Hoppa till sidans innehåll

SSFF årsmöte 2018

11 APR 2018 13:53
  • Skapad: 11 APR 2018 13:53

Det var med viss oro som jag åkte ner till Göteborg och SSFF,s årsmöte. Trots gediget arbete från valberedningen så saknades namn till vice ordförande, USK ordförande och en övrig ledamot. Mötet hade i år något bättre uppslutning än förra årets bottennotering i Örebro. Nio klubbar med 24 röster av totalt 51 röster var representerade efter uppropet. Avgående ordförande Fille Jonsson öppnade mötet som löpte snabbt och smidigt. Verksamhetsberättelser och planer gicks igenom. Både tävlingskommitténs och paramotorkommitténs berättelser saknades då dessa två kommittéer inte varit verksamma under året. Ett stort orostecken i sig. Förvaltningsberättelse och budget var det inga kommentarer på och godkändes liksom styrelsens ansvarsfrihet. Så kom vi till valet. Valberedningen hade i sista stund hittat en kandidat och även gjort viss ommöblering men fortfarande saknades namn till USK ordförande samt en övrig ledamot. Vid rundfrågning bland deltagarna visade det sig finnas två stycken som kunde tänka sig ta plats i styrelsen. När sen sittande USK ordförande Ulf Mårtensson kunde övertalas att sitta ett år till så föll alla pusselbitar på plats och vi blev en fulltalig styrelse.

Fenix motion om att ändra dagens paramotorlicens till en behörighet istället för en licens samt underlätta i förnyelsekraven diskuterades. Mötet gillade inte motionen och efter begärd votering avslogs motionen med 20 röster mot och 4 röster för.

Under övriga frågor framkom önskemål om att försöka ta fram en billigare försäkringslösning för de piloter som enbart flyger i Sverige. Det framkom även önskemål om att kunna få licensen som en app i telefonen samt att kunna få köpa till en licensbricka modell kreditkort. Sune Cullberg informerade om att det pågår ett arbete idag att kunna utfärda licensen via en app.

Ett önskemål till tävlingskommittén lades fram. Man önskar att TK verkar för att ta fram en ”Sport class” till SM/NM där egna tasks ska flygas istället för samma som övriga tävlingen.

Mötet avslutades med prisutdelning för Svenska Distansligan där 2017 års segrare blev Staffan Rolén med Lars-Anders Jonsson på en andra plats och Lars M Falkenström på en tredje plats. Ett pris till första pilot att flyga totalt mer än 500km under tävlingen delades postumt ut till Lars-Anders Jonsson. Därefter avtackades de avgående ledamöterna Fille Jonsson, Per Linnstrand, Eva Mac Lachlan och Kristina Gerard. Sen överlämnade Fille Jonsson ordförandeklubban till nye ordförande Martin Will som tackade samtliga och avslutade mötet.

Skribent: Hans-Peter Pinaitis Fallesen
E-post: Adressen Gömd

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.