Hoppa till sidans innehåll

Rapport Q1 2020


Rapport Q1 2020 från Tävlingskommittén

Tävlingskommittén leds, sedan hösten 2019, av Bengt Pettersson (ordförande) och Patrik Nietlisbach.

Vår målsättning är att utveckla tävlingsverksamheten, engagera klubbar och aktiva för att skapa en bredd och grund genom enkla och roliga nationella tävlingar, som med mentorskap från våra erfarna piloter och piloter ur Swepool och landslag skapar morgondagens tävlingspilot på internationell nivå.

Vi har valt att fördela tävlingskommitténs verksamhet i arbetsgrupper och fördela våra möten inom dessa för att få mera fokus på utförande och snabba beslutsvägar. Därför kommer vi inte att presentera protokoll utan en kvartalsrapport som sammanställer möten och beslut inom respektive arbetsgrupp och vi börjar här med Q1 2020 (hösten 2019 till mars 2020).

Tävlingar

Sverige Cup

Gillis Bengtsson och Emanuel Brodin arbetar för arrangemangen av Sverige Cup 2020 och har med hjälp från klubbarna Norrsken och Dalmåsarna arrangerat två tävlingar (Kittelfjäll i juni och Orsa Tallhed i juli). En tredje Sverige Cup var klar i maj i Hvittingfoss, men Corona-läget gör att vi beslutat att ställa i den.

Svenska Fridistansligan (FDL)

Jan Järnesjö och Stefan Rolén driver FDL även 2020. Tävlingen är gratis, populär och passar alla piloter och har god uppslutning, vilket medför ett gediget arbete för organisatören med validering av loggar (2019 var det över 400 st). Därför beslutar TK att sponsra licenskostnad för XContest och tävlingen flyttas från Flightlog till XContest för att förenkla och kvalitetssäkra scoringen.

SM/NM

Svenska Mästerskapen kommer som tidigare år att arrangeras med NM och är framröstat av NHPC att gå i Pedro Bernardo i Spanien i september. Vi har bra deltagande och tävlingskommittén undersöker möjlighet att arrangera en givande tävlings-föreläsning för medverkande svenska piloter under tävlingsveckan.

EM

EM 2020 går av stapeln i Nis, Serbien, 19 juli till 1 augusti och vi har piloter med erforderlig ranking, som är anmälda (se Landslag). I skrivande stund är uttagningen framflyttad, men ännu ingen information om tävlingen kommer att ställas in på grund av situation runt Coronaviruset.

Swepool

Swepool 2020 består av Johanna Hamne, Nils-Åke Carlsson, Tor Jansson, Håkan Lindqvist, Magnus Eriksson, Victor Bergelin, Dan Girdea och Love Lundgren.

Landslaget

Landslaget är uttaget och består 2020 av Magnus Ericsson, Victor Berglin och Dan Girdea. Magnus Ericsson kommer att fungera som landslagsledare på plats vid EM och TK tar de administrativa och förberedande landslagsledaruppgifterna.

Rekord

Rekordvalideringen är rejält eftersatt sedan 2017, men tack vare stor pågående insats av Jonas Svedberg tror vi oss vara ikapp med validering av rekord under Q3.

Första rekorden är godkända av TK och Flygsportförbundet och vi vill gratulera Cecilia Granerot till rekorden med rekorddatum 2017-05-13:

  • Fri Distans, Kvina, Sverige, 81,4 km
  • Fri Distans upp till 3 vändpunkter, Kvinna, Sverige, 87,2 km

Vi har arbetat fram en ny layout för presentation av rekord på Paragliding.se för att ge en tydlig status och statistik på sökta rekord.

NHPC

Johanna Hamne och Nils-Åke Carlsson representerar TK. Johanna medverkade på mötet i slutet av januari där organisatör till NM beslutades. Det diskuteras också att de nordiska länderna ska bekosta gemensam coach och retreivetjänster under EM och VM för att ge våra piloter samma förutsättningar som de större länderna. TK har beslutat medverka i satsningen och meddelat NHPC.

CIVL

Vi har under tidigare år haft en proxy på CIVL mötet, men den personen kan inte representera oss från i år. Eftersom TK var under bildande vid den tiden, har vi inte hunnit med i svängarna och årets CIVL-möte har skett utan svensk medverkan/proxy, något vi får vara noga med att inte upprepas 2021.

Regler

Tävlingsregler

Nils-Åke Carlsson har tagit på sig uppgiften att se över omskrivning av våra tävlingsregler för att möte FAI avdelning 7D i större utsträckning. Ett första utkast är gjort och TK kommer att samla en grupp för att arbeta fram ett färdigt dokument under Q4.

Rekordregler

Parallellt med arbetet att validera rekord dokumenteras de brister vi upptäcker och vi kommer att se över och uppdatera dokumentation och formulär för att göra rekordhantering tydlig och enkel, både för piloten och den som validerar.

Vid pennan, Bengt Pettersson

Uppdaterad: 12 APR 2020 19:02 Skribent: Bengt Pettersson
Epost: Adressen Gömd

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.