Hoppa till sidans innehåll

Sorg inom skärmflygsporten

13 AUG 2012 17:40
Svensk flygsport och skärmflyget genomgår just nu en mörk och tragisk period.
Den 18 juli omkom en svensk pilot under flygning i Frankrike.
Lördagen den 11 augusti förolyckas en paramotorpilot utanför Boden.
Dagen därpå, den 12 augusti, sker ett haveri med ett paramotortandem-ekipage på Hornlanda flygfält utanför Kisa. Piloten omkommer och passageraren får livshotande skador.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

De olika haverierna har skett under olika förhållanden och olika typer av flygning.
Olyckan i Frankrike skedde under bergsflygning i termiska förhållanden, Boden-olyckan skedde sent på kvällen där piloten inte flög sin egen skärm och kom in i kraftig sväng som utvecklades till en spiralliknande rörelse på låg höjd. På Hornlanda hade det under söndagen arrangerats en paramotorträff. Det stora tandemekipaget startade sent på eftermiddagen i sned vind. Det gjorde att ekipaget kom in i en sväng mot en näraliggande hangar, med vilken de kolliderade. 
 
SSFF´s högsta prioritet har alltid varit och är alltjämt säkerhetsarbetet. Många av våra regler ifrågasätts från tid till annan men det finns en säkerhetsanledning till att vårt regelverk och våra utbildningar är utformade på ett visst sätt. Efter många år med en sjunkande olyckstrend kommer 2012 att vara ett svart år för vår sport. Vi måste bringa klarhet i varför det blivit så.
 
SSFF kommer omgående att tillsätta utredningsgrupper för dödsolyckorna för att söka kunskaper om orsaken/orsakerna till olyckorna. På så sätt kan vi förhoppningsvis komma fram till slutsatser om huruvida nuvarande utbildning och/eller regler eventuellt behöver ändras.
När det gäller olyckan i Frankrike handhas den av det franska förbundet. SSFF har kontakt med dem och kommer att ta del av deras material.
 
Tidigare gjorde Statens Haverikommission utredningar om skärmflygolyckor. Även mindre olyckor med ringa skada utreddes. I dagsläget utreder de inga skärmflygolyckor överhuvudtaget. Det är en situation som är djupt otillfredställande.
När vi slutfört uttredningsarbetet kommer det presenteras på lämpligt sätt.
 
Just nu går våra tankar till de nära och kära till de förolyckade!

 
Skribent: Svenska skärmflygförbundet

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.