Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2016-10-16


Protokoll TK möte 16 Oktober 2016

 

Närvarande SKYPE: Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, , Staffan Rolfsson, Simon Wigenstedt, Cecilia Granerot, Magnus Eriksson (halva mötet)

Frånvarande:  n/a

 

 1. Mötet öppnas

 2. Sekreterare & Justeringsperson väljs
 • Sekreterare: Magnus Ö
 • Justeras: Jenny P
 1. Genomgång av föregående protokoll
 • Protokoll gicks igenom....
 • Lathund & mall för rekordgodkännande. Ej klart
 • Utredning huruvida GPS-dump stämmer 100% att använda för rekordvalidering enligt våra regler återstår ännu.
 1. Akro
 • Rapport från VM, Pål rapporterade.
  3 piloter tävlade. Bästa plac. 25 Pål. Bra organiserat VM. Sverige 7:e nation. Johanna 5:e dam.
 • Flottar, håller vi tidsplanen (Deadline 30 December). Svar: Pål håller på med offertförfrågan på en sektionerad flotte av samma typ som på VM (kinesisk).
 • Landslaget 2017 – Emil ej med. Pål tveksam. Endast 3 pers återstår isåfall.  TBD...
 1. Paramotor
 • Gotland endurance race - Olof Karlsson vill arrangera detta. Kommer att åka till Gotland för att reka för detta, och kommer ev. att söka bidrag för det. TK är positivt till att bevilja rimliga medel för detta när ansökan inkommer. Tävlingen blir troligen arrangerad under 2018.
 • Satsningar 2017? – Ännu ingen klubb som tar RM. Svalt intresse. Lelle kommer gå ut med ytterligare mail till klubbarna. Inga andra projekt på gång.
 • Synk pyloner/ akroflottar – Se punkt 5 Acro, Pål jobbar på offert.
  Småland, Stockholm och Boden har pyloner. 2m bas diameter, Höjd ca 7m.
  Förvaring av flotten måste lösas. Förslag: Dalmåsarna.
 1. XC
 • EM – 9 tasks. Krushevo. Resultat, se SSFF Web.
 • SM – Manteigas, Portugal. Nils-Åke Karlsson 1:a. Övrigt se SSFF Web.
 • Swepool 2017 – Ansökningshandlingar ska skickas ut efter mötet.
  Mål & Policy för Swepool 2017: Bas eller Elit? Debatterades. Inriktning just nu kanske mest rimligt är bas eftersom vi inte just nu ser många piloter som är beredda att satsa 100% på att nå eliten i världen. Viktigast kanske är att identifiera vilka piloter, seniora som mentorer, eller yngre som faktiskt vill lägga sin tid och energi på att bygga en grupp som fungerar och hjälper fram piloter som vill utvecklas. Inrikting nu blir att se vilka som ansöker och anpassa verksamheten och gruppen därefter.
 • Landslaget 2017 -  VM 2017: 1 Juli
  • Datum för besked om uttagning ska ske 9 månader innan, dvs : 1 oktober
  • Uttagning ska ske 3-5 månader innan: 1 Jan - 1 Mars
  • Beslut: Uttagning kommer ske per ranking 1 Mars 2017.
 1. Elitmöte 29 okt
 • Simon åker på mötet.
 1. Nya rekordregler / C-rekords/IGC mm. - Info till hemsidan?
 • Trianglar: Beslut att vi godkänner alla typer av trianglar enligt bilderna, 1,2,3.
 • Magus formulerar & uppdaterar dokument PF2.
 • Dokument PF2 för skickas ut för granskning till TK under veckan, för slutligt godkänande per capsulum.
 • Text på hemsidan får vi ta när det är godkänt . tex. per 1/1-2017.
 1. Överskott - satsningar för 2017?
 • Förslag på satsning: Bidrag till SIV för COMP1 piloter. Beslut: OK - Simon fixar.
 1. COMP 1, COMP 2 - färdigställande av utbildningsmanualer?
 • Datum för färdigställande – Mål Juni 2017 (Jenny ansvarig)
 • Uppdatering av krav på comp2 tasks. Bordlägges till nästa möte.
 1. Dispensansökning- Johanna Hamne
 • Ansöker om dispens för att tillgodoräkna 5 tasks som winddummy i Colombia som 1 ”riktigt” task till comp2 uppfyllelse. Johanna har även tävlat i ACRO.
 • Beslut: Godkännes
 1. Bidragsansökan – Göteborgspokalen
 • Ansöker om bidrag för priser till Göteborgspokalen a 1800:-
 • Beslut: Godkännes
 1. Övriga frågor
 • Fråga om SM 2017 anmäld. Den hann dock ej tas upp på mötet denna gång.
 1. Mötet avslutas

 

 

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:39 Skribent: TK

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.