Hoppa till sidans innehåll

Nya restriktioner för skärmflygning

06 APR 2018 18:00
  • Skapad: 06 APR 2018 18:00

Länsstyrelsen i Skåne har just meddelat beslut i ändrade ordningsföreskrifter inom del av Verkåns naturreservat. I beslutet som vinner laga kraft från och med 2018-04-27 skriver man :

Inom del av naturreservatet är det under tidsperioden 15 april - 15
november förbjudet att inom betesmark starta eller landa med luftfartyg,
eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfatiyg (inklusive
modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå

Bakgrunden till beslutet skriver man bla.:

Under senare år har cykling med mountainbike ökat inom naturreservatet vilket
inom aktuellt område orsakat störningar på betesdjur. Även skärmflygning i det
aktuella området har inneburit kraftiga störningar på djuren. Då betesdjur har
blivit skrämda har det resulterat i att djuren flytt genom stängsling och kommit
upp på allmänna vägar. Dels vållar störningar en stress och skaderisk för
betesdjuren men innebär också risk för att djuren orsakar skada och olägenhet för
allmänheten.
Mot bakgrund av att risken för störningar och efterföljande olyckor är
överhängande vid störning på betesdjur är det nödvändigt att införa aktuella
föreskrifter under den tidsperiod som betesdjuren vistas inom det aktuella
området.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Om vi vill överklaga beslutet så skall det göras senast den 27 april 2018

Du kan läsa beslutet här

 

Skribent: Hans-Peter Pinaitis Fallesen
E-post: Adressen Gömd

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.