Hoppa till sidans innehåll

SSFFs försäkringsskydd

07 APR 2011 22:23
Grundläggande för det försäkringsavtal som SSFF förhandlat fram är att det ger medlemmarna ett mycket omfattande och bra försäkringsskydd. Den utökade försäkringsnivån, dvs MEDI eller MAXI, som ingår när du betalar licensen, gäller hela året, dygnet runt och för alla typer av olyckor. Därmed inbegrips även närbesläktade discipliner som tex speedflying och kite med mera.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

MEDI och MAXI är alltså mycket kompletta olycksfallsförsäkringar. Vi rekommenderar därför att man inte nedgraderar sin försäkring till BAS, då den saknar många viktiga moment som hemtransport, rescue, krisstöd med mera. BAS är enbart till för de som har en mycket bra olycksfallsförsäkring (privat eller via jobbet) som även täcker skärmflygning, för de allra flesta försäkringsbolag undantar flygning och risksporter i sina försäkringsvillkor.

Ersättning vid skada

Betänk också att när det gäller olycksfallsförsäkringar så får du ut full ersättning vid dödsfall eller invaliditet från samtliga försäkringar även om du har fler än en olycksfallsförsäkring, till skillnad från sakförsäkringar där du bara kan få ut ersättning från en försäkring, Har du flera sakförsäkringar så gör försäkringsbolagen upp ersättningen sinsemellan.

Ansvarsförsäkring

Den ansvarsförsäkring som ingår i licensen gäller dock enbart för skärmflygning och paramotor. Självrisken för ansvarsförsäkringen är 20 procent av basbeloppet och ligger för närvarande på ca 8.000 kronor. Den är tänkt att nyttjas vid större tillbud när till exempel en pilot fastnat i en kraftledning och som därför måste stängas av. Landar du däremot så att du råkar skada en bil är det oftast bättre att lösa det via bilförsäkringen.

Låg premie

Förutsättningen för en så pass omfattande försäkring med en relativt låg premie hänger dock på att skadefrekvensen är låg och att ingen utnyttjar försäkringen i onödan. Våra kompletta försäkringsvillkor hittar du på vår hemsida under fliken "Licens och Utbildning".

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.