Hoppa till sidans innehåll

SSFFs styrelsemöte 10 februari

17 FEB 2013 00:52
Det senaste styrelsemötet i SSFF handlade mest om förberedelser inför kommande årsmöte i mars. Men även ett disciplinärende avhandlades samt val av ny riksinstruktör.
Närvarande vid mötet var Pär Jönsson, Sune Cullberg, Marko Wramén, Per Linnstrand, Ori Levin, Anna Hadders, Lars M Falkenström och HP Fallesen
  • Skapad: 17 FEB 2013 00:52

Först diskuterades och justerades verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för respektive kommitté inför årsmötet och sedan avhandlades budgeten inför 2013 och det var väl inga större överraskningar utan den landar preliminärt på ett mindre minusresultat som kan komma att justeras av Arbetsutskottet (AU) bestående av Pär, Sune och HP.

Inkomna motioner
Tre motioner har inkommit till styrelsen där de två första handlade om en ny remissrunda för licensförslaget som ansåg borde vara mer detaljerad och där remisstiden skulle förlängas till minst 30 dagar. Styrelsen kommer yrka bifall på den motion som avsåg att skjuta upp genomförandet till tidigast 2014. Den andra motionen där man efterlyser ett mer detaljerat remissförslag kommer styrelsen yrka avslag på. Motiveringen är att remissförslaget bör vara övergripande tankegångar snarare än på detaljnivå förrän förslaget accepterats av klubbarna.

Implementeringen av det nya systemet ska i så fall ske 1 januari 2014. Det blir en uppgift för blivande USK-ordförande som ska väljas på årsmötet, då Ori Levin har valt att lämna styrelsen.
Den tredje motionen handlade om en stadgeteknikalitet där motionären påpekade att revisorer inte behöver vara medlemmar i SSFF-ansluten klubb. Styrelsen kommer att yrka bifall på den. Styrelsen hade inga föreslagna propositioner.

Disciplinärende
Ett disciplinärende har kommit till styrelsens kännedom där en pilot flugit tandem utan giltig behörighet. Styrelsen beslutade att skicka över ärendet till Transportstyrelsen.

Säkerhet
När det gäller dödsolyckorna i somras är de nu färdigutredda. Rapporter finns framtagna men formatteringen är bristfällig vilket kommer att ses över innan de skickas vidare till Transportstyrelsen.
När det gäller säkerhet så redogjorde Pelle Linnstrand om stresstålighet hos olika karbiner. Tyska DHV har gjort mätningar som Pelle har kontrollerat och det visade sig att vissa karbiner är betydligt svagare än förväntat. En artikel som sammanfattar testresultaten kommer att publiceras i Hypoxia.
Pelle Linnstrand informerade även om förslaget på nytt testförfarande när det gäller paramotorskärmar utformat av PMA (Paragliding Manufactures Association).

CIVLs årsmöte
Av olika skäl valde styrelsen att inte skicka någon representant till CIVLs årsmöte där den hetaste frågan på agendan handlar om compskärmarnas framtid. Därför blev det Danmarks representant, Scott Torkelsson som förde vår talan vid mötet med rösträtt för SSFFs räkning.

Riksinstruktör
USK har behandlat två förslag till posten som ny Riksinstruktör (RI) och då bägge kandidaterna hade jämförbara kvalifikationer blev det en del diskussioner innan valet till slut kunde avgöras till Pål Hammar Rognøys favör. Styrelsen beslutade därför att Pål blir ny Riksinstruktör.

Idrottonline
Det är fortfarande endast ett fåtal av skärmflygförbundets klubbar som är fullt ut inregistrerade på Idrott Online. Detta kommer att påverka SSFF s grenförbundsbidrag negativt. Kansliet fick därför i uppgift att kontakta klubbarna och hjälpa dem med registreringen.
Efter sex timmars sammanträde avslutades mötet och styrelsen tackade kansliet för fikat och ordförande för lokalen. Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet den 16 mars.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.