Hoppa till sidans innehåll
Foto: Björn Hårdstedt Jill startar i Algodonales

Nya licenssystemet från 1 maj

28 APR 2015 20:35
Den 1 maj träder den nya verksamhetshandboken med tillhörande licenssystem i kraft. Hela regelverket finns nu publicerat, även övergångsregler som förklarar hur vi hanterar glappet mellan nya och gamla licenserna, och de nya elevkorten.
  • Skapad: 28 APR 2015 20:35

När det nya licenssystemet träder i kraft får det två konkreta konsekvenser.

Dels förändras innehållet i utbildningen till de nya licensgraderna och behörigheterna. Behörigheter har slagits ihop och utbildningstrappan förenklats, och det betyder att i vissa fall fler eller andra moment ska in i utbildningarna.

För det andra blir det några år då piloter kan befinna sig i glappet mellan "gammal" och "ny" version av licensgrad. Och då har vi tagit fram tumregler för hur man ska kunna räta ut de frågetecken som uppstår. Feedback på ytterligare frågetecken mottages gärna, så kan vi räta ut dem också.

Inga "halva" licenser

Det kommer inte att utfärdas några kompetensbevis med ”halva” behörigheter för de piloter som befinner sig i gränslandet mellan en gammal och ny version av en licensgrad eller behörighet. Det kommer alltså inte framgå av licensbrickan exakt vilka befogenheter piloten har. Det är istället den enskilde piloten som ansvarar för att flyga på ett sätt som är förenligt med genomgången utbildning, utifrån de grundregler som beskrivs i verksamhetshandbokens kapitel 10 Övergångsregler.

Det är instruktörens ansvar att i utbildningssituationen ge eleven de kunskaper som räcker för en komplett licens/behörighet enligt det nya systemet.

Det här innebär som konkret exempel att nya licensgraderna Student och Pilot 1 ger utökade möjligheter att flyga termik och distans, men bara under förutsättning att piloten är redo, dvs. fått relevant utbildning och uppnått de något höjda inträdeskraven för licensgraden enligt nya systemet. Om det senare inte är fallet flyger man tills vidare enligt de gamla reglerna.

Pågående utbildning

Om en utbildning pågår, så kan instruktören och eleven gemensamt besluta om man vill lämna in elevkort för en "gammal" utbildning, eller om man vill lägga till det som fattas för att eleven ska få full befogenhet enligt de nya reglerna för den licens/behörighet som utbildningen gäller. Det finns inga måsten, men för att få utökad befogenhet enligt det nya systemet så krävs så klart utbildning. Återigen: det kommer inte att framgå av brickan. Det är istället en kvalitetsfråga som elev och instruktör får resonera sig fram till.

När det till exempel gäller "på köpet-behörigheter" för elever på väg mot Pilot 2 så är det självklart att en instruktör inte delar ut en behörighet utan att förvissa sig om att det finns kunskap. Därför kan det vara klokt att byta till det nya elevkortet för Pilot 2 även för pågående P2-kurser, för att det då blir tydligt att elevens kunskaper granskat och eventuellt kompletterats.

Om man blir "omsprungen av villkor"

Om det skulle vara så klurigt att eleven uppfyllde inträdeskraven när en pågående utbildning inleddes, men inte uppfyller de aningen höjda kraven idag, så fortsätter givetvis utbildningen. Om instruktören och eleven vill lägga till det som saknas (enligt ovan) så är det helt ok, MEN: när eleven examinerats får hen vänta tills villkoren för inträde/examination enligt nya systemet uppfylts, innan hen flyger med den utökade befogenheten. Detta är en princip som gäller genomgående, och som beskrivs på ett begripligt sätt angående Pilot 1 i Övergångsbestämmelser.

Lätt som en plätt. Du hittar allt under Dokumentarkiv > Regelverk.

Instruktörer och utbildningsledare: Alla nya elevkort finns nu på plats i Dokumentarkivet. I vissa fall har elevkort ersatts av ett gemensamt utbildningsbevis.

Skribent: Björn Hårdstedt

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.