Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2014-11-06


Närvarande SKYPE:,  Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson,  Magnus Eriksson.
Frånvarande:  Peter Backman, Cecilia Granerot, Lelle Jonasson


Dispensansökningar
Två ansökningar om att deltaga i tävling i Valle de Bravo.

 Allmänt om Valle de Bravo:

o Valle de B är en av världen mest turbulenta och krävande flygställen som finns, och som tagit bort flera svenska lovande tävlingspiloter från sporten redan. Vi vill ha kvar piloterna i sporten.
o Vanlig XC-flyg i Valle är krävande,  i  tävlingar drar man banorna ytterligare mot de mest turbulenta ställena.
o Valle de B är inte det stället man ger dispen för i första taget. 
o Minimikrav att man flygit in sig i Valle en vecka, samt har SIV kurs.
 XX, dispens för att flyga tävling i Valle de Bravo
o Beslut: Avslås
o Motivering: Ingen erfarenhet av flygstället. Saknar säkerhetskurs. För tidigt i erfarenhetskurvan att ta sig an Valle, hög risk för bakslag och skador.
 XY, dispens för att flyga  tävling i Valle de Bravo
o Beslut: Bifalles
o Motivering:  Erforderlig minimum erfarenhet av flygstället finns. Säkerhetskurs OK. Har flugit övningsheat med T&R på plats i Valle, samt har 5 tävlingsheat, dock ej enligt reglerna.
Har den erfarenhetsmässiga nivån samt reell kompetens för att ha comp2 samt är influgen på stället.

Rekordreglerna
 Uppdatera regelverk; Rekord och landslag
o Rekordregler – Magnus  har tagit fram en uppdaterad version. Nya rekordklasser kommer att införas i enlighet som FAI section 7D. Rekord för Acro och PM kommer att införas, samt en del förenklingar i ansökningsproceduren.
o Mötet beslutade att gå vidare med reglerna med justeringar:
EJ rekordklass Tandem  Fixade till några detaljer som påpekats
o Jenny: kolla med flygsport om definitionen på ”inom Sverige”
o Reglerna skickas på remiss till FSF.Tävlingsregelverk remissvar

 Kommentarer från remissrundan kring tävlingsreglerna gicks igenom. Kommentarer finns i separat dokument

 Nya reglerna saknar krav på 400 timmar för att flyga open-class (CCC) på tävling. Verkar ha fallit bort.

 Frågan är om NM ska vara comp1 alltid?

 Dags att gå igenom praktiska- och erfarenhetskraven för comp2?

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:40 Skribent: Ulf Mårtensson

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.