Hoppa till sidans innehåll
Skype

SSFFs styrelsemöte den 12 september

01 OKT 2012 12:37
För första gången prövade styrelsen att genomföra mötet via Skype och det visade sig bli både ett praktiskt och ekonomiskt lyckat försök. Naturligtvis handlade mötet om den senaste tidens olyckor och vilka åtgärder som förbundet behöver vidta för att försöka öka säkerheten vid skärmflygning både med och utan motor.
  • Skapad: 01 OKT 2012 12:37

 Närvarande vid mötet var Pär Jönsson, Sune Cullberg, Ola Gustafsson, Marko Wramén, Per Linnstrand, Ori Levin, Anna Hadders, Lars M Falkenström och Håkan Polanik samt HP Fallesen (adjungerad).

 

Genomgång av olyckor

Ori Levin redogjorde för hittills framkomna uppgifter runt dödsolyckan i Chamonix i Frankrike. HP Fallesen har kontakt med franska förbundet och vi väntar fortfarande på deras officiella rapport. Även skärmdukens skick ska testas och SSFF avvaktar därför med att publicera ytterligare information tills hela utredningen är klar.

När det gäller olyckan i Kisa så redogjorde Pelle Linnstrand för haverirapporten som han och Henric Höggren gjort. Framförallt konstaterades att detta inte är  fråga om en olycka med en PM-farkost utan snarare ett haveri med en ultralätt farkost som därmed inte omfattas av SSFFs regelverk. Vidare utredning läggs därför ner.

Pelle Linnstrand redogjorde även för dödsolyckan med paramotor i Boden. Haverirapporten är inte helt slutförd då obduktionsresultatet fortfarande saknas.

 

När det gäller den allvarliga olyckan på Rörtången i våras då två piloter kolliderade vid topplandning diskuterades om den skall utredas eller inte. Inga olycksrapporter har ännu inkommit. Kansliet och USK fick i uppdrag att försöka få in dessa och därefter avgörs om särskild haveriutredning skall tillsättas.

 

På grund av antalet olyckor på sista tiden undersöker Pelle Linnstrand nu sambandet mellan antalet olyckor och flygtid genom att jämföra flygtidsstatistik från 2008 och framåt.

Samtidigt håller kansliet tillsammans med USK på att ta fram ett styrdokument på rutiner för hantering av allvarliga olyckor.

 

Sedan följde en lång diskussion om hur förbundet bäst kan informera sina medlemmar om onständigheterna kring dessa olyckor och hur förbund och klubbar kan jobba vidare med säkerhetsfrågor. Klart är i alla fall att information kommer att ges via hemsidan samt via Hypoxia när alla fakta tagits fram.

 

Säkerhetsprogram

Olyckorna föranleder styrelsen att satsa på ett säkerhetsprogram och det skissades på ett arbete i tre steg:

 

- Bjuda in alla klubbars säkerhetsansvariga till kommande instruktörsseminarium, där olyckorna kommer att vara en stor del av seminariet.

 

- Anordna ett antal klubbträffar där styrelsen träffar piloter och diskuterar säkerhet vid flygning.

 

- Göra en sammanställning av inputen från respektive möten som presenteras i ett      kommande specialnummer om säkerhet i Hypoxia.

Därefter beslutade styrelsen att styrelsemedlemmarna ska ta kontakt med sina respektive fadderklubbar och undersöka lämplig tid/plats för ett säkerhetsmöte.

 

Instruktörsseminariet 24-25/11

HP Fallesen informerade styrelsen att seminariet är framflyttat en vecka på grund av att inga möteslokaler var tillgängliga på tidigare beslutat datum. Instruktörerna är redan informerade om detta.

Ori Levin redovisade sedan de punkter som Utbildnings- och Säkerhets kommittén (USK) valt att fokusera på där lördagen är tänkt att vara en ”säkerhetsdag” med genomgång och analyser av våra olyckor samt arbete med attitydfrågor. Söndagen är vikt åt det nya licenssystemet och utbildningsfrågor.

 

Nya instruktörer

Styrelsen har sedan förra styrelsemötet sammantaget godkänt fem nya instruktörer.  Johan Eriksson (akro), Ola Gustafson (friflyg), Peter Setterberg (friflyg), Pelle Linnstrand (PM)och Lars M Falkenström (friflyg) är de nya namnen som ska hjälpa till att öka antalet piloter i Sverige framöver. Beslutet om att godkänna Pelle och Lars som instruktörer fattades först efter att de bägge hade lämnat mötet.

 

Stipendier och bidrag

Styrelsen beviljade det bidrag på 3000:- som Njord SFK ansökt om i samband med Tierps Flygshow i somras.  Däremot avslog styrelsen Cirrus ansökan om bidrag för inköp av pyloner för tävling med PM. SSFFs motiveringen är att det inbjuder till flygning på låg höjd med hög fart vilket kan öka risken för olyckor.

 

Just med tanke på de senaste tidens olyckor så beslutade styrelsen att Pelle Linnstrand kommer att få gå en haveriutredningskurs. I samband med det beviljas han även ett stipendium på 5.000kr.

 

Idrottsgalan

Pär Jönsson informerade om Idrottsgalan som kommer att hållas måndagen den 14 januari i Stockholm, Globen. Flygsportförbundet har ett antal platser till detta evenemang till medlemmar i grenförbunden. Dessa skall främst ges till medaljörer i VM/EM och i andra hand till personer som framgångsrikt tävlat eller varit goda "trotjänare"/funktionärer under många år. Flygsportförbundet vill därför ha in förslag från styrelsen senast slutet av september och förbundet kommer att skicka ut en förfrågan till våra klubbar om förslag på lämpliga personer.

 

Övrigt

HP Fallesen informerade styrelsen om att korrespondens direkt mellan styrelsemedlemmar/kommittémedlemmar och annan information som är av vikt måste diarieföras av kansliet.

Sedan redogjorde Marko Wramén om det svenska landslagets insatser under EM i St André som dessvärre inte lyckades få till några bra placeringar i det dåliga vädret.

Därefter tackade ordförande Pär Jönsson  alla i styrelsens för det första styrelsemöte någonsin som SSFF hållit via Skype och som efter lite uppstartsproblem förflöt utan övriga tekniska problem.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.