Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2016-05-19


Svenska Skärmflygförbundets tävlingskommitte TK

Protokoll: TK möte nr 2, verksamhetsåret 2016

Datum: Torsdag 19 Maj 2016

Plats: Skype

Närvarande: Simon Wigenstedt(ordf), Lennart Lelle Jonasson, Staffan Rolfsson, Cecilia Granerot,

Jenny Persson, Magnus Österberg och Magnus Eriksson

Frånvarande: Pål Hammar-Rognöy

1. Mötet öppnades, val av sekreterare

Simon öppnade mötet. Staffan valdes till sekreterare och Magnus E valdes till justeringsman.

2. Övriga frågor

Staffan föreslog att vi nästa gång kanske skall prova annan teknisk lösning för mötet, då Skype ofta haft ljudproblem.

3. Rekordansökningar

  1. Synpunkter på blankettens utformning – krånglig?

Detta diskuterades i Åre under Sverigecupen – slutsatser: mindre justeringar (t ex avseende nominell distans) skulle kunna hjälpa upp, men huvudsakliga problemen är att man behöver tydlig instruktion/lathund, blanketten duger. Magnus Ö erbjöd sig göra de mindre justeringarna i blanketten.

 A1.  Höjdvinstrekord?

Absolut höjd är helt riktigt borttaget som rekord, men höjdvinst kan kvarstå, även om det behövs öppnande av sektorer och en hel del ”flax” för att kunna lyckas slå befintligt rekord.

  1. Hantering och granskning av rekordansökningar, TKs ansvarsfördelning Mötet föreslog att vi snart bör anordna en workshop med följande innehåll – syfte:

-  Skapa instruktion/lathund för både rekordansökan och rekordgranskning

-  Gå igenom och sprida kunskap om rekordgransning teknik och hjälpmedel (bla verifiering av trackloggars checksummor, IGC-filers deklarationer )

Ordförande önskar förslag på tid och plats för denna workshop samt förslag på extraaktivitet för TK i samband med detta arbete (all work and no play is not fun enough?)

  C. Rekordansökningar aktuella för godkännande

En från Johanna och flera från Lars Jonsson ligger på tur. Dessa ansökningar läggs på vald delningsyta så vi kan börja gå igenom dem. Magnus Ö, Staffan (och Jenny?) kanske i första hand påbörjar detta arbete och sedan kan vi ha med dem på workshopen också.

  D. Utdelning av priser. Preliminära datum, beställning av plaketter från Lars E Dessa priser delas normalt ut på Flygspots årsmöte. Simon samordnar detta med Lars E.

4. Akro, akrolandslaget

Pål var inte med, så sparsamt med info. Det ser tydligen inte så ljust ut fn för SM i sommar, däremot så är NM inplanerat i Norge.

5.  PM. RM?/SM?

Smålandsklubben har tillfrågats av Lelle, men de ville inte arrangera.

Anders Eriksson har återkommit med nytt intresse för att arrangera PM-tävling i Kåseberga 1-3Juli. TK är preliminärt positiva till detta och kan tänka oss ett fast bidrag samt en viss begränsad kostnadsgaranti. Vi behöver dock få en ansökan (med budget).

Skärmflygförbundets tävlingskommitte - TK2

6. Swepool, XC-landslaget(Johanna, Nisse, Andreas och Håkan)

Landslaget är klart med Nisse som landslagsledare (godkändes av TK via e-post).

En utestående punkt är försäkring för lagmedlemmar som bor utanför Sverige/Norden:

Alt 1 Simon kontaktar HP som försöker förhandla med försäkringsbolag för att se om vi kan få in en ändring eller undantag för berörda piloter.

Alt 2 Vi får hitta en tilläggsförsäkring till de berörda piloterna.

Cecilia nämnde i sammanhanget att den försäkring som rekommenderas via hemsidan som en tilläggsförsäkring innehåller villkor som inte inkluderar tävling. Det är inte Ok, så denna försäkring bör ej rekommenderas.

Magnus E berättade om planerade aktiviteter för Swepool i år – träningsläger i samband med SM i Portugal.

Mötet diskuterade olika strategier för sammansättning av Swepool men beslutade inte om några förändringar.

7. Teknik/webb

  A. IGC filer och C-records. Önskemål har inkommit om att godkänna dessa

Magnus Ö redogjorde för vad dessa filer är och de reservationer man bör ha kring dessa i samband med verifiering av rekord/flyg samt deklarering av dessa.

TK var överens om att vi bör kunna besluta om att:

-                                         IGC-format på filer för verifiering av flyg är godkända för instrumenttyper som är godkända för dettaenligt FAI (dvs FAI säkerställer bl a att det finns verifieringsmöjligheter)

-                                         C-records i dylika IGC-filer är godkända som deklarering av flyg förutsatt att de är skapade av ett instrument av godkänd typ, och att piloten förhandsdeklarerat sitt instruments typ och serienummer till TK.

Jan J bör informeras om TKs positiva syn på hans förslag, men TK avser publicera dessa nyheter först efter vår workshop.

Magnus Ö påminde också om den generella regeln att man även kan få flyg godkända om de kan verifieras på andra vis, där t ex vittnen vid start och landning är exempel på delbevis

  B. Tidigare protokoll från 7:e april

Magnus ordnar så att det hamnar på en delningsyta.

8. Övrigt om tävlingar

Sverigecuperna i Norge

Magnus E berättar att Hvittingsfoss blev inställt pga dåligt väder, men kommer att föröka igen på reservdatumen (27-29 Maj). Hjartdal Open är på 10-12 Juni.

Staffan informerade om att Fenix avser att genomföra sin Härkeberga Out-and-Return helgen 4-5 Juni med 6:e som reservdag. Mer info kommer på Fenix hemsida samt på förbundet.

9. Mötet avlutades

Mötet avlutades med att ordförande sammanfattade besluten och tackade alla för medverkan.

Staffan Rolfsson

Magnus Eriksson

sekreterare

justeringsman

Simon Wigenstedt ordförande

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:39 Skribent: Simon Wigenstedt

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.