Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2017-01-15


Protokoll TK möte 15 Januari 2016

 

Närvarande SKYPE: Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson, Simon Wigenstedt, Cecilia Granerot, Magnus Eriksson.

 

Frånvarande:  Lennart Jonasson, Pål Hammar Rognöy

 

 1. Mötet öppnas

 2. Sekreterare & Justeringsperson väljs
 • Sekreterare: Magnus Ö
 • Justeras: Staffan
 1. Genomgång av föregående protokoll
 • Protokoll gicks igenom....
 • Lathund & mall för rekordgodkännande. Ej klart
 • Utredning huruvida GPS-dump stämmer 100% att använda för rekordvalidering enligt våra regler återstår ännu.
 • Rekorddokument, rev PF2 inte klart. – Magnus fixar.
 • COMP 1, COMP 2 - färdigställande av utbildningsmanualer 
  Datum för färdigställande – Mål Juni 2017 (Jenny ansvarig)

 

 1. XC
 • Uttagning till swepool 2017

Sökande: Nils-Åke Carlsson, Johanna Lönngren, Johanna Hamne, Tor Jansson, Magnus E, Håkan Lindqvist, Anders Bogghed, Simon Wigenstedt, Matts Eliasson.

Beslut: Samtliga antages

 • SM - i samband med Nordic Open Tolmin, Kobala?
  Beslut: JA
 • Sverige cup
 1. Vi kan lägga högre bidrag för SC i år.
 2. Åre och Kittelfjäll kommer troligen att arrangeras. Cissi mailar potentiella arrangörer (Larsa & Olov).
 3. Kanske Ålleberg?
 4. Sverige cup på Norge cup, Magnus E undersöker vilka tävlingar som vi ska godkänna som SC. Klart: Mitten av februari.
 • Comp 2 regler revision
 1. Beslut: Inträdeskrav för comp1 = 80h, 5 distanser i termik >20km, SIV, tre tävlingsheat.
 2. Paramotor
 • Bordlägges till nästa möte 1. Akro
 • Bordlägges till nästa möte

 

 1. CIVL Plenary Meeting i Salzburg.
 • Rikka Vilkuna åker, representerar även Sverige. De kommer att rösta om VM i skärmflyg. Var/vad föredrar TK?
  Makedonien, Österrike, Spanien?
 • Beslut: Sverige vill lägga sin röst på Spanien.
 • Fråga att skicka med Riika att ta upp om möjligt: Harmonisering av klasser på alla cat2 tävlingar (fun/sport, A, B, CCC, AR etc.)
 1. Rekordansökan: Stefan Rolen (2016-11-17)
 • Godkännes. Fri distans utomlands, 359.0 km (justerad distans)
 • Detta rekord är även nytt rekord i ”fri distans med upp till tre brytpunkter, utomlands”, Distans: 361.8 km

 

 1. TK 2017 - Ny TK-ordförande
 • Simon kommer ej att kandidera för 2017.
 • Inga förslag för tillfället. Förslag kandidater diskuterades.
 1. TK Budget - riktade satsningar för TK 2017
 • Beslut: Dubblerade bidrag för Sverigecup under 2017 (8000 sek)
 • 30” till SIV (1500 per SIV pilot) kommer äskas för 2017.
 • Landslaget 2017. Inget extra beslutades.
 • Simon och Jenny tittar närmre på ett slutligt budgetförslag.

 

 1. Nya rekordregler - Info till hemsidan?
 • Dokument rev PF2 klart för godkännande.
 • Per kapsulum, lägges ut när Simon får det i ”final ” version från Magnus.
 1. Övriga frågor
 • Inga anmälda
 1. Nästa TK-möte
 • 5 Mars. 18:00

 

 1. Mötet avslutas

 

 

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:39 Skribent: Sune Cullberg
Epost: This is a mailto link

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.