Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2017-03-05


Protokoll TK möte 5 Mars 2017

 

Närvarande SKYPE: Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson, Simon Wigenstedt, Cecilia Granerot, Magnus Eriksson, Pål Hammar Rognöy.

 

Frånvarande:  Lennart Jonasson

 

 1. Mötet öppnas

 2. Sekreterare & Justeringsperson väljs
 • Sekreterare:  Magnus Ö
 • Justeras:  Staffan R

 

 1. Genomgång av föregående protokoll
 • Protokoll gicks igenom....
 • Lathund & mall för rekordgodkännande. Ej klart – årets workshop ev.
 • Norges TK har accepterat att vi kan arrangera SC på samtliga NC 2017.
 • Sverige cup på Norge cup, Magnus E undersöker vilka tävlingar som vi ska godkänna som SC. Bondalseiet: Mindre elakt än Vågå...

 

 1. Övriga frågor
 • Årets piloter:
 1. Stefan Rolén   -  Årets Rekordslaktare
 2. Johanna Hamne  – Årets ...
 3. Johanna Lönngren  – Årets ...

Magnus Ericsson tar på sig att ta fram namn på utmärkelserna.

Simon tar fram priserna, tex presentkort.

 • Rekordregler rev F2

Beslut: Ligggande ”relese candidate4” kan godkännas.

Staffan tar fram en text om ändringarna samt hur man kan använda GPSdump & Paralogg.

 • COMP 1, COMP 2 - färdigställande av utbildningsmanualer 
  Datum för färdigställande – Mål Juni 2017 (Jenny ansvarig)
 1. Jenny kommer att avvakta med dessa till ny TK ordförande är utsedd.

 

 1. Uttagning Landslag 2017
 • Kandidater: Mats E, Håkan L, Tor J, Nils K, Larsa J – är de piloter som uppfyller kriterierna för att få deltaga enligt FAI reglerna.
 • Beslut: Håkan, Tor, Nils, Larsa – tas ut. (Mats har tackat nej)
 1. Paramotor
 • Bordlägges då Lelle är frånvarande
 1. Pricklandning
 • Inga intressenter fn. (VM 2017 är 5-15 Maj)

 1. Akro 2017
 • Landslaget 2017, tillfrågade: Linda Kits, Pål, Emil, Johanna Hamne
 1. Uttagningsbeslut kommer under Mars.
 • Landslaget har budgeterat extremsportveko i Voss, som förväntas vara NM 2017.
 • Inget NM/SM i Åre detta år, kanske annan Acrotävling.
 • Budget ser ut att vara i ordning.

 

 1. Elitmöte, Bosön.
 • 27-28 oktober. Landslagen kommer kunna vara med, upp till 12 personer.
 1. SverigeCup & Klubbtävlingar 2017
 • Ålleberg finns intresse, men ingen ansvarig fn. Ev, kommer Simon arrangera.
 • SC-Åre , ingen arrangör fn. Kan Cissi & Jenny ta arrangörsansvaret?
 • Kittelfjäll kommer arrangeras, prel datum 28 Juni – 2 Juli.
 • Beslut: Norgescuper som godkännes som SC:
 1. Bondalseidet (Orsta Volda), 21-23 April
 2. Hjartdal, 19-21 Maj
 3. Hvittingfoss, 3-5 Juni
 4. Hemsedal, 5-7 Aug
 •  PPC är startade för Fenix och Åre klubben, fler klubbar är välkomna att skapa liknande tävlingar på  paralogg.se
 • Fenix arrangerar "Härkeberga Out-and-Return" första helgen i juni. Staffan ordnar text till artikel på förbundets webb.

 

 

 1. Rekordansökan – Johanna Lönngren 2017-01-12
 • Beslut: Godkännes. Fri distans triangel, utomlands, kvinna  55km
 • Samt även, hastighet runt triangel över 50km, kvinna = 15.1 km/h
 1. Årsmöte 2017  - Ny TK-ordförande, Verksamhetsberättelse, Budget
 • Simon kommer ej att kandidera för 2017.
 1. Inga kandidater för närvarande....
 • Verksamhetsberättelsen ser ok ut, kommentarer emottages ännu.
 • Budget finns som kommer föreslås årsmötet.
 • TK Budget 2016 har hållits med marginal, dock tycks det finnas fel i bokföringen för 2016 som medfört att det just nu ser ut att budgeten överskridits för Akro. Detta måste korrigeras av kansliet.
 • Motion från VSK angående SMS deklaration av rekord. TK rekommenderar avslag med följande argument:
 1. Det måste ställas utan tvivel att SSFF/TK har full kontroll på hur tjänster som dessa implementeras och administreras. SSFF/TK är Svenska Flygsportsförbundets kontrollorgan vid rekordansökningar och måste kunna garantera att tjäster och verktyg som implementeras för detta har en hög nivå av säkerhet mot fel eller möjligheter till otillåten påverkan. Ett minimikrav torde vara att den klubb som hanterar tjänsten har ingått avtal med SSFF/TK kring tjänstens kvalitet, ansvar, översyn med mera.
 2. Hur hanteras fallet att en deklaration kommer in och bekräftas till piloten, men ej kommer vidare till SSFF/TK i tid?
 3. VSK valde att avsluta kopplingen SDL (samt dess SMS tjänst) och SSFF med sin motion till 2015 års årsmöte (Motion 1), med ett argument att SDL är en klubbtävling som SSFF-TK inte ska ha med att göra.
 4. En SMS tjänst för rekord bör vara gratis för samtliga till SSFF anslutna piloter, inte kräva SDL avgift för anslutning.
 5. Det är bekvämt med att outsourca en tjänst som denna, men om den inte fungerar tillförlitligt är det ett problem som TK bär ansvaret för ur piloternas synvinkel.
 • TK kommer att se över möjligheterna att implementera en egen SMS tjänst för rekorddeklaration.
 1. Nästa TK-möte
 • TBD

 

14. Mötet avslutas

Uppdaterad: 07 MAR 2017 20:40 Skribent: TK

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.