Hoppa till sidans innehåll

Paramotor - positivt möte med Transportstyrelsen

22 MAR 2009 20:42
SSFF:s motorkommitté, representerade av ordförande Lars Markstedt och Pelle Linnstrand, deltog fredag 20 mars 2009 i ett möte initierat av Transportstyrelsen/Enheten för Luftfart i Norrköping.
  • Skapad: 22 MAR 2009 20:42

Tidigare i år kallade berörda vid Transportstyrelsen /Enheten för Luftfart till ett möte med motoransvariga inom SSFF samt Paramotorförbundet. Det som låg till grund för mötet var att Transportstyrelsen (f d Luftfartsstyrelsen) under 2008 mottagit anmälan där privatperson och tillika medlem i SSFF efter ett inslag i Hypoxia anmält rendrivning med paramotor. I anmälan har personen/piloten hävdat att rendrivning med paramotor skulle klassas som bruksflygning och därmed kräva tillstånd från Transportstyrelsen för utövandet. (För er som vill läsa den aktuella artikeln, finns den i Hypoxia nr 3 2008, http://www.hypoxia.se/3-2008.pdf - "Paramotor i norr - Same driver ren från luften.)

Mötet hölls tillsammans med ansvariga vid Transportstyrelsen (TS) och ovan nämnda SSFF representanter. Paramotorförbundet uteblev. Berörda pesoner vid TS har fördjupat sig i det aktuella anmälningsärendet, tagit del av artikeln i Hypoxia, och finner inte att rendrivning med paramotor - så som den hittills har bedrivits - kräver särskilt tillstånd. Det är inte att klassificera som kommersiell verksamhet. Tvärtom, så uppmuntrar man denna typ av tillämpning av sporten, men påminner om att flygning under 50 meters höjd fordrar skriftligt tillstånd av markägaren. TS upplyste även om att ersättning för utlägg såsom resekostnader, bränsle och dyligt vid rendrivning med paramotor inte ligger till grund för att betrakta verksamheten som kommersiell.

Sammantaget var mötet med TS mycket givande. Bra kontakter etablerades och jämte med det specifika ärendet diskuterades även andra SSFF-angelägna frågor. Bland annat pratade man om huruvida krav på fotstart vid flygning ska vara eller ej, men inget allmängiltigt beslut togs. Det verkar dock finnas goda förutsättningar för att få bort det kravet framledes.

Skribent: Mia Erkheikki / Lars Markstedt

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.