Beslut: Förbundsstyrelsen får avgöra frågan om namnet ”Svenska Distansligan” ägs av SSFF eller ej.  Motivering: TK är normalt den instans som reglerar all tävlingsflygning i Sverig, men rent distansflyg utgör en i tävlingssamanhang relativt ovanlig delvariant av tävlingsgrenen XC (free distance), vilket medför att TK torde ansvara för reglerna endast om SSFF är ägare av tävlingen, eller om den var FAI kat.2 klassad, annars torde reglerna kunna hanteras som en ren klubbtävling endast underställd normala licenskrav. Frågan som måste avgöras gäller således primärt det officiella namnet ”Svenska Distansligan” vilket är en fråga på högre nivå än TK.

o Information försäkringar: Förbundets står just nu utan försäkringsavtal. Förhandling pågår. Problemet är landslaget på VM i Colombia i januari som saknar försäkring. Just nu ser det ut som TK måste lösa en speciell extremförsäkring för landslaget under VM.

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:40 Skribent: Ulf Mårtensson