Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 15 februari

16 FEB 2014 20:16
Inför årsmötet samlades styrelsen vid Sveavägen i Stockholm och det blev en lång dag med många diskussioner. Bland annat presenterade Björn Hårdstedt en något reviderad version av det nya licenssystemet. Även ett allvarligt disciplinärende avhandlades där styrelsen ifrågasätter om en instruktör bör få sin licens förnyad eller inte.
  • Skapad: 16 FEB 2014 20:16

Det nya licenssystem som är på förslag har hittills bara mött lovord. Arbetsgruppen bestående av Björn Hårdstedt, Jonas Böttiger och Ola Gustafson har verkligen lagt ner stor möda på att förenkla och förbättra nuvarande regelverk och Björn som skrivit ihop det nya förslaget konstaterade att bara 19 procent av den ursprungliga textmassan återstår. Nu ska förslaget ses över igen och kompletteras med regler för PM samt regler för övergångar mellan PM och friflygslicenser. Sedan skickas förslaget ut på remiss till klubbarna. Om det omarbetade regelverket går igenom är tanken att det nya licenssystemet tas i bruk efter årsskiftet 2014/2015.

Björn håller på att skriva en utförligare artikel om det nya licenssystemet som kommer att publiceras här på hemsidan inom kort.

 

Styrelsen ägnade också mycket tid åt några allvarliga disciplinärenden. Att vara instruktör inom SSFF bygger i grunden på ett förtroende och är ingen självklar rättighet. Den eller de instruktörer som inte följer förbundets regler, återkommande visar bristande omdöme samt begår luftrumsbrott kan inte vara verksam som instruktör inom SSFF. Därför ifrågasätter förbundet förnyelsen av licensen för en av instruktörerna. Ärendet kommer nu att lämnas över till Transportstyrelsen för vidare utredning.

 

När det gäller förbundets tidning Hypoxia så beslutade styrelsen att det ska göras en ny upphandling. Framför allt handlar det om att tydliggöra vilket innehåll tidningen ska ha. Många anser att redaktionellt material rörande PM har varit underrepresenterat under lång tid. Styrelsen vill även se till att redaktionellt material köps in från andra publikationer samt att möjliga samarbeten med norska tidningen Friflukt och svenska Fallskärmssport undersöks.

Enligt den enkät som SSFF gjorde i samband med licensförnyelsen så framkom det att majoriteten av de svenska piloterna vill ha kvar pappersutgåvan av Hypoxia. Men då produktionskostnaden utgör en stor post i förbundets budget, så hoppas styrelsen att den nya upphandlingen även medför en mindre besparing. En arbetsgrupp bestående av Lars M Falkenström, Henric Höggren och Anna Hadders kommer att ta fram ett underlag för upphandlingen.

 

Därefter drog Pär Jönsson budgeten för 2014. Det är inga stora förändringar från förra året och det blir återigen ett mindre minusresultat som styrelsen räknar med att årsmötet accepterar. Värt att notera är att styrelsen valt att placera en del av SSFFs kassa i obligationer vilket hittills genererat nästan 50 000kr mer än att bara ha pengarna på ett bankkonto.

 

Efter dagens långa möte bjöd förbundet på middag på Jensens Bøfhus. Usel service och usel kötthantering - så dessvärre inget kötthak som undertecknad kan rekommendera. Men sällskapet var desto angenämare.

Skribent: Lars M Falkenström
E-post: This is a mailto link

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.