Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2015-03-24


Närvarande SKYPE:  Lelle Jonasson, Jenny Persson, Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot, Staffan Rolfsson
Frånvarande:  Peter Backman


Info från årsmötet
o Staffan redogjorde för SSFF årsmöte.
o Tävlingsrelaterat: TK: budgetförslag godkändes. Mötet var positivt gentemot tävlingsverksamheten som de facto definerar skärmflygning som idrott och en del av idrottsrörelsen. Tävlingsverksamhet (och budget) för PM diskuterades, positivt att tävlingsverksamhet inom PM kommit igång och utvecklas.

TK-representanter 2015
o Alla närvarande på mötet kan tänka sig att sitta kvar. Jenny hälsar de välkomna till 2015 års TK.

•Godkännande av SC (formellt i protokoll)
Följande SC ansökningar godkändes: 
SC Åre Valborg
SC Kittelfjäll 25-28 Juni 
SC Hvittingfoss   23-25 Maj 
SC Hemsedal 22-24 Augusti

•Verksamhetshandbok och utbildningsmanualer
o Transportstyrelsen har godkänt den nya verksamhetshandboken.
o För tävling behövs ny utbildningmanual för Comp1 samt Akro.
o Jenny & Pål tar fram utkast på utbildningsmanualerna.
•Tävlingsreglemente PM 
o De tävlingsaktiva PM piloterna har funderat på om/hur man ska ha ett regelverk för vilken erfarenhet och befogenhet piloterna ska ha för att få tävla (jmf med comp1 kurs för XC).
o Den nya styrelsen var nu efter årsmötet positiv till att definiera och införa ett dylikt regelverk, och förordade att TK börjar titta på detta.
o Tk föreslår att vi tar fram en checklista som kan användas vid en obligatorisk säkerhetsbriefing innan varje PM-tävling, i väntan på att ett ev nytt regelverk tas fram.
o Ett förslag har tagits fram av Anders Eriksson som innefattar teoretisk utbildning, motvarande comp1 behörighet, krav på säkerhetsbriefing, samt miniminivåer på erfarenhet etc.
o TK var positiv till Anders förslag, med några kommentarer: Ska PM1 tävla i Pylon? Ska man kanske kräva minimum antal timmar (eller idealtid istället för race) istället för PM1?  Även andra grenar än Pylon bör regleras i regelverket.
o BESLUT: Lelle sätter ihop en referensgrupp som går igenom regelförslaget och ser till att detta är förankrat, och ett slutligt förslag till regelverk lämnas till SSFF styrelse för godkännade. Som första steg kan man betrakta förslaget som en checklista för säkerhetsbriefing.o Inför nästa TK-möte återkommer Lelle med en plan för när förslaget till regelverksdokument kan vara färdigt för godkännande.

•Övriga frågor
o Riksmästerskap PM: Ingen klubb som ansökt om att arrangera ännu. Jenny och Lelle skickar brev och ringer till klubbar.
o BESLUT: Stöd för internationella piloter (5000) går till: Olov+Simon (resebidrag). De förväntas en motprestation att redovisa sina erfarenheter och bidra med sina nya kunskaper till TK och tävlingsSverige.
o Det bör skapas ett landslag i PM, kanske nästa år. Hur ser processen ut för detta?  Fundera inför kommande möte.
o Pål redogjorde för diverse turer kring uttagning för World Air Games i Dubai, där Pål mest troligt kommer att delta. Dock kommer ej resan att bli betald.
o NM i Akro kommer att arrangeras i Selbu och Åre (SM) som två deltävlingar, första veckan i augusti.

•Mötet avslutas

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:39 Skribent: Ulf Mårtensson

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.