Hoppa till sidans innehåll
Styrelsen

Referat från senaste styrelsemötet

03 OKT 2011 23:34
Under SSFFs arbetsvecka i Alicante hölls även årets tredje styrelsemöte. Närvarande var Pär Jönsson, Sune Cullberg, Anna Hadders, Ola Gustafson, Lars M Falkenström och adjungerade HP Fallesen. Frånvarande var Håkan Polanik, Johan Eriksson, Per Linnstrand, Marko Wramén och Ori Levin (Riksinstruktör).

Mötet hölls på lördagen den 24 september och bland annat beslutades det att reglerna för speedgliding ska gälla som supplement till FoD 9.0.
  • Skapad: 03 OKT 2011 23:34

Även funktionen Handledare diskuterades och i kommande förslag till nytt licenssystem blir man automatiskt handledare när man blir Pilot 2 och kommer då även att kunna fungera som utbildningsassistent om instruktören finner piloten lämplig för det.

 

En ansökan från en pilot som vill bli instruktörsaspirant innehöll en del oklarheter och därför avvaktar styrelsen med beslutet och vill först inhämta fler uppgifter och referensomdömen innan besked kan ges.

En PM-pilot har ansökt om dispens att få använda en vassare skärm än vad innehavd behörighet medger. Styrelsen finner synpunkterna om att piloten har många flygtimmar korrekt men anser samtidigt att det inte ger någon grund för beviljan. Därför avslås ansökan och styrelsen föreslår istället att piloten går kurs för PM2.

Styrelsen har även fått in en ansökan av en pilot kräver att få PM Tandem-behörighet. Styrelsen avslog pilotens begäran eftersom personen vid ett flertal tillfällen uppvisat att tillräcklig praktisk färdighet saknas.

När det gäller dispenser så får SSFF, enligt ett nytt direktiv från TSL, inte bevilja några dispenser över huvud taget. Samtidigt råder det fortfarande vissa oklarheter kring vilka områden detta berör och USK ska nu utreda detta tillsammans med TSL.

När det gäller den instruktör som ansökt om att få förnya sin instruktörslicens så bedömer styrelsen att inget nytt har framkommit i ärendet.
Dessutom ansåg sig två i styrelsen vara jäviga varför styrelsen inte längre befann sig vara beslutsmässig. Därför bordlades ärendet.

Tävlingskommitténs ordförande Marko Wramén hade skickat med styrelsen en noggrann genomgång över vad TK arbetar med just nu och hur planerna för framtiden ser ut, särskilt nu när compskärmar förbjudits. Styrelsen beslutade för tydlighetens skull att det är hos SSFFs styrelse som beslutet ligger om vilka skärmtyper som ska gälla vid framtida Cat1 och Cat2-tävlingar, men med stöd från TK.

Inför det kommande NHPC-mötet (Nordic Hang and Paragliding Conference) i Köpenhamn beslutade sig styrelsen för att skicka Marko Wramén och HP Fallesen. Däremot avvaktar SSFF av ekonomiska skäl med att skicka svensk delegat till CIVLs möte i Taipei.

SSFF har idag en kostnad till Svenska Flygsportförbundet för varje utfärdad FAI-licens. Styrelsen diskuterade därför om SSFF ska fortsätta subventionera den kostnaden för tävlingsverksamheten och beslutade sig sedan för att från och med 2012 kommer sportlicensen att kosta 100kr. Samtidigt kommer ansökan om FAI-licensen att förenklas då den kommer att kunna förnyas samtidigt med den ordinarie licensförnyelsen.

Under övriga frågor diskuterades problemet med störning av häckande pilgrimsfalkar i Värmland och en del störande PM-flygning i Östersund och i Boden. Dessa ärenden kommer att utredas vidare.
Även årsmötet diskuterades och det har framförts förslag på att pröva att ha mötet i något annat sammanhang än i samband med Vildmarksmässan. Ett förslag var att ha det i Kåseberga där de som närvarar på mötet även ges möjlighet att få flyga.

Till sist kunde kanslisten HP Fallesen konstatera att SSFF verksamhet hittills följer den upplagda budgeten för 2011. Datum för nästa styrelsemöte bestämdes inte, men kommer att hållas någongång i månadsskiftet november/december.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.