Hoppa till sidans innehåll

Pilotmötet

15 MAR 2011 22:48
Det kom fler än väntat till pilotmötet som hölls på förmiddagen den 12 mars. Närvarande var bland andra Fredrik Wik, Erik Brännlund, Henric Höggren, Björn Hårdstedt, Marko Wramén, Olov Nydahl med flera.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

Krångligt licenssystem

Först diskuterades det nuvarande licenssystemet. Det var Marko som framförde den allmänna uppfattning som råder hos medlemmarna i CPS att det nya licenssystemet är alldeles för krångligt. Framförallt är det för många olika behörigheter som måste tas innan man får flyga själv utomlands, vilket är den behörighet som de flesta piloter längtar efter.  Men med  dagens licensmatris tar det lång tid. Det blir dessutom blir väldigt kostsamt för den enskilde piloten som vill uppnå P2, vilket även avskräcker en del intresserade från att ens påbörja en utbildning trots att de gärna vill flyga.  Sammantaget verkade det som alla på  mötet mer eller mindre delade den uppfattningen och det framkom en  önskan om att det borde göras en studie om hur det nya licenssystemet hittills fungerat och på vilket sätt det eventuellt kan förenklas och därmed förbättras.

 

Nya PM-reglerna lyckade

När det gäller PMs licenssystem så blev de nyligen förändrade reglerna för behörigheten PM1 mycket uppskattade, enligt Fredrik Wik som samtidigt ansåg att det kanske krävs en mer genomarbetad pedagogik för att få nybörjarna att förstå att det tar tid att mogna som pilot och att den mognadsprocessen är en del av orsaken till att licenssystemet för både friflygning och PM kan kännas trögt. Däremot verkade alla vara överens om att licenssystemet måste ha en lägstanivå som anpassas efter ”blåbären” – frågan är bara var den gränsen ska dras innan det blir fråga om överförmynderi.

 

Kompetensstatitstik

Det framkom en önskan om det nya e-kansliet kanske kan bidra till att statistik kan tas fram som visar hur mycket det flygs inom respektive licensgrad, för att få en överblick hur kompetensnivån ser ut i Skärmflygsverige.

Ett sätt att öka insikten i hur vi flyger i Sverige och det föreslogs att införa obligatorisk flygtidsloggning på nätet tex i form av Loggboka eller liknande. Hp Fallensen påpekade att det har föreslagits tidigare och att intresset då var milt sagt  ljummet.

 

Säkerhet

Mycket av diskussionerna genomsyrades av säkerhetsaspekten och att vi i alla vill kunna flyga så mycket som möjligt utan att någon ska göra sig illa och då kom även diskussionen upp om kommersiella instruktörer som kanske har ett vinstintresse av att elever passerar snabbt genom systemet jämfört med klubbinstruktörer. Mötet kom inte fram till någon tydlig slutsats i den frågan.

 

SSFF och PMF

Även problematiken med två PM-förbund diskuterades och samtidigt som det är tydligt att SSFF har stärkt sina aktier efter regeländringen, så lockar fortfarande Paramotorförbundet medlemmar.

Ett märkligt faktum framkom; den ansvarsförsäkring via Folksam som PMF har haft har inte omfattat flygning och därför har PMFs medlemmar alltså flugit olagligt tills för två veckor sedan då HP Fallesen påpekade detta för försäkringsbolaget vilket tvingade Folksam att komplettera avtalstexten.

Det påpekades också att PMF ännu inte haft några allvarliga incidenter och frågan ställdes om vad som händer den dag då PMF tvingas utreda olyckor där flygkompisar ska hållas ansvariga och då Transportstyrelsen plötsligt knackar på dörren och vill ha alla fakta på bordet.

 

BCL

Sista ämnet som avhandlades under pilotmötet handlade om SSFF och BCL där HP drog historien om hur SSFF i begynnelsen gjorde allt för att slippa skriva på BCL och därmed få en statlig myndighet som överrock, men hur man till slut gav efter och skrev på. Grundproblemet med BCL är att skärmen benämns som ”luftffartyg” vilket i princip jämställer våra skärmar med jumbojets. Finland nämndes som exempel hur man kan få in en annan ordalydelse i BCL som  tydligare skiljer skärmflygning från ren trafikflygning. Henric Höggren kontrade blixtsnabbt med att HP nu måste jobba stenhårt på att ta ta oss ur BCL  eftersom det var han som en gång skrev på avtalet. HP svarade att när vi nu är inne i regleringen så får vi spela efter de reglerna, men att SSFF ska jobba på att få Transportstyrelsen att skriva om reglerna efter våra önskemål.

 

Efter två timmars intensiva diskussioner och en del konkreta förslag slank vi ur lokalen för lunch och för att ta del av Vildmarksmässan och SSFFs monter där det främst var Tomas Peterson från Cirrus som höll ställningarna under de fyra dagar som mässan pågick.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.