Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2014-01-23


Protokoll TK-möte 2014-01-23

Närvarande Skype: Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot, Pål Hammar Rognöy, Fredrik Wik (punkt 10-12)
Icke närvarande:

1. Verksamhetsberättelse 2013 (bifogat utkast)
o Föredrogs. Kommentarer:  Tar vi via email. Kommentarer senast Söndag 26/1.
o Uppdateras senare av Jenny efter input via email.

2. Verksamhetsplan 2014 prel
o Föredrogs. 
o Kommentarer: 
 Även ”bredda” PM tävlingsgruppen om möjligt
 Mycket PM punkter i relation till verklig aktivitet inom grenen, men kan behövas som driv för att kanske öka aktiviteten om möjligt.
 Acro – osäkert om resurser ska läggas på tävling eller träning beroende på hur många VM platser (Annecy / Augusti-15).
 80% säkert att Pål arrangerar SM / Nordic open för Acro i Åre
 VM nästa år (acro) blir dyrt så det borde göras en 2-års plan för ekonomin.
 PPC är bra att marknadsföra till klubbar, websidan fungerar bra.
 Uppdatera klubbtävlingsdokumentet med PPC websidan.
o Uppdaterades på fler punkter relaterat till kommenterarna ovan.


3. Prel budget 2014 
o Föredrogs.
 Konstaterades att vi har 3 grenar & 2 landslag som ska dela på under 100.000 från SSFF, vilket inte räcker så långt.
 Ca 72.000 tillkommer från FSF & RF
 Öka kostnad för SIV kurs till 1000/person
o Uppdaterades: Preliminärt förslag godkändes med ökning av SIV
o Generellt har tävlande ökat pga av att antalet grenar ökar (PM & Acro) vilket kräver utökad budget relativt tidigare år.


4. Prisutdelning årets rookie, nomineringar mottages  (pris: avgift SM 2014)
o Nomineringar: Christoffer Engström
o Beslut: Christoffer Engström
o Motivering: Bra målinriktad insats vid Nordic open i Vågå som var hans första tävling.


5. Prisutdelning årets tjej, nomineringar mottages (pris: avgift SM 2014)
o Nomineringar: Anna Rydh, Cecilia Graneroth, Jenny Persson
o Beslut: Anna rydh
o Motivering: Mycket meriterande vinst i Brittish open Manteigas Portugal 2013


6. Priser för 2014 kommer att utdelas:
o Årets rekord
o Årets rookie
o Årets Tjej

7. Landslagsledare XC & ACRO
o Acro: Pål Hammar Rognöy
o XC: - Diskussioner förs med en kandidat, bordlägges till nästa möte.

8. Andreas Jägerhag tävlingstränare
o Kriterierna stipulerar att tävlingstränare ska ha erfarenhet av nationell och internationell tävling, samt god pedagogisk förmåga.
o Beslut: Andreas utses till tävlingstänare under förutsättning att han utökar sin nationella erfarenhet genom att delta i en SC tävling under 2014.

9. Dispensansökan Stefan (Fille) Jonsson för att delta på tävling i Sydafrika.
o Stefan har uppfyllt fyra av fem erfarenhetskriterier, men har ej comp2.
o Har säkerhetskurs och kommer att träna i området veckan innan.
o Har god erfarenhet av termikflygning och distanser
o Beslut: Dispens beviljas för Stefan för tävlingen i Porterville 2014 under förutsättning att han coachas på plats av tävlingstränare Tobias Hinas, där Tobias bedömer på plats för varje heat att förhållanden är lämpliga för Stefan att delta.

10. PM-tävling
o Fredrik Wik rapporterade från Cirrus planering av PM-tävling.
o Cirrus planerar en kombinationstävling med navigation, ekonomi & precision under kristihimmelfärdshelgen 2014 på Ålleberg. Ansöker om bidrag i 2014 budget.
o Mål är att få detta att räknas som riksmästerskap för att kunna skapa ett SM två år senare, vilket kräver godkännande från FSF enligt vissa procedurer.

11. Distansligan
o Enligt tidigare beslut anser TK att distansligan ska hanteras som tidigare, ej vara cat.2 klassad, då det ska vara en lättillgänglig nybörjartävling som ej ska kräva FAI licens eller comp1 behörighet.

12. Termikprognosen
o Under 2013 lade SSFF styrelse in extraordinär kostnad på 8000:- för termikprognosen i TK:s budget. Under året har TK pratat med många tävlings- & distanspiloter och konkluderat att flertalet distanspiloter anser denna mycket användbar, men tävlingspiloter inte är intresserade generellt.
o TK beslutar att stryka termikprognosen ur TK:s budget för 2014 då den inte har med tävling att göra (används ej inom XC, PM eller Acro -tävling)

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:40 Skribent: Ulf Mårtensson

 

hypoxia.se 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.