Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2015-02-02


Närvarande SKYPE:  Lelle Jonasson, Jenny Persson, Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot, Staffan Rolfsson
Frånvarande:  Peter Backman


 Verksamhetsberättelse 2014
o Mötet gick igenom den preliminära VB.
 • Verksamhetsplan 2015o VP 2015 diskuterades. 
• Prel budget 2015
o Budget gicks igenom och justerades till färdigt förslag till SSFFs styrelse.

• Diciplinärenden tävling
o En pilot (#1) har tävlat i Mexico utan att ha comp2 behörighet, trots avslagna dispenser. USK har tagit upp detta som diciplinärende och önskar TK:s utsaga om detta. Piloten var under tävlingen i sällskap med en instruktör, som uppenbarligen inte har avrått från deltagande i tävlingen. Mötets reflektioner: Piloten (#1) har problem med attityd och riskbeteende då piloten anser sig kunna flyga säkert trots regelverk och att seniora piloter avrått från att delta i den aktuella tävlingen (avslagit dispens 2 ggr).  TK uppmanar USK att utfärda lämplig diciplinpåföljd, tex; Indragen FAI licens / extra krav för comp2 / & eller liknande.
 TK uppmanar USK att granska instruktörens beteende och attityd gällande regler och säkerhetstänkande.
o En pilot (#2) har tävlat i Mexico utan att ha comp2 behörighet. USK har tagit upp detta som diciplinärende och önskar TK:s utsaga om detta. Piloten var under tävlingen i sällskap med en instruktör, som uppenbarligen inte har avrått från deltagande i tävlingen. Piloten (#2) har inte kunnat höras om detta. TK uppmanar USK att utfärda lämplig diciplinpåföljd, tex; Indragen FAI licens / extra krav för comp2 / & eller liknande.
o Kommentarer: Vi har regelverk och instruktörer i syfte att ha an rimligt god säkerhet i sporten. Regler är inte värda mer än straffet för att bryta dem. Instruktörer borde sträva efter att stävja riskbetenden och attitydproblem hos piloter, särskilt inom tävlingsversamheten då det finns ökad skaderisk för denna kategori piloter.
• Rapport från VM
o Magnus Eriksson rapporterade från XC-VM i Roldanillo.
o Resultatet för det svenska laget är vi inte vidare nöjda med (>100 för samtliga). Tävlingen bra utförd av landslagsdebutanten Rasmus Persson.
o Laget hade träningsflugit mycket veckan innan och borde kanske ha vilat mer direkt innan tävlingen.
o En del debakel med tävlingsledningen skedde i vanlig ordning kring regeltolkningar då tävlingsledningen lät nationella teamleaders rösta om regler mitt i tävlingen.
o Relativt ok säkerhetsmässigt, med ca 1 nödskärmar om dagen men endast mindre kroppsskador (bruten arm). 
o Långa tasks & långa dagar. Vulkanutbrott skapade lägre luftrumstak och en hel del problem för tävlingen.
• CIVL meeting
Jenny Persson kommer att representera Sverige och TK på CIVL meeting i Belgrad i Februari. Där röstas bla. om XC VM 2016 samt Acro VM 2016. Bud (7st): Turkiet/Schweitz/Slovenien/Portugal/Italien/Brasilien/Österrike. Vi röstar på: bordlägges för emailbeslut under veckan efter att alla fått tillfälle att läsa buden.
o Acro VM 2016 Bud: Frankrike (där vill vi rösta ja).
 Övriga frågor
o Sveriecup ansökan SC Kittelfjäll (Norrsken) Datum: 25-Juni – 28 Juni
 Trevligt att se att man bugeterat för upptransport av alla piloter detta år! Trevligt att se att man bugeterat för retrieve av piloter detta år!
 Beslut: godkännes.
o Spännande nyheter PM
 Fenix har ordnat tillstånd att flyga från Botkyrkabacken i södra Stockholm. Det ger tillfälle för PPC och navigeringsträning i PM.
 Cirrus tittar på ett träningsfält för pylonträning vid Skokloster.
• Mötet avslutas

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:39 Skribent: Ulf Mårtensson

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.