Hoppa till sidans innehåll
Foto: Lars M Falkenström

SSFFs årsmöte i Göteborg

31 MAR 2014 17:05
Än en gång lyser solen från klarblå himmel när det är dags för förbundets årsmöte och det kanske kan förklara den något klena närvaron. Samtidigt med årsmötet delades även priserna ut till segrarna i Sverige Cup och Svenska distansligan.
  • Skapad: 31 MAR 2014 17:05

Just tidpunkten för årsmötet blev en av diskussionspunkterna då åsikter framfördes om att tidigarelägga mötet för att inte krocka med termiksäsongsstarten. Av flera skäl är det svårt att flytta på årsmötet, men kanske kan det åtminstone tidigareläggas till mitten av mars istället. Förslaget om att ha Instruktörseminariet i anslutning till årsmötet fördes också fram och  då det skulle medföra ett flertal fördelar kommer idén att diskuteras vidare i styrelsen.

IMG_4956 kopia

Det var en god stämning på mötet och punkterna i protokollet kunde prickas av i rask takt. Dessutom var maten god.

Även säkerhetsfrågor kom på tal och det finns ibland svårigheter att visa civilkurage när det gäller piloter som flyger med fel attityd/skärm. Samtidigt kom det invändningar om att vi borde ha en mer positiv approach och inte dänga fler regler i huvudet på piloterna.

En annan punkt som togs upp var klubbarna hemsidor som brukar hänga i luften så fort webmasterns entusiam lagt sig. Därför kan det vara lämpligt att ha klubbens hemsida via Idrottonline vars struktur är mer beständig och lätt kan tas över av kommande klubbstyrelser.

Pilotmötet avslutades med en gemensam lunchbuffé.

Årsmötet som tog vid efter den goda lunchen blev en lugn tillställning och följde agendan enligt plan. 34 av de totalt 56 medlemsrösterna var representerade och mötet ansågs vara behörigen utlyst. Vis av erfarenhet hölls prisutdelningen av Sverige Cup och Svenska distansligan i början av mötet.

IMG_4976 kopia

Segraren av Sverige Cup, Magnus Österberg, fick både pris och segerkyss av TK-ordförande Jenny Persson.

Av de motioner som skickats in så följde en lång diskussion om att ha en separat PM-ordförande i TK. Men motionären vann inget gehör för att det skulle kunna uppstå jäv kring budgetfördelning med en TK-ordförande som inte själv är aktiv PM-pilot. Styrelsen har dessutom som policy att motverka fraktioner mellan de olika disciplinerna inom SSFF då samarbete är till allas fördel när vi är så få medlemmar.

Motionen om ny upphandling av Hypoxia ansågs vara besvarad då det arbetet redan är i gång.  Även förslaget om informationsskyltar till de större skärmflygstarterna i Sverige bifölls och sammanfaller med den sista motionen som handlar om att markera ut våra flygställen på kartor för att informera övrig flygtrafik var vi håller till. Det är en uppgift som styrelsen fått tidigare men som ännu inte hunnits med. Men nu ska det bli gjort, inte minst då incidenten vid Härkeberga när ett mindre plan höll på att kapa en vinschlina visar på nödvändigheten av att övriga piloter känner till våra flygställen.

IMG_4933 kopia

Pär Jönsson fick förnyat förtroende som ordförande för styrelsen i SSFF och sköter den dagliga verksamheten tillsammans med kanslisten HP Fallesen. 

Därefter godkändes budgeten och den övriga formalian varpå valberedningen presenterade förslaget till ny styrelse. Årsmötet biföll förslaget om att sittande styrelse skulle få fortsatt förtroende. Till nästa års valberedning utsågs Vadstena, VSK och Boden (sammankallande).

Under punkten övriga frågor diskuterades problem med betalning av Takeoff-kitet och styrelsen kommer att se till att det kommer ett felmeddelande när betalningen inte går igenom så att felsökning kan göras. Angående medlemsregistret så kommer  information till klubbarna om nya medlemmar även att innehålla epost-adresser.

Efter årsmötet höll den nya styrelsen sitt konstituerande styrelsemöte och posterna inom styrelsen fördelades precis som föregående mandatperiod med Pär Jönsson som ordförande. Då bestämdes även att styrelsens arbetsresa i år kommer att gå till Åre mellan 30 april och 4 maj vilket sammanfaller med Sverige Cup och Åre Out and Return.

IMG_4981 kopia

Finn Madsen får pris för sin tredjeplats i SDL som 2013 vanns av Janne Järnesjö som inte var på plats för att ta emot vandringspokalen. Prisutdelaren Andreas Alexandersson från VSK som anordnar tävlingen bjöd dock inte på några kyssar.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.