Hoppa till sidans innehåll

Rapport från Flygsportförbundets feb-möte

07 MAR 2010 18:24
Här kommer en rapport från Flygsportförbundets möte i Tällberg 27 februari, skriven av Skärmflygförbundets ledamot Björn Hårdstedt. Det är inget komplett protokoll från mötet, utan referat av några av de viktigaste och för skärmflyg mest intressanta punkterna.
  • Skapad: 07 MAR 2010 18:24

FSF:s februarisammanträde hölls traditionsenligt i Tällberg, och dagen innan åkte fyra av styrelsens ledamöter Kortvasan. Skärmflygförbundets ledamot höll även i år flaggan högt och blev tvåa i den interna tävlingen, slagen med endast 5 minuter av Ballongs ledamot Anders Åkvist. På bilden ovan förbereder sig Annie Johansson och Björn Hårdstedt för start.

Februarisammanträdets huvudsakliga uppgift är att spika redovisningen av förbundets verksamhet och räkenskaper inför årsmötet i slutet av mars. Men en hel del annat hanns också med, bland annat:

Varumärke

Per Andersson (Hängflygförbundets ordförande) berättade om det arbete med flygsports varumärke och profil som pågår inom förbundet under hans ledning. Flera andra idrotter har utvecklat sina varumärken på ett tydligt sätt, men vi är inte riktigt där ännu.

Kan vi skapa ett gemensam varumärke för flygsport? Hur långt är det dit? Hur ska vi arbeta med värdegrundsdokument, visioner och mål? En ganska lång diskussion ägde rum där bland annat berördes kommunikation mellan flyggrenarna och med blivande utövare genom t ex sociala media.

Organisationsutredningen

Lägesrapport från organisationsutredningen. Flygsportförbundet skapades för länge sedan som ett sätt att få in flygsporten i idrottsrörelsen, från att tidigare fått stöd av försvaret. Flygsport avviker från övriga RF, genom att vårt specialförbund är uppdelat på grenförbund som är juridiska personer. Man skulle kunna tänka sig att grenförbunden övergår till att vara sektioner inom FSF, men det finns också sådant som talar emot det. Ett sådant skäl kan vara att grenförbunden har myndighetsansvar.

Fondmedel

Det finns fondmedel inom KSAK för stöd till skadade och efterlevande vid flygsportolyckor.

Elitsatsning

Det finns nu en rejäl slant att fördela på flygsports elitsatsningar, som vi fått ffrån RF:s elitmedel. Skärmflyg har tyvärr inte visat något intresse för de flygsportgemensamma elitsatsningarna på ett par år, men initiativ har nu tagits för att få oss på banan. Er ledamot i FSF-styrelsen har presenterat Swepool och så fort den nya SSFF-styrelsen har tillträtt ska vi sätt oss och skriva ihop en konkret ansökan som kan stödja skärmflygs landslagssatsning.

Ålleberg

Hur ska Ålleberg utvecklas som centrum för verksamhet och administration? Falköpings kommun och Segelflyget har en plan att med hjälp av EU-medel utveckla Ålleberg. Det finns flera kulturella värden med Ålleberg förutom att det är ett historiskt segelflygcentrum. Vad som bl a måste göras är att landningsbanan måste förlängas. Det andra är att lokalerna måste byggas ut.

Lokalerna på Ålleberg där FSF-kansliet håller till är för trånga. Det finns ett förslag att köpa en kontorsmodul och ställa på Ålleberg. Det är en stor kostnad, och frågan är hur många anställda FSF kommer att ha på Ålleberg i framtiden.

Det här hänger mycket ihop med hur grenförbunden inom flygsport vill samverka. Skärmflygförbundet har sagt upp sitt avtal och kan vara på väg ifrån Ålleberg. Hängflyg, ballong och modellflyg är tills vidare kvar på Ålleberg. Motor och fallskärm finns nu i egna kanslier i Bromma resp Västerås men det blir troligen förändringar. Det är alltså många osäkra faktorer. Därför blir det ingen proposition till årsmötet i ärendet, men en informationspunkt.

Medlemmar

En proposition till årsmötet avser att skapa bätre förutsättningar för ett centralt medlemsregister, och därmed bättre service till grenförbund och klubbar när det gäller medlemsregistrering och licenshantering. Enligt propositionen kommer FSF kansliet att föra in grenförbundens medlemmar i det centrala registret, klubbarna behöver inte längre göra det. Det här kan nog bli ett bra stöd för klubbarna i deras medlemsrapportering. En sak som står klar inför årsmötet är nämligen att medlemsrapporteringen inte fungerat bra i år. I glappet mellan manuell hantering och ett bra e-kanslisystem genom Förbundet Online, har det skett många misstag, och därför kommer röstlängden inför FSF:s årsmöte inte att unna justeras förrän två veckor före årsmötet.

Som skärmflygets ledamot påpekade jag det absurda i att min egen klubb tvingas ha totalt minst fyra parallella medlemsregister, och det som ska ligga till grund för röstlängder vid förbundsstämmor är helt inaktuellt...

Instruktörsärende

Den arbetsgrupp som fått i uppdrag att utreda Skärmflygförbundets hanering av en indragen instruktörslicens har ännu inte kommit till någon konkret slutsats. Man har bara kunnat konstateera att det är ett "knepigt ärende".

Om man har frågor om något av det ovanstående går det bra att höra av sig till ledamot Björn Hårdstedt. Kontaktuppgifter finns på www.fenixflyg.se under Styrelse.

Skribent: Björn Hårdstedt

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.