Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2014


Protokoll TK-möte 2014-01-23

Närvarande Skype: Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot, Pål Hammar Rognöy, Fredrik Wik (punkt 10-12)
Icke närvarande:

1. Verksamhetsberättelse 2013 (bifogat utkast)
o Föredrogs. Kommentarer:  Tar vi via email. Kommentarer senast Söndag 26/1.
o Uppdateras senare av Jenny efter input via email.

2. Verksamhetsplan 2014 prel
o Föredrogs. 
o Kommentarer: 
 Även ”bredda” PM tävlingsgruppen om möjligt
 Mycket PM punkter i relation till verklig aktivitet inom grenen, men kan behövas som driv för att kanske öka aktiviteten om möjligt.
 Acro – osäkert om resurser ska läggas på tävling eller träning beroende på hur många VM platser (Annecy / Augusti-15).
 80% säkert att Pål arrangerar SM / Nordic open för Acro i Åre
 VM nästa år (acro) blir dyrt så det borde göras en 2-års plan för ekonomin.
 PPC är bra att marknadsföra till klubbar, websidan fungerar bra.
 Uppdatera klubbtävlingsdokumentet med PPC websidan.
o Uppdaterades på fler punkter relaterat till kommenterarna ovan.


3. Prel budget 2014 
o Föredrogs.
 Konstaterades att vi har 3 grenar & 2 landslag som ska dela på under 100.000 från SSFF, vilket inte räcker så långt.
 Ca 72.000 tillkommer från FSF & RF
 Öka kostnad för SIV kurs till 1000/person
o Uppdaterades: Preliminärt förslag godkändes med ökning av SIV
o Generellt har tävlande ökat pga av att antalet grenar ökar (PM & Acro) vilket kräver utökad budget relativt tidigare år.


4. Prisutdelning årets rookie, nomineringar mottages  (pris: avgift SM 2014)
o Nomineringar: Christoffer Engström
o Beslut: Christoffer Engström
o Motivering: Bra målinriktad insats vid Nordic open i Vågå som var hans första tävling.


5. Prisutdelning årets tjej, nomineringar mottages (pris: avgift SM 2014)
o Nomineringar: Anna Rydh, Cecilia Graneroth, Jenny Persson
o Beslut: Anna rydh
o Motivering: Mycket meriterande vinst i Brittish open Manteigas Portugal 2013


6. Priser för 2014 kommer att utdelas:
o Årets rekord
o Årets rookie
o Årets Tjej

7. Landslagsledare XC & ACRO
o Acro: Pål Hammar Rognöy
o XC: - Diskussioner förs med en kandidat, bordlägges till nästa möte.

8. Andreas Jägerhag tävlingstränare
o Kriterierna stipulerar att tävlingstränare ska ha erfarenhet av nationell och internationell tävling, samt god pedagogisk förmåga.
o Beslut: Andreas utses till tävlingstänare under förutsättning att han utökar sin nationella erfarenhet genom att delta i en SC tävling under 2014.

9. Dispensansökan Stefan (Fille) Jonsson för att delta på tävling i Sydafrika.
o Stefan har uppfyllt fyra av fem erfarenhetskriterier, men har ej comp2.
o Har säkerhetskurs och kommer att träna i området veckan innan.
o Har god erfarenhet av termikflygning och distanser
o Beslut: Dispens beviljas för Stefan för tävlingen i Porterville 2014 under förutsättning att han coachas på plats av tävlingstränare Tobias Hinas, där Tobias bedömer på plats för varje heat att förhållanden är lämpliga för Stefan att delta.

10. PM-tävling
o Fredrik Wik rapporterade från Cirrus planering av PM-tävling.
o Cirrus planerar en kombinationstävling med navigation, ekonomi & precision under kristihimmelfärdshelgen 2014 på Ålleberg. Ansöker om bidrag i 2014 budget.
o Mål är att få detta att räknas som riksmästerskap för att kunna skapa ett SM två år senare, vilket kräver godkännande från FSF enligt vissa procedurer.

11. Distansligan
o Enligt tidigare beslut anser TK att distansligan ska hanteras som tidigare, ej vara cat.2 klassad, då det ska vara en lättillgänglig nybörjartävling som ej ska kräva FAI licens eller comp1 behörighet.

12. Termikprognosen
o Under 2013 lade SSFF styrelse in extraordinär kostnad på 8000:- för termikprognosen i TK:s budget. Under året har TK pratat med många tävlings- & distanspiloter och konkluderat att flertalet distanspiloter anser denna mycket användbar, men tävlingspiloter inte är intresserade generellt.
o TK beslutar att stryka termikprognosen ur TK:s budget för 2014 då den inte har med tävling att göra (används ej inom XC, PM eller Acro -tävling)

Protokoll 2014-05-01

Närvarande IRL: Cecilia Graneroth,  Pål Hammar Rognöy, Andreas Floren (adjungerad), Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson
Närvarande Skype: Fredrik Wik, Peter Backman, Magnus Eriksson, Mikael Kjellman (adjungerad)

• Presentation av nya och gamla medlemmar

• Fördelning av ansvarsområden 2014
o Pål- AKRO
o Staffan o Cecilia- nybörjare
o Fredrik o Peter- PM
o Magnus Eriksson- Sverige Cup
o Magnus Österberg- sekreterare
o Jenny- Swepool

• Respektive ”sektion” redogör för vad som hänt sedan senast och vad som är på G.

PM:

-Sweden Paramotor Open Competition kommer att genomföras under kristihimmelsfärdshelgen. Tomas Peterson har ordnat sponsring av Falköpings kommun. 12-13 piloter anmälda. 50% internationella deltagare. Tävlingen har fått och kommer att få bidrag av TK.
-Smålandsklubben kommer att ha en pylonhelg i slutet av augusti. De får hjälp av Anders Eriksson, som åker ner med TKs ekonomiska hjälp.
-Peter tar fram ett förslag på att hyra ut pyloner till intresserade klubbar via TK.
-Jenny och Fredrik arbetar fram ett dokument om hur man börjar tävla i PM.

AKRO:

-Landslaget i AKRO för 2014 är baserat på rankingen 1 januari. Följande piloter har plats i AKRO landslaget: 
Pål Hammar Rognøy
Emil Selin
Mikael Kjellman
Martin Kjellman
Martine Eng
-AKRO- Landslagets plan för 2014
24-25 maj: Trening med vinschbåt i Dalarna. Har avtalat med Johan Erikson, som är lokal AKRO pilot. Han är mycket positiv. Träningen får ekonomisk stöttning från TK.
22-29 juni: Ekstremsportveckan i Voss. Träning och show. Ingen/liten ekonomisk stöttning från TK.
24-27 juli: Norgesmästerskap i Bygland. Söker också om att arrangera Nordiska mästerskapen. Landslaget finns på plats. Ekonomisk stöttning från TK
8-10 august (eller 1-3aug) SM-akro i Åre: Pål, arrangerar med hjälp från landslaget. SM i akro paragliding blir som vanlig arrangert for alle nivå 
akropiloter. Det er en rekrutteringskonkurranse, så vi håper vi får 
mange nye piloter også TK stöttar med tävlingsbidrag.
Slutten av september. Treningsresa utomlands. Ekonomisk stöd från TK.
- Pål och Emil har kommit in i U-turn teamet och kommer att flyga världscupen 2014
-2015 blir det VM i AKRO. 
 
XC

-Staffan presenterar sin poängplockarcup (PPC), som ska främja nyare piloter att få intresse för tävling. PPC ska mer aktivt marknadsföras i klubbarna.
- Dokumentet om klubbtävlingar är uppdaterad med PPC.
-Staffan har etablerat ett samarbete med Magnus Falk (svensk mästare i pricklandning- fallskärm) och testat vinschning och pricklandning för skärmflygning.
-Swepool har varit på träningsläger i Colombia 2013 och 2014 blir det i Spanien.
- SM går i Spanien andra veckan i juli.
- EM hålls i Serbien 3-5 augusti.
- 4 nya tävlingstränare har redan under 2014 godkänts i södra Sverige.
- 4 comp1 kurser har hållts i år.
-3 SC (Åre, Hvittingfoss och Kittelfjäll)är inplanerade under 2014. 
- Fredrik Ahl och Håkan Lindqvist tittar på Swepools hemsida och försöker få sponsorer till gruppen.
-Jenny och Pål tittar på att försöka arrangera en säkerhetskurs för Swepool under hösten.
• Fastställande av den prel budgeten. Ok, vi arbetar efter denna och gör en avstämmning efter sommaren, då vi kan göra ev justeringar.
• Bidragsansökningar Norrsken och VSK.  
- Norrsken beviljas bidrag för SC Kittelfjäll med 4000kr.
- VSK söker om bidrag för Göteborgspokalen, vi avvaktar budget.
- VSK söker bidrag för Svenska distansligan, vi avvaktar budget.
• Landslagsledare XC och ACRO 2014; Jenny och Pål ges som förslag till SSFFs styrelse
• Landslagsuttagning XC-EM: Matts Eliasson, Magnus Eriksson, Tobias Hinas, Håkan Lindqvist
• Övriga frågor: Magnus informerar om SAS sportavtal och skickar ut info till TKs medlemmar.
• Mötet avslutas

Protokoll 2014-09-4-04

Närvarande SKYPE: Cecilia Granerot,  Pål Hammar Rognöy,Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson, Fredrik Wik, Magnus Eriksson (del av mötet).
Frånvarande:  Peter Backman

Akro
• SM
 -Totalt 15 piloter. 2 runs. 
 -Herrar: 1:a Pål Hammar Rognöy, 2:a Emil Sellin, 3:a Micke Kjellman
 -Damer: 1:a Marine Eng , 2:a Johanna Hamne, 3:a Linda Kitts
• NM
 -Pål Hammar Rognöy  1:a, Emil Sellin 2:a
• VM 
 -Inställt 2015 tyvärr. För-VM 2014 blev franskt mästerskap.
• World air games Dubai 2015
 Kommer genomföras, Acro ny gren.  Kan vara möjligt att skicka någon dit, men inte säkerställt ännu.
• Träningsläger
 Ingen gemensam resa i år. Fyra pers från laget har gjort en träningsresa till Voss.
• Ekonomi 
 Återstår en del utgifter att redovisa från Voss. Bra om dessa kommer in snarast.
• SM 2015 – kommer att anordnas av Pål och Pernilla.


PM
• Riksmästerskap – Falköping Maj
 -Framgångsrikt genomfört! Olov Karlsson Sveriges första riksmästare i PM.
 -Flera internationella piloter som bidrog med mycket kompetens till tävlingsledningen.
 -Totalt 19 piloter, varav 9 svenska
 Säkerheten kändes i allmännhet god. Bra banläggningar.
• Pylonträff – Småland Augusti
 -Genomförd framgångsrikt av engagerad klubbmedlemmar
 -Anders Eriksson närvarande med stöd av SSFF-TK. Klubben fick även klubbidrag (3000kr) för träffen, vilket bekostades av TK.
• Tävlingsdokument
 -Inget nytt
• Regelverk
 -Inget nytt
• Representation TK
 -Fredrik Wik söker sin ersättare
 -Anders Eriksson intresserad av att representera PM i TK (Pylon)
 -TK kommer att söka efter  fler intresserade, samt åsikter från PM community om vilka representanter piloterna ser som sin representant i TK. Jenny kontaktar ev intresserade.
• Ekonomi
 -Enligt budget


XC
• SM och Nordic Open
 -7 av 7 heat flugna! 
 -Inga olyckor.
 -Jenny Persson & Magnus Eriksson i Task committeén.
 -SM Herrar:  1:a Magnus Österberg (3:a i NM), 2:a Matts Eliasson, 3:a Rasmus Persson
 -SM Damer:  1:a Anna Rydh
 -NM Damer: 2:a Anna Rydh, 3:a Jenny Persson 
• Sverige Cup
 -Del 1: Åre - inga heat pga väder
 -Del 2: Vittingfoss - För få svenska deltagare
 -Del 3: Kittelfjäll – 2 heat genomförda
• PPC / klubbtävlingar
 -PPC – har funnits online under SC tävlingar. Inte så stort intresse. Fortsätter marknadsföra som klubbtävling och som alternativ vid SC.
 -Åre out/return – scoringsystem tagits fram av Staffan för denna typ av tävlingar. Kommer att kunna lanseras för gratis användning av klubbar.
• EM
 -EM gick I Serbien i augusti. Sverige representerades av Matts Eliasson och Tobias Hinas, som kom på plats 101 resp 113.
• Comp2-dispenser 3 st godkända
 -Gillis Bengtsson; Dispens för deltagandei Rat Race I USA
 Godkänd
 -Christer Lundh; Dispens för att deltaga I Brittish Open 
 Godkänd – under förutsättning  att Fredrik Ahl agerar som instruktör/mentor under tävlingen.
 -Ulf Carling; Dispens för att deltaga I Brittish Open
 Godkänd – under förutsättning  att Fredrik Ahl agerar som instruktör/mentor under tävlingen.
• Rekord - 3 st inkomna ansökningar
 -Jenny Persson 10/7 deklarerat mål utomlands damer 82,1 km
 -Fredrik Angrimer 18/7 triangel över 50 km + hastighet utomlands (under behandling)
 -Lars Falkenström 9/8 deklarerat mål Sverige 94,4 km.
• Landslagsuttagning VM 2015 Colombia
 -Tas via mailmöte när ranking för Brittish Open Ager kommit in. 
• Ansökning till Swepool 2015
 -Ansökningsblankett kommer att gå ut i september/oktober
• NHPC
 -Möte I November I Helsingfors, Jenny representant
 -Man kommer att jobba vidare med upphandlingsdokument etc. för NM
 -Genomgång av Nordiska rekord och Nordic Trophy
• SIV kurs för Swepool
 -Planeras för 26-28 September i Åre. 50% av piloterna har anmält intresse just nu.
• Ekonomi 
 -Under budget just nu, men alla aktiviteter ännu ej utförda


Gemensamt
• Uppdatera regelverk; Rekord och landslag
 -Rekordregler – Magnus jobbar på en uppdaterad version. Nya rekordklasser kommer att införas i enlighet som FAI section 7D. Rekord för Acro och PM kommer att införas.
 -Acro regelverk – Pål jobbar på det. Inte klart.
• Ekonomi
 -Diskussion om att köpa in utrustning för landslagen, tex follow-cam, käppar eller programvara.
• Övrigt:
 -Chabre open var bra i år. Kanon som comp1 tävling. Anna Hadders gjorde ett bra resultat.
 -Diskussion kring hur tävlingsregler ska se ut i nya licenssystemet.

Protokoll 2014-11-06

Närvarande SKYPE:,  Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson,  Magnus Eriksson.
Frånvarande:  Peter Backman, Cecilia Granerot, Lelle Jonasson


Dispensansökningar
Två ansökningar om att deltaga i tävling i Valle de Bravo.

 Allmänt om Valle de Bravo:

o Valle de B är en av världen mest turbulenta och krävande flygställen som finns, och som tagit bort flera svenska lovande tävlingspiloter från sporten redan. Vi vill ha kvar piloterna i sporten.
o Vanlig XC-flyg i Valle är krävande,  i  tävlingar drar man banorna ytterligare mot de mest turbulenta ställena.
o Valle de B är inte det stället man ger dispen för i första taget. 
o Minimikrav att man flygit in sig i Valle en vecka, samt har SIV kurs.
 XX, dispens för att flyga tävling i Valle de Bravo
o Beslut: Avslås
o Motivering: Ingen erfarenhet av flygstället. Saknar säkerhetskurs. För tidigt i erfarenhetskurvan att ta sig an Valle, hög risk för bakslag och skador.
 XY, dispens för att flyga  tävling i Valle de Bravo
o Beslut: Bifalles
o Motivering:  Erforderlig minimum erfarenhet av flygstället finns. Säkerhetskurs OK. Har flugit övningsheat med T&R på plats i Valle, samt har 5 tävlingsheat, dock ej enligt reglerna.
Har den erfarenhetsmässiga nivån samt reell kompetens för att ha comp2 samt är influgen på stället.

Rekordreglerna
 Uppdatera regelverk; Rekord och landslag
o Rekordregler – Magnus  har tagit fram en uppdaterad version. Nya rekordklasser kommer att införas i enlighet som FAI section 7D. Rekord för Acro och PM kommer att införas, samt en del förenklingar i ansökningsproceduren.
o Mötet beslutade att gå vidare med reglerna med justeringar:
EJ rekordklass Tandem  Fixade till några detaljer som påpekats
o Jenny: kolla med flygsport om definitionen på ”inom Sverige”
o Reglerna skickas på remiss till FSF.Tävlingsregelverk remissvar

 Kommentarer från remissrundan kring tävlingsreglerna gicks igenom. Kommentarer finns i separat dokument

 Nya reglerna saknar krav på 400 timmar för att flyga open-class (CCC) på tävling. Verkar ha fallit bort.

 Frågan är om NM ska vara comp1 alltid?

 Dags att gå igenom praktiska- och erfarenhetskraven för comp2?

Protokoll TK möte 9+11 december 2015

Närvarande SKYPE (PM delen 9dec):  Peter Backman, Lelle Jonasson, Jenny Persson

Närvarande SKYPE (11 dec): Pål Hammar Rognöy, Jenny Persson, Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Cecilia Granerot

Frånvarande:  Staffan Rolfsson

PM

o Rapport om hur det går för arbetsgruppen:

Lelle försöker få kontakt med Paap Kölar för att reda ut hur poängberäkningen för ev PM tävling nästa år ska gå till.Har även pratat med Colin Baker  i Storbritannien, som själv utvecklat ett system som heter Boris. Boris poängberäknar med databas från Excel. Navigationsdelen behöver filen i .igc-format. Kan använda GPSDump. För pylonracing räknas poängen från excel.Tomas Peterson har gjort en task-katalog och lokala regler. Kanske ska förenklas lite mer. Taskkatalogen är som en stor godispåse- man plockar ut det som är intessant för varje tävling. Men man behöver inte genomföra hela katalogen under en och samma tävling. 

o Fokuspunkter 2015

Vi satsar på riksmästerskap i augusti. Bjuda in klubbar till att arrangera tävlingen. TK hanterar regelverk och poängberäkning.Träff i Svanstein, Norrbotten, där Peter tar med sig pylonerna. Lelle tittar på att ta med sig navigationsuppgifter, till en enkel tävling och för att testköra programmet Boris. 

För PM ska vi fokusera på uppgifter istället för tävling, som att hämta saker på en bestämd punkt och landningsövningar, för att väcka intresset.

Diskussion kring speed och pylonflygning. Bör undvikas vid tävlingsmoment.

Handboken i PM-tävling utvecklas under året. Introduktion och presentation av tävlingsmomenten. 


• Akro

 Reseräkningar för 2014 redovisade klart.

Nordiska + träningsresa Voss.

o Laget för 2015 preliminärt uttaget, 5 piloter varav 2 damer, enligt ranking 1/1-15 som avgör slutligt.

o World Air Games dec-2015 Dubai, uttagningsregler inte klara. Möjligen 2 piloter.

o VM 2015 Annecy. Troligen det blir det för-VM, ej VM. Primär plan är att acrolaget ska åka dit.

o SM 2015 blir 7-9 Aug i Åre. Samt tävling i Selbu 3-5 Aug.

o Planen är att Nordiska är kombinationen av Åre+Selbu.

 Rapport från Nordic Meeting i Helsinki

o Jenny + Magnus representerade SSFF i NHPC under 5-7 DEC i Helsinki.

o Se protokoll som ligger på: http://nordichpc.wordpress.com/

o Beslutades att NM 2015 ska gå i Gemona Italien.

o Danmark ska agera värd under NM.

o NM 2015 i HG kommer arrangeras i Danmark.

o Bra möte som förhoppningsvis sätter igång NHPC verksamheten igen.

• Prisutdelning årets priser (Nominerade; underline = pristagare)

o Årets Tjej:  Anna Hadders, Martine Eng, Pris: SM avgift

o Årets Nykomling: Johanna Hamne, Linda Kits, Simon Wigenstedt, Anna Hadders, Pris: SM avgift

o Årets PM-pilot:  Olov Karlsson, Pris: RM-avgift

oRekord: Fredrik Angrimer, Pris: 2000:- (Jenny Persson tog 1:a rekordet, men då hon är TK ordförande går priset till #2 Fredrik Angrimer.)

• Comp1 godkända tävlingar 2015.

Beslutades att godkänna:

o Sverige Cup 2015

o Serial Cup Slovenia 2015

o Chabre Open 2015

o Gin Wide Open 2015

o Nordic Open 2015 (SM) Gemona

o Rat Race sprint Oregon 2015 (upp till en-C skärmar endast godkända)

o Ovanstående ger totalt ca 30-35 möjliga heat fördelade under året.

o Kriterier är att tävlingsorganisationen ska vara inriktad på nybörjare, samt att stället ska vara lugnt termikmässigt. Tävlingen ska även vara testad av en TK-representant.

Norges CUP:

Voss 1-3 Maj: (krockar med SC)  Ej godkänd
Hjartdal 14-16 Maj:  Ej godkänd 
Hvittingfoss 23-25 Maj: Godkänd
Roldal 30-1 Juni: Bordlägges i väntan på information
Hemsedal Aug: Godkänd

 SM 2015

o Beslut: SM arrangeras samman med NM i Gemona Italieno Motivering: Detta är ett bra ställe avseende termiken i denna tid på året. Arrangören är motiverad att göra en nybörjarvänlig tävling.

• Swepooluttagning

o Inkommit 15 ansökningar. 15 platser finns. Förslag är att godkänna samtliga. Förslaget bifalles.

• Dispensansökan Peter Persson (beslut taget per mail)

o Bifalles, efter komplettering av flygerfarenhet inom tävling.Har formell erfarenhet.

• Verksamhetsberättelse 2014

o Jenny lägger ut en mall så att alla delgrenar kan skriva sin del

o Pål: Acro

o SC: Magnus Ö

o SM: Magnus E

o Cissi & Staffan: PPC & Nybörjartävlingar

o PM: Jenny med hjälp av Lelle och Peter

o Jenny: Sammanställer & kompletterar (+ rekord etc.) Swepool

• Verksamhetsplan 2015

o AKRO:

SM Åre, del av NM eventuellt.  Landslag 5 piloter.  Träningsresa i samband med en tävling.

o PM: Riksmästerskap (multipla grenar)

o XC: Sverigecup, SM.

o Swepool:   Träningsläger veckan innan SM. SIV-kurs (Åre, eller Siljan, Juli-Sep). Målsättning att samordna deltagarnas tävlingsagenda under året.

Övrigt: 7-8 November träff på Bosön för alla (Elitmöte). Föreläsningar mm.

PPC, Promotas ytterligare för intresserade klubbar 2015. Arrangeras under SC deltävlingar. Nya rekordregler 2015 X-ALPS: Erik Rehnfeldt deltar från Sverige. Söker sponsorer.

• Budget 2015

o Acro hoppas på 25.000

o På TK mötet i Januari ska vi fastställa budget & verksamhetsplano PM är en ny uppkommen verksamhetsgren, därmed bör vi äska utökat totalt budgetomfång för TK.

• Övriga frågor

o Namnet Svenska distansligan:

Enligt gamla dokument om verksamhetsbeskrivning av SSFFs styrelse ( ~pre 2002) äger SSFF Svenska Distansligan, men utförandet har varit delegerad till VSK, vilket har stått i SSFF dokument och gamla regeldokumentet (kontinuerligt publicerade på webben) sedan dess. Tydligen har personer både i VSK och SSFF glömt bort hur det begav sig (om nu det är på det sättet) och hängt upp sig på detta när det uppmärksammades i samband med revidering av verksamhetshandboken. Nuvarande delegater i TK kommer inte heller ihåg vad som överenskommits så långt tidigare, men forskning pågår. Indicier är att regeldokumet från 2002 till 2006 har SSFF logga och reviderats av SSFF/TK och prisutdelning sker traditionsenligt på SSFF årsmöte.  Rent formellt kan man tycka att den borde ägas och/eller vara sanktionerad av SSFF/TK om den ska heta ”Svenska” –nånting. Men om VSK sköter detta bra borde det inte vara nåt problem egentligen.   Beslut: Förbundsstyrelsen får avgöra frågan om namnet ”Svenska Distansligan” ägs av SSFF eller ej.  Motivering: TK är normalt den instans som reglerar all tävlingsflygning i Sverig, men rent distansflyg utgör en i tävlingssamanhang relativt ovanlig delvariant av tävlingsgrenen XC (free distance), vilket medför att TK torde ansvara för reglerna endast om SSFF är ägare av tävlingen, eller om den var FAI kat.2 klassad, annars torde reglerna kunna hanteras som en ren klubbtävling endast underställd normala licenskrav. Frågan som måste avgöras gäller således primärt det officiella namnet ”Svenska Distansligan” vilket är en fråga på högre nivå än TK.

o Information försäkringar: Förbundets står just nu utan försäkringsavtal. Förhandling pågår. Problemet är landslaget på VM i Colombia i januari som saknar försäkring. Just nu ser det ut som TK måste lösa en speciell extremförsäkring för landslaget under VM.

Uppdaterad: 24 FEB 2021 00:55 Skribent: Bengt Pettersson
E-post: Adressen Gömd