Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2016


Protokoll TK möte 27 Januari 2016

 

Närvarande SKYPE:  Lelle Jonasson, Jenny Persson, Magnus Österberg, Pål Hammar Rognöy, Cecilia Granerot

 

Frånvarande:  Staffan Rolfsson, Magnus Eriksson

 

 • CIVL plenary meeting
  • Någon som kan/vill åka till Lausanne?
   • Ingen delegat finnes. Vi får ge fullmakt till Danmark att rösta för oss.

 • Förslag från CIVL:  Tävlingar som utanonnserats som cat2, men dragits tillbaks, ska ändå ge rankingpoäng för piloterna (som trodde att det var cat2).
  • Beslut: SSFF/TK kan gå med på detta (rösta för) retroaktivt för 2015, men ej som regel för framtida tävlingar. Det skulle ge incitament för att sätta detta i system.
  • OM det är FAI som dragit tillbaks cat2 status, efter att piloterna betalt till tävlingen, kan man ge dessa världsranking  generellt.
  • Frågeställning- Varför drogs cat2 tillbaka? Var det på av att arrangörerna inte följde regleverket? Isådana fall inte WPRS.

 • CIVL Förslag om nya regler för ”FAI licence”:
  • P5: ”FAI licence should not be mandatory for cat2 comps..” . Skapar mer frågor än lösningar. Kan vara OK, om det förtydligas att tävlingen måste följa reglerna, samt att piloter utan FAI licens får vara med men får inte CIVL WPRS points utan FAI licens. Rekord satta vid cat2 tävling ska kräva att piloten har FAI licens.
  • Övriga punkter i förslaget är OK.
  •  
 • Uppdatering av rekordregler. Magnus Ö har lagt till förtydligande info om nedladdning av tracks, samt godkända format. Men ska vi godkänna C-records? Vad krävs tekniskt av oss?
 • Frågan om C-records måste utredas av någon som orkar sätta sig in i detta för att se om det är hanterbart, relevant för piloterna, samt säkert nog för att gälla som rekord.
 • Hur kan vi garantera att piloten inte flyger med flera GPS:er med olika deklarationer på, och skickar in den som man lyckas med? Lockar vi in piloter i frestelse att ha 2-3 deklarationer/GPSer med sig och fuska?
 • Förslag:  I förväg registrera 1st instrument per pilot för C-records (tex maila in serienummer till TK, endast senast inskickade gäller). Gäller tills vidare.
 • Godkänner FAI C-rekords?
 • Vi skulle kunna godkänna detta, men behöver ha mer koll hur tex britterna gör. Action: Jenny och Staffan letar vidare och kommer med förslag.
 •  
 • Flottar acro/PM
  • Frågan behandlas vidare av PM representant. Offertförfrågan ligger ute hos leverantörer.
 • Jenny har varit på Flygsports elitmöte och gjort fördelning av elitmedel.
  • Ny fördelningsmodell har aviserats av FSF. Mer personinriktat till de som har medaljchans i VM, EM och World Games.
  • För 2016 kommer den gamla modellen användas (Skärmflyg får 32.000).
  • För 2017 träder ny modell i kraft.
  •  
 • Rapport om SM
  • Pga fel i öppningen av NM i Gemona tvingades vi flytta SM till brittish i Manteigas i Portugal. Dock högre antagningskrav.
  • Första veckan kommer Sverige ha förtur för de 75% av platserna. Just nu ser det ut som 22 svenskar kommer med i SM jämfört med de 11 som skulle kommit med om vi inte flyttat SM (vid tidpunkt för beslutet). Swepool har nu fler representerade.
 • Verksamhetsberättelse 2015
  • Granskades med kommentarer, och uppdaterades.
  • Bifogas årsmöteshandlingarna 2016.
 • Verksamhetsplan 2016
  • Granskades ock uppdaterades.
  • Bifogas årsmöteshandlingarna 2016.
 • Budget 2016
  • Utskickat förslag gicks igenom och  justerades.
  • Kostnad / SSFF medlem är minskad från 69 till 67 kr.
  • Bifogas årsmöteshandlingarna 2016.
 • SSFF styrelsemöte 13 februari- vill någon vara adjungerad i budgetfrågan?
  • Magnus Eriksson får uppdrag att vara standby på SKYPE och presentera budgeten på SSFF styrelsemöte. I andra hand tar Pål detta.
 • SSFF årsmötet 19 mars
  • En ny TK ordförande ska väljas.
  • Se till att så många som möjligt kommer, och röstar ordentligt.
 • Prispengar för rekord 2016
  • Den förste att slå ett befintligt rekord 2016 belönas med prispengar.
  •  
 • Ansökan om tävlingsbidrag
 • Tornedalens SFK ansöker om 4000kr för tävling i samband med ”Svansteins Paramotormeet” 2016.
 • Beslut: Beviljas
 • SSFF/TK emotser redovisning av hur tävling ska kommer att hållas,samt redovisning av resultatlistor för utbetalt bidrag i vanlig ordning.Lelle tar kontakt med klubben.
 • Info
  •  Larsa (Åre) ansöker om SC i Valborg
  • Johanna Hamne har flugit ett rekordflyg i odeklarerad triangel utomlands damer, ca 60 km. Inkommer med rekordansökan inom snar framtid.
 • Mötet avslutas.

 

Protokoll TK möte 7 April 2016

Närvarande SKYPE: Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Staffan Rolfsson, Simon Wigenstedt, Cecilia Granerot

Frånvarande: 

  

1.Mötet öppnas och vi utser en sekreterare för kvällens möte.

 Sekreterare för mötet utsågs: Magnus Österberg

2. Fördelning av ansvarsområden. Förslag på ansvarsområden:

- Sekreterare -  Utses per möte

- Akro – Pål

- Paramotor – Lelle

- Sverige cup – Magnus Österberg

- SM - tbd

- rekordansökningar

- Swepool – Magnus Ericsson

- Teknik/IT - Staffan

- Webb -

-  Nybörjartävlingar - Staffan

3. Akro 2016

- Pål rapporterade från Acro arrangemang av SM/NM. Lite problem med datumkrock med Norska mästerskapen. Troligen flyttat datum.

- 6 piloter i landslaget 2016 (3 män och 3 kvinnor)

- Två träningar innan VM, 1 maj och en augusti

4. Paramotor 2016
- Lelle rapporterade om PM tävllingsverksamheten.

- Kanske kan paramotortävling i Småland bli RM.
- Olov Karlsson åker till Paap Kölar i Estland.
- Rabarber läggs på flottar.

- Swanstein paramotor meet

5. Sverige cup

- SC i Åre hålls under valborgshelgen

- SC kommer arrangeras under NC:

Hvittingfoss 14-16 Maj,

Hjertdal 10-12 Jun – OM EJ KROCK med Kittelfjäll (kollas först)

Hemsedal 27-29 Aug.

- SC kommer arrangeras i Kittelfjäll Juni (datum ej helt spikat)

- SC bubblare Ålleberg i Juli
Information till piloter om att Norgescup kan ställas in med 2 dagars varsel.

6. EM XC. Många är kvalificerade i år. Vilka skickar vi?

- Upp till 5 platser kan finnas för Sverige i EM. Uttagnings

- Frågan är om vi ska skicka så många som möjligt eller spetsa laget. Viktigt att det är motiverade piloter.
- Bugeten är fast. Mindre per pilot om vi skickar fler.

- Beslut: Simon tar reda på vilka som vill flyga EM och sen tar TK uttagningsbeslut innan 1 Maj.

7. Rekordansökan (J.H)

- Ansökan inkommen om rekord i odeklarearad FAI triangel

                      - Problem med att reglerna just nu säger 0m radie och ansökan är beräknad med 400m radie.
                      - TK är OK med att en updaterad ansökan ör välkommen trots att 5 dagar har gått.

- Ansökan inkommen om rekord i odeklarearad distans över 3 brytpunkter, ca 105km
                      - Rekordklassen kräver minst 10km mellan brytpunkter, och denna uppfyller inte det kravet,   

- En optimering enligt reglerna skulle understiga fri distans, därför tveksam, men dagens regler  (rev F1)  har inte den restriktionen.

Beslut: TK godtar updaterad ansökan för triangel updaterad med 0m radie, samt updaterad ansökan för3 punkters rekordet med ny regelmässig optimering.

8. Övriga frågor

- TK föreslår Pål  som landsaglsedare för Acro (att utses av SFF styrelse)

9. Mötet avslutas

Svenska Skärmflygförbundets tävlingskommitte TK

Protokoll: TK möte nr 2, verksamhetsåret 2016

Datum: Torsdag 19 Maj 2016

Plats: Skype

Närvarande: Simon Wigenstedt(ordf), Lennart Lelle Jonasson, Staffan Rolfsson, Cecilia Granerot,

Jenny Persson, Magnus Österberg och Magnus Eriksson

Frånvarande: Pål Hammar-Rognöy

1. Mötet öppnades, val av sekreterare

Simon öppnade mötet. Staffan valdes till sekreterare och Magnus E valdes till justeringsman.

2. Övriga frågor

Staffan föreslog att vi nästa gång kanske skall prova annan teknisk lösning för mötet, då Skype ofta haft ljudproblem.

3. Rekordansökningar

 1. Synpunkter på blankettens utformning – krånglig?

Detta diskuterades i Åre under Sverigecupen – slutsatser: mindre justeringar (t ex avseende nominell distans) skulle kunna hjälpa upp, men huvudsakliga problemen är att man behöver tydlig instruktion/lathund, blanketten duger. Magnus Ö erbjöd sig göra de mindre justeringarna i blanketten.

 A1.  Höjdvinstrekord?

Absolut höjd är helt riktigt borttaget som rekord, men höjdvinst kan kvarstå, även om det behövs öppnande av sektorer och en hel del ”flax” för att kunna lyckas slå befintligt rekord.

 1. Hantering och granskning av rekordansökningar, TKs ansvarsfördelning Mötet föreslog att vi snart bör anordna en workshop med följande innehåll – syfte:

-  Skapa instruktion/lathund för både rekordansökan och rekordgranskning

-  Gå igenom och sprida kunskap om rekordgransning teknik och hjälpmedel (bla verifiering av trackloggars checksummor, IGC-filers deklarationer )

Ordförande önskar förslag på tid och plats för denna workshop samt förslag på extraaktivitet för TK i samband med detta arbete (all work and no play is not fun enough?)

  C. Rekordansökningar aktuella för godkännande

En från Johanna och flera från Lars Jonsson ligger på tur. Dessa ansökningar läggs på vald delningsyta så vi kan börja gå igenom dem. Magnus Ö, Staffan (och Jenny?) kanske i första hand påbörjar detta arbete och sedan kan vi ha med dem på workshopen också.

  D. Utdelning av priser. Preliminära datum, beställning av plaketter från Lars E Dessa priser delas normalt ut på Flygspots årsmöte. Simon samordnar detta med Lars E.

4. Akro, akrolandslaget

Pål var inte med, så sparsamt med info. Det ser tydligen inte så ljust ut fn för SM i sommar, däremot så är NM inplanerat i Norge.

5.  PM. RM?/SM?

Smålandsklubben har tillfrågats av Lelle, men de ville inte arrangera.

Anders Eriksson har återkommit med nytt intresse för att arrangera PM-tävling i Kåseberga 1-3Juli. TK är preliminärt positiva till detta och kan tänka oss ett fast bidrag samt en viss begränsad kostnadsgaranti. Vi behöver dock få en ansökan (med budget).

Skärmflygförbundets tävlingskommitte - TK2

6. Swepool, XC-landslaget(Johanna, Nisse, Andreas och Håkan)

Landslaget är klart med Nisse som landslagsledare (godkändes av TK via e-post).

En utestående punkt är försäkring för lagmedlemmar som bor utanför Sverige/Norden:

Alt 1 Simon kontaktar HP som försöker förhandla med försäkringsbolag för att se om vi kan få in en ändring eller undantag för berörda piloter.

Alt 2 Vi får hitta en tilläggsförsäkring till de berörda piloterna.

Cecilia nämnde i sammanhanget att den försäkring som rekommenderas via hemsidan som en tilläggsförsäkring innehåller villkor som inte inkluderar tävling. Det är inte Ok, så denna försäkring bör ej rekommenderas.

Magnus E berättade om planerade aktiviteter för Swepool i år – träningsläger i samband med SM i Portugal.

Mötet diskuterade olika strategier för sammansättning av Swepool men beslutade inte om några förändringar.

7. Teknik/webb

  A. IGC filer och C-records. Önskemål har inkommit om att godkänna dessa

Magnus Ö redogjorde för vad dessa filer är och de reservationer man bör ha kring dessa i samband med verifiering av rekord/flyg samt deklarering av dessa.

TK var överens om att vi bör kunna besluta om att:

-                                         IGC-format på filer för verifiering av flyg är godkända för instrumenttyper som är godkända för dettaenligt FAI (dvs FAI säkerställer bl a att det finns verifieringsmöjligheter)

-                                         C-records i dylika IGC-filer är godkända som deklarering av flyg förutsatt att de är skapade av ett instrument av godkänd typ, och att piloten förhandsdeklarerat sitt instruments typ och serienummer till TK.

Jan J bör informeras om TKs positiva syn på hans förslag, men TK avser publicera dessa nyheter först efter vår workshop.

Magnus Ö påminde också om den generella regeln att man även kan få flyg godkända om de kan verifieras på andra vis, där t ex vittnen vid start och landning är exempel på delbevis

  B. Tidigare protokoll från 7:e april

Magnus ordnar så att det hamnar på en delningsyta.

8. Övrigt om tävlingar

Sverigecuperna i Norge

Magnus E berättar att Hvittingsfoss blev inställt pga dåligt väder, men kommer att föröka igen på reservdatumen (27-29 Maj). Hjartdal Open är på 10-12 Juni.

Staffan informerade om att Fenix avser att genomföra sin Härkeberga Out-and-Return helgen 4-5 Juni med 6:e som reservdag. Mer info kommer på Fenix hemsida samt på förbundet.

9. Mötet avlutades

Mötet avlutades med att ordförande sammanfattade besluten och tackade alla för medverkan.

Staffan Rolfsson

Magnus Eriksson

sekreterare

justeringsman

Simon Wigenstedt ordförande

Protokoll TK möte 16 Oktober 2016

 

Närvarande SKYPE: Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, , Staffan Rolfsson, Simon Wigenstedt, Cecilia Granerot, Magnus Eriksson (halva mötet)

Frånvarande:  n/a

 

 1. Mötet öppnas

 2. Sekreterare & Justeringsperson väljs
 • Sekreterare: Magnus Ö
 • Justeras: Jenny P
 1. Genomgång av föregående protokoll
 • Protokoll gicks igenom....
 • Lathund & mall för rekordgodkännande. Ej klart
 • Utredning huruvida GPS-dump stämmer 100% att använda för rekordvalidering enligt våra regler återstår ännu.
 1. Akro
 • Rapport från VM, Pål rapporterade.
  3 piloter tävlade. Bästa plac. 25 Pål. Bra organiserat VM. Sverige 7:e nation. Johanna 5:e dam.
 • Flottar, håller vi tidsplanen (Deadline 30 December). Svar: Pål håller på med offertförfrågan på en sektionerad flotte av samma typ som på VM (kinesisk).
 • Landslaget 2017 – Emil ej med. Pål tveksam. Endast 3 pers återstår isåfall.  TBD...
 1. Paramotor
 • Gotland endurance race - Olof Karlsson vill arrangera detta. Kommer att åka till Gotland för att reka för detta, och kommer ev. att söka bidrag för det. TK är positivt till att bevilja rimliga medel för detta när ansökan inkommer. Tävlingen blir troligen arrangerad under 2018.
 • Satsningar 2017? – Ännu ingen klubb som tar RM. Svalt intresse. Lelle kommer gå ut med ytterligare mail till klubbarna. Inga andra projekt på gång.
 • Synk pyloner/ akroflottar – Se punkt 5 Acro, Pål jobbar på offert.
  Småland, Stockholm och Boden har pyloner. 2m bas diameter, Höjd ca 7m.
  Förvaring av flotten måste lösas. Förslag: Dalmåsarna.
 1. XC
 • EM – 9 tasks. Krushevo. Resultat, se SSFF Web.
 • SM – Manteigas, Portugal. Nils-Åke Karlsson 1:a. Övrigt se SSFF Web.
 • Swepool 2017 – Ansökningshandlingar ska skickas ut efter mötet.
  Mål & Policy för Swepool 2017: Bas eller Elit? Debatterades. Inriktning just nu kanske mest rimligt är bas eftersom vi inte just nu ser många piloter som är beredda att satsa 100% på att nå eliten i världen. Viktigast kanske är att identifiera vilka piloter, seniora som mentorer, eller yngre som faktiskt vill lägga sin tid och energi på att bygga en grupp som fungerar och hjälper fram piloter som vill utvecklas. Inrikting nu blir att se vilka som ansöker och anpassa verksamheten och gruppen därefter.
 • Landslaget 2017 -  VM 2017: 1 Juli
  • Datum för besked om uttagning ska ske 9 månader innan, dvs : 1 oktober
  • Uttagning ska ske 3-5 månader innan: 1 Jan - 1 Mars
  • Beslut: Uttagning kommer ske per ranking 1 Mars 2017.
 1. Elitmöte 29 okt
 • Simon åker på mötet.
 1. Nya rekordregler / C-rekords/IGC mm. - Info till hemsidan?
 • Trianglar: Beslut att vi godkänner alla typer av trianglar enligt bilderna, 1,2,3.
 • Magus formulerar & uppdaterar dokument PF2.
 • Dokument PF2 för skickas ut för granskning till TK under veckan, för slutligt godkänande per capsulum.
 • Text på hemsidan får vi ta när det är godkänt . tex. per 1/1-2017.
 1. Överskott - satsningar för 2017?
 • Förslag på satsning: Bidrag till SIV för COMP1 piloter. Beslut: OK - Simon fixar.
 1. COMP 1, COMP 2 - färdigställande av utbildningsmanualer?
 • Datum för färdigställande – Mål Juni 2017 (Jenny ansvarig)
 • Uppdatering av krav på comp2 tasks. Bordlägges till nästa möte.
 1. Dispensansökning- Johanna Hamne
 • Ansöker om dispens för att tillgodoräkna 5 tasks som winddummy i Colombia som 1 ”riktigt” task till comp2 uppfyllelse. Johanna har även tävlat i ACRO.
 • Beslut: Godkännes
 1. Bidragsansökan – Göteborgspokalen
 • Ansöker om bidrag för priser till Göteborgspokalen a 1800:-
 • Beslut: Godkännes
 1. Övriga frågor
 • Fråga om SM 2017 anmäld. Den hann dock ej tas upp på mötet denna gång.
 1. Mötet avslutas
Uppdaterad: 24 FEB 2021 00:54 Skribent: TK
E-post: Adressen Gömd