Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2015


Närvarande SKYPE:  Lelle Jonasson, Jenny Persson, Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot, Staffan Rolfsson
Frånvarande:  Peter Backman


 Verksamhetsberättelse 2014
o Mötet gick igenom den preliminära VB.
 • Verksamhetsplan 2015o VP 2015 diskuterades. 
• Prel budget 2015
o Budget gicks igenom och justerades till färdigt förslag till SSFFs styrelse.

• Diciplinärenden tävling
o En pilot (#1) har tävlat i Mexico utan att ha comp2 behörighet, trots avslagna dispenser. USK har tagit upp detta som diciplinärende och önskar TK:s utsaga om detta. Piloten var under tävlingen i sällskap med en instruktör, som uppenbarligen inte har avrått från deltagande i tävlingen. Mötets reflektioner: Piloten (#1) har problem med attityd och riskbeteende då piloten anser sig kunna flyga säkert trots regelverk och att seniora piloter avrått från att delta i den aktuella tävlingen (avslagit dispens 2 ggr).  TK uppmanar USK att utfärda lämplig diciplinpåföljd, tex; Indragen FAI licens / extra krav för comp2 / & eller liknande.
 TK uppmanar USK att granska instruktörens beteende och attityd gällande regler och säkerhetstänkande.
o En pilot (#2) har tävlat i Mexico utan att ha comp2 behörighet. USK har tagit upp detta som diciplinärende och önskar TK:s utsaga om detta. Piloten var under tävlingen i sällskap med en instruktör, som uppenbarligen inte har avrått från deltagande i tävlingen. Piloten (#2) har inte kunnat höras om detta. TK uppmanar USK att utfärda lämplig diciplinpåföljd, tex; Indragen FAI licens / extra krav för comp2 / & eller liknande.
o Kommentarer: Vi har regelverk och instruktörer i syfte att ha an rimligt god säkerhet i sporten. Regler är inte värda mer än straffet för att bryta dem. Instruktörer borde sträva efter att stävja riskbetenden och attitydproblem hos piloter, särskilt inom tävlingsversamheten då det finns ökad skaderisk för denna kategori piloter.
• Rapport från VM
o Magnus Eriksson rapporterade från XC-VM i Roldanillo.
o Resultatet för det svenska laget är vi inte vidare nöjda med (>100 för samtliga). Tävlingen bra utförd av landslagsdebutanten Rasmus Persson.
o Laget hade träningsflugit mycket veckan innan och borde kanske ha vilat mer direkt innan tävlingen.
o En del debakel med tävlingsledningen skedde i vanlig ordning kring regeltolkningar då tävlingsledningen lät nationella teamleaders rösta om regler mitt i tävlingen.
o Relativt ok säkerhetsmässigt, med ca 1 nödskärmar om dagen men endast mindre kroppsskador (bruten arm). 
o Långa tasks & långa dagar. Vulkanutbrott skapade lägre luftrumstak och en hel del problem för tävlingen.
• CIVL meeting
Jenny Persson kommer att representera Sverige och TK på CIVL meeting i Belgrad i Februari. Där röstas bla. om XC VM 2016 samt Acro VM 2016. Bud (7st): Turkiet/Schweitz/Slovenien/Portugal/Italien/Brasilien/Österrike. Vi röstar på: bordlägges för emailbeslut under veckan efter att alla fått tillfälle att läsa buden.
o Acro VM 2016 Bud: Frankrike (där vill vi rösta ja).
 Övriga frågor
o Sveriecup ansökan SC Kittelfjäll (Norrsken) Datum: 25-Juni – 28 Juni
 Trevligt att se att man bugeterat för upptransport av alla piloter detta år! Trevligt att se att man bugeterat för retrieve av piloter detta år!
 Beslut: godkännes.
o Spännande nyheter PM
 Fenix har ordnat tillstånd att flyga från Botkyrkabacken i södra Stockholm. Det ger tillfälle för PPC och navigeringsträning i PM.
 Cirrus tittar på ett träningsfält för pylonträning vid Skokloster.
• Mötet avslutas

Närvarande SKYPE:  Lelle Jonasson, Jenny Persson, Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot, Staffan Rolfsson
Frånvarande:  Peter Backman


Info från årsmötet
o Staffan redogjorde för SSFF årsmöte.
o Tävlingsrelaterat: TK: budgetförslag godkändes. Mötet var positivt gentemot tävlingsverksamheten som de facto definerar skärmflygning som idrott och en del av idrottsrörelsen. Tävlingsverksamhet (och budget) för PM diskuterades, positivt att tävlingsverksamhet inom PM kommit igång och utvecklas.

TK-representanter 2015
o Alla närvarande på mötet kan tänka sig att sitta kvar. Jenny hälsar de välkomna till 2015 års TK.

•Godkännande av SC (formellt i protokoll)
Följande SC ansökningar godkändes: 
SC Åre Valborg
SC Kittelfjäll 25-28 Juni 
SC Hvittingfoss   23-25 Maj 
SC Hemsedal 22-24 Augusti

•Verksamhetshandbok och utbildningsmanualer
o Transportstyrelsen har godkänt den nya verksamhetshandboken.
o För tävling behövs ny utbildningmanual för Comp1 samt Akro.
o Jenny & Pål tar fram utkast på utbildningsmanualerna.
•Tävlingsreglemente PM 
o De tävlingsaktiva PM piloterna har funderat på om/hur man ska ha ett regelverk för vilken erfarenhet och befogenhet piloterna ska ha för att få tävla (jmf med comp1 kurs för XC).
o Den nya styrelsen var nu efter årsmötet positiv till att definiera och införa ett dylikt regelverk, och förordade att TK börjar titta på detta.
o Tk föreslår att vi tar fram en checklista som kan användas vid en obligatorisk säkerhetsbriefing innan varje PM-tävling, i väntan på att ett ev nytt regelverk tas fram.
o Ett förslag har tagits fram av Anders Eriksson som innefattar teoretisk utbildning, motvarande comp1 behörighet, krav på säkerhetsbriefing, samt miniminivåer på erfarenhet etc.
o TK var positiv till Anders förslag, med några kommentarer: Ska PM1 tävla i Pylon? Ska man kanske kräva minimum antal timmar (eller idealtid istället för race) istället för PM1?  Även andra grenar än Pylon bör regleras i regelverket.
o BESLUT: Lelle sätter ihop en referensgrupp som går igenom regelförslaget och ser till att detta är förankrat, och ett slutligt förslag till regelverk lämnas till SSFF styrelse för godkännade. Som första steg kan man betrakta förslaget som en checklista för säkerhetsbriefing.o Inför nästa TK-möte återkommer Lelle med en plan för när förslaget till regelverksdokument kan vara färdigt för godkännande.

•Övriga frågor
o Riksmästerskap PM: Ingen klubb som ansökt om att arrangera ännu. Jenny och Lelle skickar brev och ringer till klubbar.
o BESLUT: Stöd för internationella piloter (5000) går till: Olov+Simon (resebidrag). De förväntas en motprestation att redovisa sina erfarenheter och bidra med sina nya kunskaper till TK och tävlingsSverige.
o Det bör skapas ett landslag i PM, kanske nästa år. Hur ser processen ut för detta?  Fundera inför kommande möte.
o Pål redogjorde för diverse turer kring uttagning för World Air Games i Dubai, där Pål mest troligt kommer att delta. Dock kommer ej resan att bli betald.
o NM i Akro kommer att arrangeras i Selbu och Åre (SM) som två deltävlingar, första veckan i augusti.

•Mötet avslutas

Protokoll TK möte 17 Juni 2015

Närvarande SKYPE:  Lelle Jonasson, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot, Staffan Rolfsson

Frånvarande:  Pål Hammar Rognöy

 

 • World Air games i Dubai.
  Pål, Emil Selin & Mikael Kjellman finns på listan av piloter som kan bli uttagna till WAG. 25 piloter av 42 kommer att tas ut efter världsranking. Vi håller tummarna!

 • Olympisk sport 2020?
  Skärmflyg XC och pricklandning finns med som kandidat för sommar OS 2020!

 • SM XC, Acro och PM
  - 26 svenska piloter är anmälda till XC-SM.
  - Riksmästerskap PM 2015 saknar ännu arrangör. Brev har skickats till klubbar med frågan om någon kan arrangera tävlingen. Ännu ingen respons.

 • Disciplinärenden
  - Jenny informerade om diciplinärende #1-2015.
  - Ett nytt diciplinärenden har öppnats av SSFF mot en pilot som flugit cat.2 tävlingar utan varken comp 2 behörighet, eller FAI licens.

 • Budget
  - Ifall PM-RM inte blir av frigörs budget för andra PM aktiviteter. Lelle listar möjliga alternativ. Möjligen kan Boden klubben anordna en enklare tävling som vi kan stödja.

 • Jury till Nordic Open
  - Arrangörer för NM vill ha en representant utsedd från varje land till jury, som sammankallas i fall protester ska avgöras. Magnus Österberg utsågs till Sveriges representant.

 • Comp1/2 & acro. Behörigheter, licenser eller sportlicens?
  - I det nya licenssystemet finns ej någon licens/behörighet för comp eller acro. För acro finns ett kontrollsystem för nya inom tävling, då de måste flyga upp för en dommare innan första tävlingsheatet. För xc tävling ser det annorlunda ut. TK förde diskussioner om hur vi skulle vilja ha det i framtiden, men bordlade diskussionen till efter sommaren.

 • Fredriks Ahls:s & Lars Falkenströms  rekordflyg
  - Två rekordansökningar för ej deklarerad distans via tp har inkommit: Lars Falkenström 96,3 km, Fredrik Ahl 112,8 km. Lars flög sitt rekord och ansökte först, men Fredriks kommer vara det enda som skickas till flygsport för slutligt godkännande (om inte ytterligare ansökningar inkommer innan nästa FS möte).
  Rekorden sattes i en ny klass, vilket inte omfattas av prispengar för årets första rekordflyg som slår ett befintligt rekord, så dessa är fortfarande tillgängliga.


 • Red Bull X-alps 2015
  - Erik Rehnfeldt blir förste svensk att delta i tävlingen. Erik sponsras av SSFF och TK.

Mötet avslutas 

Protokoll TK möte 24 September 2015

Närvarande SKYPE:  Lelle Jonasson, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Staffan Rolfsson, Pål Hammar Rognöy

Frånvarande:  Cecilia Granerot

 

 • Händelser sedan förra mötet
  • SM
   - Avhölls. Lars-Anders Jonsson svensk mästare.

  • Rekord       
   - Fyra nya rekordansökningar. Se hemsidan..

  • Acro SM/NM
   - SM Åre hölls enligt plan. 2 godkända run. Emil Sellin svensk mästare.
   - NM vanns även den av Emil Selin.

  • X-Alps
   -Erik Rehnfeldt målgång i Monaco.

  • Sverige CUP
   - Avgjord

  • PM träffar
   - Inte blivit några sedan förra mötet

 • Tävlingstränarträff 5dec
  Dags att hålla en träff för tävlingstränarna för att stämma av rollen samt utbildningens innehåll, attityder etc.

 • Swepool ansökning för 2016
  Uttagning till Swepool kommer i år att tas ut i december.
  Diskussion om hur fördelning mellan ”elit” och kommade talanger i Swepool.

 • Flygsports elitträff med Swepool på Bosön 5-7 Nov.
  Flertal piloter från swepool kommer att deltaga, samt några PM och Acro piloter.

 • Landslagsuttagning XC (06-Aug Krushevo FYR)
  Uttagning ska ske minst 3-5 månader innan. Besked om uttagningsdatum ska tillkännages minst 9 månader innan uppdraget.

  Beslut: Ranking 1-MAJ kommer att gälla för uttagningen.

 • World Airgames 2015 Dubai (acro)
  Sverige har fått en plats. Pål Rognöy kommer att deltaga. Pernilla Hammar Rognöy kommer att vara domare.

 • Acro VM 2016
  Annecy, Augusti. Landslagspoolen kommer att vara 6 pers.
 • Tävlingsregler i nya licenssystemet
  Finns som tidigare i kap 6 (comp1 & comp2). Förslag till SSFF är att dessa ska vara  behörigheter, som tidigare.
  Eventuella förslag till förändringar av tävlingsreglerna kommer att diskuteras vidare på tävlingstränaträffen.

 • Acro
  Acrolandslaget kommer att åka till Üludeniz i maj för träning.

 • Nybörjartävling
  Åre PPC väl flugen under säsongen (21 piloter). TK kommer att stötta med pris.
  Även PM version finns, men endast en pilot har plockat punkter ännu.
  Frågan hur tävlingstypen (och Out & Return) ska spridas mer?

Mötet avslutas 

Protokoll TK möte 22 December 2015

Närvarande SKYPE: Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Pål Hammar Rognöy, Cecilia Granerot, Lelle Jonasson

Frånvarande:  Staffan Rolfsson

 1. Godkänna SM status på Nordic Open 2016
 • Beslut: Godkänd
 1. Godkänna comp1 tävlingar
 • Beslut: Godkända tävlingar blir;
  • Nordic Open 26/6-2/7
  • Gin Wide open 2016 (18-25 juni)
  • Chabre Open 2016 (2-8 juli)
  • Serial Cup 2016 (?)

* Sverige Cup tävlingar är comp 1 per default.

 • EJ Godkänd:
  •  Rat Race sprint 2016
  • Norges Cup
   • Vissa tävlingar kan komma att klassas som comp1 efter att samarrangeman med TK överenskommits och ansvarig svensk pilot per tävling är utsedd.

 1. Dispensansökning- Johanna Hamne – för XC open Roldanillio
 • Beslut: Avslag.
  • Motivering: Ej lämpligt att flyga internationellt utan att först ha flugit åtminstone något nationellt heat, samt framförallt god distanserfarenhet. Saknar comp1 licens.

 1. Svenskt rekord
 • Godkända rekord:
  • Stefan Rolén:  Fri distans utomlands:                  325,1 km
  • Stefan Rolén:  Deklarerad distans utomlands:      276,2 km

 

 1. Flottar acro/PM
 • Acro behöver flottar för landning, dessa kan även användas för pyloner för PM pylontävling. PM pylon måste i framtiden förläggas över vatten enligt FAI.
 • Offert för 4st, 5900kr/st+ moms (3x3m) = 23900+moms. Dessa kan kopplas samman till en större flotte för acrolandningsflotte.
 • Beslut: 

  • TK beviljar medel för PM pontoner upp till 25000:- inkl moms för detta verksamhetsår (2015).  Avsättning skall göras för detta för fakturering 2016.
  • Lelle får uppdraget att uppdatera upphandlingen till 5st 5x5m flottar, som ska vara max 45cm tjocka.
  • Kostnad för dessa om överskrider de 25kkr för 2015 års budget kommer att tas på 2016 års budget, varför därmed uppdelad fakturering emotses.

 1. Förbereda årsredovisning 2015 + ekonomi
 • Acro: Ombedes att snarast skicka in utlägg för träningslägret i somras.
 1. Förbereda verksamhetsplan och budget 2016
 • Jenny vill ha in förslag på aktiviteter och budgetposter.
 1. Swepool ansökningar
 • Tidigare piloter
  • Magnus Eriksson, Matts Eliasson, Håkan Lindqvist, Tor Jansson, Simon Wigenstedt, Andreas Jägerhag, Johanna Lönngren
 • Nya piloter
  • Nisse Carlsson & Anders Bogghed
 • Beslut:  Samtliga godkända.

 1. Pris för ”Årets ...”;  Rookie, Tjej, PM,
 • Årets rookie:  - vakant
 • Årets tjej:  - vakant
 • Årets distanspilot: Stefan Rolén
 • Årets PM pilot: - vakant
 • Årets Acropilot:  Emil Selin
 • Årets bergsget: Erik Rehnfeldt

 1. Övriga frågor
 • Ny TK ordförande.
  • Jenny kommer ej att kandidera för fortsatt uppdrag. Nya kandidater eftersöks. Kontakta SSFFs valberedning!
 • Landslagsledare:
  • Jenny kommer ej att kandidera för fortsatt uppdrag. Nya kandidater eftersöks. Kontakta TK / valberedning/SSFFs styrelse!
 1. Nästa möte
 • Mitten av januari 2016, kallelse kommer.
 1. Mötet avslutas
Uppdaterad: 24 FEB 2021 00:55 Skribent: Bengt Pettersson
E-post: Adressen Gömd