Hoppa till sidans innehåll

Lär dig flyga skärm


Skärmflygförbundet har ett eget utbildningsmaterial, teoriboken "Lär dig flyga skärm" som ingår i kursavgiften vid en svensk skärmflygskola. Den utkom första gången 1999 och har nu hunnit fram till sin tionde upplaga.

Lär dig flyga skärm är i första hand ­avsett att ­användas i grundutbildningen vid landets skärmflygskolor, men lämpar sig även för självstudier för skärmflygare som ska examineras till högre licensgrad.

Projektet inleddes redan 1995 då några av landets kunnigaste skärmflyginstruktörer på uppdrag av förbundsstyrelsen skrev de olika kapitlen. Redigeringen och publiceringen drog ut på ­tiden, och 1998 fick en ny huvudredaktör ansvaret. Ett mycket omfattande redigerings- och upp­daterings­arbete, med inriktning på både språk- och faktagransk­ning, genomfördes och pågår löpande. Bild­materialet har också till stora delar ersatts och kompletterats under arbetets gång med de nya upplagorna.

Inför kursstarterna i ­januari 1999 kunde vi publicera den första upp­lagan, i ett lösbladssystem i pärm efersom målsättningen var att successivt bygga på materialet.

Efter att ha fått värdefulla synpunkter gjordes rättelser och ändringar i de följande upplagorna. Några av kapitlen har genomgått stora förändringar och i stora stycken skrivits om (tiden har successivt sprungit om originaltexterna som är snart 20 år gamla). I den fjärde upp­lagan tillkom ett ­kapitel om luftrum (granskat av ­experter på Lfv och KSAB) och en enkel loggbok. I femte upplagan tillkom ett avsnitt om hur man tolkar flygväderprognoser liksom ett avsnitt om användningen av kommunikationsradio. I den sjätte upp­lagan skrevs bland annat meteorologin om ordentligt, och ett lexikon med vanliga skärm­flygutryck på tre främmande språk tillkom.

I den sjunde upplagan genomgick kapitel 6, 7, 8 och 10 bitvis omfattande revideringar, vilka återspeglar en i vissa stycken förändrad syn på hur olika flygmoment ska eller kan genomföras på ett säkert sätt. I den åttonde upplagan tillkom kapitel 12 Paramotor.

I den nionde upplagan skrevs hangkapitlet om. Dessutom gjordes några kompletteringar i kapitel 9, bland annat tillkom ett flygmoment (wingover) som saknades. I samband med att den nionde upplagan gavs ut, och kursboken nu kändes "färdig" efter åtta års provisorium med pärm och lösa blad, skedde publiceringen för första gången som en riktig bok.

Den tionde upplagan som kom ut 2016 innehåller nya avsnitt om inflygning för landning samt svängar på hang. Dessutom har massor av uppdateringar och moderniseringar gjorts eftersom nästan tio år förflutit sedan den tidigare upplagan.

Stort tack till ­instruktörer, medlemmar och externa krafter som hjälpt till med granskning och korrektur­läsning av uplagorna genom åren. Huvudredaktör Björn Hårdstedt tar tacksamt emot synpunkter (adress nedan).

Lär dig flyga skärm kan beställas från kansliet, eller hämtas som elektroniskt dokument i Dokumentarkiv–Utbildningsmanualer.

Uppdaterad: 16 JUN 2016 19:01 Skribent: Björn Hårdstedt
E-post: This is a mailto link

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.