Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2010-2011


TK –möte 8 december 2011, Porterville
 
Närvarande:
Jenny Persson
Magnus Eriksson
Magnus Österberg
Marko Wramén
Rasmus Persson
 
1. Marko informerar om Nordic Meeting
Inget boende fixat för EM. Jenny mailar detaljer till Marko, som försöker boka.
 
 
2. EM – förberedelser
31 augusti – 15 september 2012
Boende?
Kanske nio personer. Hyr ett helt hus, hyr ut vad som blir över.
 
3. Träningsläger 2012
San André på sommaren?
Ska vara i samband med rankinggivande tävling
29 juli-3 augusti German Flatlands
5-11 augusti Sopot
16-22 juni Belgian Open, Annecy? – en vecka i samband med tävlingen
 
4. Serieklass i SM/Sverige Cup
Minst orättvist att följa internationell trend och köra på serieklass om det är det CIVL kommer fram till på mötet. Om flera piloter deltar lite halvt med oklassade men utan poäng då bidrar man inte heller till att höja tävlingens nivå och ranking.
Enighet kring att köra på serieklass i Sverige Cup och SM om det är så CIVL beslutar internationellt.
 
5. Sverige Cup – vilka och fler tävlingar
• Magnus Eriksson tar kontakt med norska arrangörer för att samköra någon Norge Cup som Sverige Cup. Ser till så att det inte krockar med annan Sverige Cup eller SM/EM. Och inte är alldeles för långt bort.
• Tor är intresserad av att arrangera Mälarcup. 17-20 maj.
• Orsa? Nya Cirrus-ordföranden funderar på att arrangera något
• Kan någon arrangera något i Åre?
 
 

 

Protokoll Tävlingskommittémöte 4 juni 2011, Tallhed

 
Närvarande:
Magnus Eriksson
Jenny Persson (Landslagsledare)
Marko Wramén (Ordförande)
Magnus Österberg
 
 
1. Jenny berättar om förberedelserna inför VM
Boende och bil är bokat (hus för tio personer strax utanför Piedrahita). Nio personer redan bokade (landslag plus familjemedlemmar och Marko, alla betalar för sig utom landslaget och landslagsledaren).
Reglerna kring skärmar och registrering klarlagda.
Plats i bilar från Nordic till Piedrahita? Kolla med Matts?
Teamanmälan gjord och betald.
Flygsportförbundets lagdräkt mottagen.
Lagtröja fixad och klar.
Flagga till paraden fixad
Små svenska flaggor köpta att fästa på selarna (ingen märkning på skärmar pga minskat andrahandsvärde).
EN-klassning av skärmar, hjälmar och selar: Alla hjälmar godkända, alla skärmar (R11) godkända. Selarna godkända men godkända ryggskydd under beställning.
Alla landslagspiloter flyger Ozone (R11 och M4), Skysport har sponsrat med inköpspriser. Tack!
Fotografering av påskriven skärm, under kontroll (kolla om Matts har gjort det).
Permission to fly från Ozone? Jenny kollar.
Jenny tar med försäkringspapper på engelska.
Sponsring förutom Skysport?
Jenny kollar med Flygsportförbundet angående uppförandekoder.
 
2. Hur många i swepool vill ha boken?
Vill ha bok:
Magnus Eriksson
Anna Rydh
Fråga runt under Sverige Cup på pilotmöte
 
3. Spika regelverk för uttagning av landslag och ranking
TK godkänner ändringarna.
 
4. Spika texten för beslutade regeländringen om att swepoolmedlemmar ska delta i SM och bör delta i Sverige Cup
TK godkänner ändringarna.
 
5. Spika förslag om serieklass på SM
 
Förslag:
Serieklass i Sverige Cup och SM
Öppen klass omfattar samtliga skärmar godkända enligt FoD
Serieklass omfattar alla skärmar klassade A till D
Serieklass C (sport) omfattar alla skärmar klassade A till C
Serieklass A-B (fun) omfattar alla skärmar klassade A eller B
 
Om det finns minst fem (5) piloter med giltigt resultat i serieklass (och minst en pilot med skärm klass D) ska denna klass tas fram ur resultatet.
 
Finns det minst fem (5) piloter med giltigt resultat i serieklass C (sport) (och minst en pilot med skärm klass C) ska denna klass också tas fram ur resultatet.
 
Finns det minst fem (5) piloter med giltigt resultat i serieklass A-B (fun) ska denna klass också tas fram ur resultatet.
 
En pilots resultat är giltigt uppåt i klasserna. Detta innebär att ett resultat i serieklass A-B (fun) är giltigt även i serieklass C (sport), serieklass och öppen klass.
 
Öppen klass ska alltid finnas och den totala vinnaren och SM-mästaren utses i öppen klass.
 
6. Spika modell för swepoolmedlemmar som mentorer
En Swepoolmedlem bör vara beredd att vara mentor för mindre erfarna piloter under SM och Sverige Cup. Det kan innebära att gå igenom heat i efterhand och diskutera svårigheter, taktik etc. En närvarande TK-medlem eller landslagsledare bör under första tävlingsbriefingen ta upp frågan om mentor och höra om någon vill ha en mentor och om någon ställer upp som mentor.
Det är viktigt att låta mentorn få tid att förbereda sina egna tävlingsinsatser, därför bör mentorsaktiviteter ske efter heat, inte före.
 
7. Träningsläger till vintern – Sydafrika eller Argentina?
Omröstning inom Swepool mellan Argentina och Sydafrika.
Tillägg: Argentinatävlingen visade sig redan vara fulltecknad medan anmälningen ännu inte startat för tävlingen i Sydafrika. TK-ordöfrande undersöker också om det blir en tävling i Colombia i januari.
 
8. Hur går det med tävlingsledarmanualen?
Magnus Österberg har börjat titta på det.
 
9. Tävlingsledarkurs till vintern?
Ja! Marko fixar förslag på tid och lokal (februari?), Magnus Österberg tar tag i innehåll.
 
10. Distansliga för flyg gjorda utomlands av svenskar? XC-contest?
Ja! På prov genom XC-Contest enligt beslut på pilotmöte.
 
11. Ansökningsformulär Swepool
Jenny berättade om formuläret. TK godkände det. Skickas snart ut till intresserade samt läggs upp på förbundets hemsida.
 
12. Swepool vem ska få vara medlem och varför. Vad är målet?
Satsande piloter. Även de som inte håller landslagsklass än, kanske till och med några halvrookies.
Kan också ta med seniorpiloter som kanske inte satsar så hårt på tävlingar längre men som ställer upp som mentorer och tävlingsarrangörer.
Tre typer:
• Vassa piloter som satsar hårt och har chans att nå landslaget.
• Hungriga nya tävlingspiloter som satsar hårt och har visat talang.
• Erfarna tävlingspiloter som kanske inte satsar lika hårt längre men som ställer upp aktivt som mentorer och tävlingsarrangörer.
 
Sista ansökning 31 augusti.
 
13. Boka i väldigt god tid för EM 2012.
St André les Alps, Provence. 31 augusti-15 september 2012.
 
14. När ta ut landslaget 2012?
Landslagsuttagningen baseras på den FAI-ranking som publiceras 1 maj 2012. Uttagningen sker under maj, dock senast siste maj.
 
15. Hur få fler att börja tävla?
Klubbtävlingar som poängplockarcup i Åre eller Göteborgspokalen. Uppmana fler klubbar att anordna klubbtävlingar.
Tävlingsläger för nybörjare på vädersäkert ställe utomlands?
 
16. Samarrangera med Norge Cup
Har gjorts förut av Jocke Johansson. Magnus Eriksson tittar på det till nästa år.
T ex Hemsedal, Trysil, Vågå.
 
 

 
Pilotmöte 4 juni 2011 i Tallhed.
I samband med Sverige Cup i Åre och Tallhed hölls ett pilotmöte där alla piloter var välkomna att diskutera tävling och ge sina synpunkter. Följande ämnen kom upp:
 
• TK informerar om nya regler, serieklass, swepool, utlandsdistansliga
 
• Diskussion om hur man kan få fler att börja flyga distans och tävla. Ordna enkla ”blåbärstävlingar” på klubbnivå!
 
• Hur hantera att många anmäler sig men få dyker upp. Kanske ha flexibla tävlingar ”om vädret är skit i Åre drar vi till XX”.
Eller ha tävlingen med en alternativ datum – svårplanerat.
 
• Ha GPS-genomgång före tävlingar, hur programmerar man in task
 
• Använda Tallhed mer? Stort fint fält. ”Winch in” klubbarna tar med vinschar.

 
 
Protokoll Skypemöte med Tävlingskommittén 6 april 2011
 
Närvarande:
Magnus Eriksson
Rasmus Persson
Jenny Persson (Landslagsledare)
Magnus Österberg
Marko Wramén (Ordförande)
 
 
1. Träningsläger för Swepool.
Landslagsledaren Jenny Persson och TK kommer tillsammans att organisera ett träningsläger för Swepool i höst/vinter, dock senast december. Det blir antingen i Sydafrika eller Sydamerika.
Landslagsledaren tar fram en preliminär budget. Räcker pengarna arrangeras eventuellt ett andra mindre träningsläger för de allra duktigaste piloterna eller för landslaget.
 
2. Mads Syndergaards tävlingsbok till Swepool
TK köper in Mads Syndergaards bok om att tävla i skärmflygning till alla i Swepool. Landslagsledaren kollar vilka som redan har boken före inköp. Ordförande Marko Wramén har fått ett rabatterat pris från Syndergaard.
 
3. Manual i hur man organiserar en tävling
En handfast manual med tydliga råd i hur man organiserar en tävling tas fram. Målet är att underlätta för arrangörer så att fler tävlingar organiseras i Sverige.
Magnus Österberg har redan ett råmaterial, han och Marko Wramén utvecklar det och skapar ett digitalt dokument.
 
4. Tävlingsledarkurs till vintern
Manualen kan med fördel användas i samband med en tävlingsledarkurs som TK vill arrangera i vinter. Här kan piloter från olika klubbar lära sig exakt vad som krävs och hur man gör för att arrangera en bra och säker tävling i Sverige. TK återkommer till detta senare i år.
 
5. Swepool-medlemmar blir mentorer
Ordförande föreslog att Swepool-medlemmar kan bli mentorer för mindre erfarna tävlingspiloter och ge hjälp och debriefingar i samband med tävlingar. Förslaget mottogs positivt och TK ska fundera på praktiska modeller.
 
6. Serieklass under Sverige Cup och SM
TK beslutade att införa serieklasser under Sverige Cup och SM. Målet är att uppmuntra mindre erfarna tävlingspiloter att delta i fler tävlingar. Med flera klasser kan man tävla mot piloter med liknande utrustning och kanske också erfarenhet och då bli mer motiverad.
Tävlingarna hålls som vanligt men i resultatet delas piloterna också upp i klasser. Det krävs minst fem piloter i varje klass för att den ska bli av.
Klasserna är enligt skärm: EN B, EN C, EN D och öppen.
Finn inte tillräckligt piloter i en klass slås de automatiskt ihop med nästa övre. Alla deltagare, oavsett klass, deltar också i den öppna klassen.
Det är alltid vinnaren av Open-klassen som är den totala segraren och man kan bara bli total Sverige Cup-vinnare eller svensk mästare om man vunnit respektive öppna klass.
Arrangörer behöver inte ha priser till alla klasser, det räcker med den öppna klassen.
Marko Wramén tar fram förslag på exakt ordalydelse för ändring av reglerna.
 
7. Regelverk för landslag och ranking.
Det finns ett utkast, version 2.3, till ett regelverk för landslag och ranking inom SSFF. Marko Wramén går igenom det och bifogar kommentarer och skickar därefter ut det på remiss till övriga TK-medlemmar och swepoolmedlemmar.
Regelverket tas sedan upp till diskussion av TK som slutgiltigt fastställer det.
Vid oenighet tar TKs ordförande och landlagsledaren gemensamt beslutet.
 
8. Medlem i Swepool ska delta i SM och bör delta i Sverige Cup
TK beslutade efter förslag från Jenny Persson att medlemmar i Swepool måste delta i SM och bör delta i Sverige Cup. Deltar en Swepool-medlem ej i SM kan han/hon ej heller uttas till landslaget och kan mista sin plats på träningsläger etc.
Det finns flera skäl. Självklart är det bra träning. TK-ordförande och Landslagsledaren får också möjlighet att jämföra piloterna under samma villkor, för uttagande av landslag etc.
Dessutom höjs rankingpoängen för tävlingarna ju fler högt rankade piloter som deltar, något som i längden ger svenska piloter större chans att delta i PWC samt Sverige chans att få fler lagplatser i VM och EM.
 
Ordförande tar fram ett förslag till text för regelverket. Förslag:
Medlem i Swepool ska vara med i SM. Är så ej fallet kan man ej bli uttagen till landslaget. Man kan också förlora förmåner som t ex deltagande i träningsläger.
TK-ordförande och landslagsledare kan i samråd ge undantag från denna regel i unika fall, t ex vid sjukdom.
En Swepool bör också delta i Sverige Cup. De som gör så får anmälningsavgiften till hälften betalad av TK.
 
9. Uppmuntran av rekordjakt.
På förslag från Magnus Eriksson beslutade TK att uppmuntra rekordjakt. Det finns flera svenska rekord som är mycket gamla – hög tid att slå dem! Att försöka slå svenska rekord är bra motivation för träning av distansflyg.
Den som lår ett svenskt rekord får Svenska Flygsportförbundets förtjänsttecken i silver. Plus ära och berömmelse!
Marko Wramén kommer att uppmärksamma detta i Hypoxia och på nätet. Jenny Persson skickar över bild av förtjänsttecknet till Marko Wramén.
 
10. Nästa TK-möte under Sverige Cup i Åre
Nästa möte i Tävlingskommittén hålls på plats i Åre under Sverige Cup 2-5 juni. Troligen en av de första två dagarna, beroende på vädret. Under Sverige Cup hålls också ett allmänt pilotmöte.
 
 
Vid protokollet: Marko Wramén
 
 

 
 

Möte Flygsportförbundets elitsatsningsgrupp. Bosön 3 april 2011

Den 3 april deltog Marko Wramén som tävlingsansvarig för SSFF i ett möte på Bosön med Flygsportförbundets elitgrupp. Följande punkter kom upp:
 
• Genom RF (Riksidrottsförbundet) finns det möjlighet för landslaget att komma till Bosön och göra fystester anpassade till sporten. Tar en halvdag, max en dag. Bokas via Bengt Lindgren på Flygsportförbundet.
 
• Genom RF finns det möjlighet för landslaget att gå en utbildning iprestationsutveckling. Genom kommunikation lär man sig förstå sina behov och ”äga” sina problem. Fem delkurser, totalt 17 dagar på Bosön.
 
 Elitmedel ska användas till unika åtgärder som inte varit möjliga annars. Ej bidrag till att skicka landslag till VM och EM. Däremot perfekt för att ha träningsläger i samband med en internationell tävling. 
 
• Medaljer i EM, VM, Världscup ger belöning i form av elitpengar till förbundets tävlingsbudget året efter. Därför är det viktigt att rapportera in dessa medaljer till Flygsportförbundets elitgrupp.
 
• Finns ett program som heter Dartfish för filmande av t ex akro där man kan utvärdera teknik, vinklar etc. Intressant för akro?
 
• Talangpeng (2011 får akropiloten Emil Selin) är 5000 kronor i resebidrag direkt från RF. RF skriver avtal med den enskilde piloten.
 
• SSFF måste enligt RF ha en elit- och talangplan där vi beskriver vilka mål vi vill uppnå och hur när det gäller tävling. Flygsportförbundets elitgrupp håller på att utveckla en gemensam så vi slipper göra det var för sig.
 
• RF har ett stipendium som går att söka för de som studerar på högskolenivå och samtidigt är aktiva på elitnivå inom sin sport.
 
• Flygsportförbundet undersöker om det går att anordna en utbildning för landslagen i att sökasponsorer.
 
 Landslagsläger för alla landslag inom Flygsportförbundet. Troligen i februari. Utbildning inom olika områden, möjlighet att göra anpassade fystest etc. En helg på Bosön.
 
• Går att söka SISU-stöd för lärgrupp (minst tre deltagare) för olika utbildningar, t ex tränarutbildning (tävlingsledarutbildning?)
 
• Ta fram resultatkort för elitpiloterna (medlemmar i Swepool) där personliga mål och resultat redovisas. T ex vilka tävlingar man deltar i och resultatet och vilken träning som genomförts.
 
• En stor fråga som diskuterades var fördelningen av elitpengarna mellan de olika grenförbunden. Vissa får väldigt mycket per medlem eller aktiv, andra får mindre. Vilka faktorer bör styra? Vissa flygsporter är extremt dyra att syssla med men har få utövare. Ska de ha mycket eller lite i förhållande till de flygsporter som är billiga men har många fler utövare? Framförallt diskuterades det så kallade kostnadsindexet som är en del i hur pengarna fördelas och som ska ta hänsyn till hur dyrt är det att tävla inom sporten.
 

 
 
Information från tidigare TK-möten etc:
TK arbetet fortskrider hela tiden, men kortfattat så håller följande på att hända; Magnus har sett över regelverket för tävling inom XC.
Anders håller på egen hand på att göra ett jättejobb med att ta fram underlag och regelverk för att kunna börja tävla med paramotor officiellt.
Pål håller just nu på med förberedelser inför Akro SM/NM i Åre.
Mer detaljerad beskrivning följer nedan;
 
 Inför arbetsåret tog jag fram en arbetsvision 2010-2011.
Alla TK-medlemmar jobbar med sitt intresseområde. Detta är några av frågorna vi jobbar med 2010-2011;
 
Elitsatsningspengar för 2010 skall fördelas från FlygSportFörbundet, och TK har jobbat för att skärmflyg skall få del av de pengarna. De pengarna går till elitutveckling, t.ex landslagsläger för swepool. Detta har vi jobbat intensivt med denna första tid. I dagsläget (2010-04-09) är inget klart med exakta summor, eller hur pengarna skall fördelas exakt, men de är ringmärkta av FSF för elitsatsning.
 
Tävlingsverksamheten har hittils handlat mest om crosscountry, men TK har ambitionen att under 2010 även involvera acro. Även PM kommer att utvecklas inom tävlingssidan. Här kommer arbetet att ligga främst på regelverksnivå och basal uppbyggnad av tävlingsverksamhet.
 
TK skall gå igenom gamla dokument och se så de är up to date, och fastställa att regler som ligger på förbundswebben stämmer överens med gällande regler. Liksom i dokument i arkiven.
 
Licenssystemet är ändrat för något år sedan och vi har inte hunnit med där. Det finns i dagsläget nästan ingen i Sverige som för närvarande utfärdar Comp 1 och comp 2 behörigheter. Tävlingstränarbiten skall därför byggas ut, och formell behörighet skall ordnas för ett antal tävlingstränare enligt FoD, med spridning över hela landet. Därmed också antalet kurser som hålls i landet under året.
Vi hoppas på att öka antalet tävlingstränare med 10 stycken under 2010 spridda i Sverige och därmed lättillgängligheten. TK kommer att samarbeta med USK angående detta. Det är igång att papper skall skickas till USK för godkännande.
 
För nya piloter; När året är slut, så skall ”Årets nykomling” inom Svensk tävling koras för 2010. Fint pris till denne pilot utlovas. Denne pilot är någon som tidigare aldrig tävlat och som tagit comp 1 behörigheten 2010 (eller sent 2009). Meningen är att detta skall uppmuntra och sporra till tävling för nya piloter.
 
Vad gäller elitsatsning så skall swepool organiseras och tas ut. Från denna swepool skall landslaget för VM 2011 tas ut. Vi skall under året arrangera träningsläger genom de elitsatsningspengar vi får in från FSF.
Swepool skall också tas ut för acro, och de skall också få ta del av pengar från FSF för t.ex landslagsläger för utveckling.
PM får ej ta del av elitsatsningspengar 2010. PM skall först utveckla tävlingsverksamheten på en basal nivå nationellt först och det hoppas vi kunna komma en bit med under 2010.
 
För att få vara med i Swepool (där landslaget kommer att plockas ut) så kommer en motprestation att behövas i form av någon form av arbete inom TK, för tävlingens utveckling i Sverige. Mer om detta för ansökande piloter.
 
TK vill jobba för att ta fram fina priser till de tävlande i Sverige. Nu närmast är det SM i Vågå t.ex.
 
SM, går i Vågå Norge, som sagt. Nära och kul! Många Svenska piloter skall göra upp om titeln.
 
SM 2011 skall arrangeras och vi får se vilka ansökningar som kommer in till TK. Personligen har jag gått ut officiellt med att jag gärna ser ett SM i Sverige. Nu är jag ju inte ensam i TK, och lyssnar gärna på argument från tävlande innan beslut.
Norrsken ansöker gärna om SM, men har ingen person som vill vara huvudansvarig. De hjälper dock gärna till vid ett arrangemang i Kittelfjäll. Eller Åre kanske? Vi får se... Spännande!
 
3 SC-tävlingar arrangeras i år. Mälarcupen (i Stockholm), Kittelfjäll (i Västerbotten) och Dundret (i Norrbotten). Kanske kommer fler ansökningar in? Vi vill höja bidraget till arrangörsklubbarna framförallt vinschtävlingarna (i är endast Mälarcupen) men även till bergstävlingarna som legat på 4000 i många år och skulle behöva en översyn om behovet är större nu.
 
EM går i maj i Österrike, och vi har där 5 piloter som representerar Sverige.
Stefan Rolen
Olov Nydahl
Jocke Johansson
Matts Eliasson
Magnus Eriksson

Vad gäller budget, så är den på förslag på totalt 105 000 kr för TK för 2010. Det finns många fickor att fylla och vi får se hur långt pengarna räcker. Det finns en öppning som antogs på årsmötet för att kunna söka mer pengar till tävlingsverksamhet via en antagen proposition på årsmötet.
 
TK skall försöka vara öppna och lägga ut information kontinuerligt på nätet.
TK skall under året försöka få allt om tävling att hittas via paragliding.se, genom material där och även genom länkar. Just nu hittar du också mycket information HÄR. TK stöttar givetvis TK-forumet.

Här är en kort förklaring vad som är tänkt för 2010-2011.
 
TK består för närvarande av Magnus Österberg, Anders Eriksson och Emanuel Brodin.
 
Detta är ambitionen för 2010, men vi kommer inte att kunna göra allt detta utan hjälp från fler piloter. Finns något du vill göra? Hör av dig!
 
Har du kommentarer/synpunkter på detta så finns en ypperlig möjlighet att göra det på forumet
 
MVH / Tävlingskommitten via Emanuel Brodin, TK-ordförande
 
 Detta skrev jag som presentation av mig i februari, inför valet på årsmötet för posten som TK-ordförande och fanns att läsa på paragliding.se.
 
  • Emanuel Brodin, 36 år, 2 små pojkar och en sambo. Hus under renovering.
  • Klubb Dalmåsarna skärmflygklubb sedan årsskiftet (även med i Norrskens HSFK sedan många år)
  • Flugit sedan 1997
  • Yrke Sjukgymnast
  • Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010 ; Det har blivit lite svårt att få behörighet att få tävla, det blir ju så när säkerheten höjs och en tävlingsutbildning numera skall genomföras för behörigheten, comp 1 (vilket jag tycker är bra). Jag skulle vilja engagera fler tävlingsutbildare blev tillgängliga för piloter och utveckla tillgängligheten för comp 1-behörighet ute i landet. Jag skulle vilja att antalet ökar med 10 st fler tävlingsutbildare under året, och gärna att samtliga håller 1 kurs under det närmaste året.
  
Protokoll TK-möte 2010-04-15
(telefonmöte Anders Eriksson, Magnus Österberg, Emanuel Brodin, men p.ga tekniska problem/täckning så uteblev Anders)
 
1
Sekreterare? Emanuel
 
2
PM
Mycket att göra...
Vilka länder kan vi kolla på? Regler? Förslag?
 
Diskussion; Blev ingen då Anders inte närvarar. Senare mailar Anders och förklarar att han jobbar på och kollar för fullt bl.a. på USA. Har även ett gammalt icke färdigt regelförslag att utgå från.
 
PM behöver godkännas som officiell tävlingsgren. Hur går ett sådant till rent regelmässigt? Magnus pratar med Björn Hårdstedt, eller någon annan, om han kan hjälpa oss att ta fram ett förfarande.
 
3
Nya åretävlingen,
Vad är det?
 
Diskussion; Intressant tävlingsform som dock kräver instruktörer då P1:or deltar i den tävlingsformen runt Åre. Den har en coaching-karaktär. TK-Emanuel har ringt och pratat med Fredrik Gustavsson som berättade mer bl.a. är den under utveckling och utvärderas efteråt.
 
4.
Tävlingstränare
XC. Vart är vi nu? Vad skall göras?
 
Diskussion; Några till på listan (Fredrik Gustavsson, som är instruktör, Magnus Eriksson och Olov Nydahl). Totalt nu 12 stycken varav några är instruktörer och således redan godkända.
Samarbete med USK som godkänt dokument för ansökan, samt godkänt nya rutinen;
Tävlingstränare skickar dokumentet till sin klubbordförande som skall skriva på och så skickas de till kansliet som skickar dem till TK som granskar, godkänner/underkänner ansökan och skriver på. Sedan skickas den tillbaka till kansliet där den diarieförs, och så är tävlingstränaren godkänd.
TK tar upp detta på nästa SSFF-möte för officiellt godkännande.
 
Acro. Fredrik Gustavsson är den enda instruktör med acro-tävlingstränarbehörighet i Sverige? Pål är muntligt godkänd av USK som acro-tävlingstränare, och behöver enl USK därmed ej skicka in papper.
 
5.
Acro.
Diskussion; Borde finnas en representant i TK som för acro-intressen. Pål har lovat hjälpa till praktiskt med jobb och svara på frågor, men vem vill vara med? Förfrågan till någon. Emanuel gör det.
Acro måste få ett officiell tävlingsregelverk, för att kunna hålla officiella SM-tävlingar godkänd av RF. Magnus pratar med Björn Hårdstedt, eller någon annan, om han kan hjälpa oss att ta fram ett förfarande, tillvägagångssätt och sedan involvera Pål och ev fler från Åre som får jobba med att ta fram detta.
 
6
swepool (hur skall vi ta ut det, vad skall göras, vad skall vi delegera på dem, träningsläger när? osv osv).
Diskussion. Pengar finns att satsa på swepool för att utveckla elitsatsande piloter. Någon sorts motprestation skall presteras för tävlingens bästa i Sverige om man vill vara med. Uppgifterna fördelas på swepool aspiranterna. Fullför de inte sin uppgift så kommer de inte att få behålla sin plats och därmed missar läger och chans till landslaget.
Janne har visat mig hur man kan maila till alla som har inloggning på sidan vilket kan vara bra sätt att få ut information till piloter om swepool.
Uttagning sker slutet av maj, och fram till dess så skall samtliga aspiranter skicka in ansökan för behandling.
Platserna får såväl kvinnliga som manliga piloter slåss om.
Dokument och information om detta lägger Emanuel ut på nätet.
Info ungefär; ”Dags att söka till swepool. Sista Maj är sista dagen att lämna in en ansökan till swepool. Swepool ansöker man till om man vill satsa sin tid och ekonomi på internationellt tävlande. Förfarandet är att fylla i och skicka in ansökan till tävlingskommiteordförande Emanuel Brodin (This is a mailto link) innan sista maj, sedan tar TK ut en swepool som kommer att erbjudas möjlighet att åka på träningsläger. Nytt för i år är att en motprestation kommer att krävas via en arbetsinsats med t.ex anordning av träningsläger, eller övrig tävlingsverksamhet i Sverige, t.ex anordna en SC-tävling. Mer detaljer till de piloter som antagits till swepool, bara man är beredd att göra en insats för tävlingsverksamheten i Sverige. Denna insats kommer att försöka fördelas rättvist på samtliga medlemmar i swepool.”
Arbeten att göra sen;
När swepool är uttaget skall mailinglista ordnas.
Då ordnas också kläder till swepool med swepoolloggan, och detta delegeras ut.
Sponsring kan ordnas mer konkret.
 
7
FSF-pengar, hur skall dessa fördelas mellan Acro och XC? Har mailat FSF, men inte fått ngt svar på länge om mer detaljer i hur och när vi får pengarna, och vilken motprestation som krävs av oss.
 
Därför får vi återkomma och diskutera frågan när vi vet mer.

8
EM, (kläder, pengar, rapportering, övriga detaljer att ordna?)
Kläder klart, frågan är om vi hinner få dem innan EM. Annars får vi ordna annat. Rapportering från EM skall piloterna göra. Har mailat om det och de kanske får turas om på något vis i allafall rapportera hem.
Rolle har tackat nej av privata skäl, denna vecka. Tobias Hinas har tackat ja (2010-04-20). Ordnar det praktiska runt detta.
9
SM (förslag på priser, vad skall ordnas?)
Magnus ordnar pokaler och plaketter, till SM och även pokaler till SC-totalsegraren.
Magnus tycker att TK-ordförande är med, men jag kan av familjeskäl trolgen ej närvara. Skall kolla upp detta. Dessutom skall arbetsresan ordnas och det kan bli samma vecka som SM/NM anordnas. Olika alternativa lösningar diskuteras för att TK-ordförande skall kunna delta.
 
10
SDL. Skall den ge svenska rankingpoäng?
Diskussion; Blir för komplicerat och ett steg som det var förr, med extra poäng för SM osv. Rankingpoängen är mer till för toppiloter, därmed spelar inte rankingpoäng i SDL en så stor roll, då man inte skall tävla internationellt. Alltså ; Nej, tills vidare.

11
SC (FAI cat-2-betalning/anmälan, bidrag, skall vi höja? Tycker personligen höjning till 5000 för bergstävling och 6000 till vinschtävlingar. Då skall de gå med på en plats till nästa år åt "årets nykomling")
 
Diskussion; Svårt att motivera höjning för bergstävlingarna. Dock behöver vinschtävlingarnas bidrag höjas.
Beslut; bergstävlingarna bidrag ligger kvar på 4000 men förlustgaranti på ytterligare 2000 kr vid behov införs. Vinschtävlingarnas bidrag höjs till 6000 kronor, med förlustgaranti på ytterligare 2000 kronor vid behov som införs.
 
12
Pris årets nykomling. Fint pris, vad skall det vara? "Köpa" presentkort för en billig peng?
Årets nykomling är en pilot som tagit comp 1 efter förra säsongen och nu alltså gör sin första tävlingssäsong som comp1-pilot.
Första pris;
TK löser anmälningsavgift till samtliga SC nästa år.
Övrigt pris; TK ordnar med presentkort från Skysport på 3000 kronor. Emanuel ordnar det.
 
13
Rankingsystem. Hur skall VM-laget nästa år tas ut? Hur många platser brukar Sverige ha?
 
Diskussion; Rankingsystem bara ger inte riktigt rättvist resultat då den som reser runt mycket får höga rankingpoäng. Inte riktigt sant då endast de 4 bästa tävlingarna räknas. Svårt att få till det riktigt rättvist.
En uttagstävling? Nej, risk för mer orättvisa.
TK bestämmer bara? Nej, flummigt och ospecifikt.
Bästa förslag; Rankingpoängen får avgöra, men TK reserverar sig att tillsätta sista platsen och då frångå rankingen med annan motivering.
Beslut; Inget beslut.
Diskussion om detta på något pilotmöte.


14
Info i hypoxia, senast 7 maj.
Ypperligt tillfälle att få ut väsentlig info. Berätta lite om TK, verksamhet ... ja, vad vill vi få ut?
Hemsida, TK-info, Emanuel skriver förslag.
 
15
Övriga frågor
Triangelfråga, Övriga regeländringar. Reglerna är 2 år gamla. Ändringar har gjorts av TK men ej blivit ändrade och därmed en massa extrajobb att se vad som är ändrat i praktiken men ej i reglerna osv.
Magnus tar på sig att se över regeländringarna.
 
Nästa möte, förslag på att mötas på annat sätt?
Fysiskt, telefonkontakt, skypekontakt annat?
Telefonkontakt fungerar bra nog så länge vi är få i TK. Mailkontakt kan vi bli bättre på.
 
/Emanuel vid pennan.
 
  
Protokoll 2010-05-10
  
Magnus Österberg och Emanuel medverkar. Övriga har fått några dagar på sig att kommentera eller ringa om de haft kommentarer på dagordningen som skickats ut till alla 4 i TK.
 
1.
Acro är en av RF(Riksidrottsförbundet) och FSF(Flygsportförbundet) redan godkänd gren som redan arrangerat SM i fjol och i år skall arrangera SM igen (och dessutom NM). Officiellt få detta SM/NM godkänt av SSFF.
Pål skall kolla upp om ändringar skall göras i F.o.D angående acro delarna.
Diskussion; Pål skickar in en officiell ansökan angående SM i Åre, så får SSFF få detta officiellt godkänt.
 
2.
PM; Mycket är på gång;
-Magnus skulle kolla upp vad som gäller för att få PM som en officiellt godkänd gren inom skärmflyg. Berätta.
-Tävlingregler håller Anders på att översätta till Svenska, och försöker göra detta så fort som bara är möjligt. Dessa skall godkännas av RF(Riksidrottsförbundet) och FSF(Flygsportförbundet) och även av USK och SSFF. Anders har ett absolut krav att stå som författare och det är helt OK.
-F.o.D skall reglera vilka som får vara med och tävla och vilka som får utbilda till tävling. Detta håller en instruktör uppe i Boden på med (Vad jag förstått av dig Anders).
-Tävling, riksmästerskap, planeras i augusti, Anders får berätta lite mer. Detta skall också godkännas av RF/FSF för att de ska sanktionera det som ett RM.
Diskussion; Viktigt att ha ett brett stöd bland PM-piloter i frågan så vi vet vilka grenar som skall prioriteras.
 
3.
F.o.D ändras varje halvår. 1/1 och 1/7. Eventuella ändringar som vi vil ska gälla iår måste alltså göras snart och vet ni redan nu förändringar så tar jag med mig detta ner till SSFF-arbetsresan, för eventuella uppdateringar av dokumentet skall godkännas av USK och SSFF.
-Vilka förändringar skall göras? Fundera inom respektive område.
Diskussion; Vi kommer inte på några ändringar på rak arm just nu.
4.
Elitsatsningspengar för 2010 skall fördelas från FlygSportFörbundet. Vi har fått lite drygt 54.000 kronor som skall fördelas på elitverksamheten. Hur ska dessa pengar fördelas mellan Acro och XC? Pengarna är till för internationell elitsatsning.
Hur är det med Swepool-Acro? Se bifogat dokument om acro och de aktiva.
Beslut; 14.000 till acro, resten till XC. Dessa pengar finns på SSFF:s konto, men behöver inte utnyttjas inom en viss tid, utan TK-orförande tar på sig att föra över återstående pengar till nästa år om det skulle behövas.
5.
Uppdatering av gamla dokument, Tävlingsregler XC, hur går det Magnus?
Diskussion; Magnus har börjat titta på vilka bitar som behöver revideras och kommit fram till följande, dessa kan kompletteras med fler bitar som kommer senare;
- Kompetenskrav updaterade med comp1&2 enligt senaste FoD
- Endast Elapsed-time definerad istf. två undervarianter därav som inte
finns som begrepp längre.
- Jury utses endast ifall protester inkommit, med hänsyn till jäv.
- Cylindermål med 1km ES defineras specifikt.
- FS skall användas för scoring.
- GAP2008, samt parametrar specas tydligt (för berg/vinch).
- Lägg till regler och straff för luftrumsöverträdelser (enligt FAI section
2b)
- Utrustningskrav: Hjälm enligt EN966
 
- /Emanuel kollar med CIVL vad som står om hjälmkrav, om det står att det gäller från 2011 kanske?
  
6.
Tävlingstränare XC; Hur går det Magnus och Emanuel?
Emanuel; Har fått in endast 4 ansökningar som jag skall skicka vidare till Ringvide för godkännande (Magnus Eriksson, Olov Nydahl, Hans Gustavsson och August Sandqvist). Skall maila/ringa till de övriga så det blir officiellt med godkännande från USK så att jobbet med utbildning kan påbörjas.
(tävlingstränare acro v.g. se förra protokollet)
Diskussion; Viktigt att komma igång och få det officiellt godkänt så snart som möjligt.
Magnus ansökan har ej kommit till TK-orföranden och Emanuel skall kontakta kansliet och fråga vart den tagit vägen, den skickades i början av april.
 
7.
Swepool snart uttaget för XC. Vad skall vi lägga på dem för jobb?
Det vi diskuterade sist att de skall göra;
-Organisera träningsläger.
-Ordna Swepool-kläder med logga.
-sponsring av resa/kläder osv
Det jag vill lägga till och som hastar;
-ragga priser till SM och SC (totalen)
Diskussion; Vilka är det? Det blir klart på söndag då sista ansökningsdag till swepool är. 10 ansökningar har inkommit hittills.
Emanuel ordnar mailinglista.
Bra med träff snart, fysiskt. Kanske SM?
Träningsläger eller kanske träff i Piedrahita? Magnus ordnar.
Vid pennan /Emanuel

 

Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:40 Skribent: Ulf Mårtensson

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.