Hoppa till sidans innehåll

Krav på start och landning till fots tas bort

13 APR 2009 07:49
Nu är det tillåtet att flyga med hjulställning även om man inte kan starta och landa till fots.

Transportstyrelsen (TS) har tagit beslut om ändring av tillämpningen av bestämmelsen om att start och landning vid skärm- och paramotorflygning alltid ska kunna ske till fots.
  • Skapad: 13 APR 2009 07:49

Beslutet gäller §23 LFS 2007:44 där det står ”föraren skall kunna starta och landa skärmen till fots” där ändringen innebär att man även kan starta och landa utan att vara till fots. Beslutet gäller all form av skärmflygning inte bara paramotorflygning. Den nya tillämpningen av LFS 2007:44 gäller tills vi får en slutgiltig bestämmelseändring. Transportstyrelsen har initierat en bestämmelseändring, ett s k interrimsbeslut vilket betyder att beslutet gäller från och med nu fram tills förändringen träder i laga kraft. Vi får alltså flyga med hjulställning redan nu enligt beslutet.

Citat ur en del av beslutet: ”Hjulställning ökar säkerheten vid start och landning. Hjulställning ökar tillgängligheten för olika grupper att flyga paramotor, det vill säga de personer som på grund av fysiska defekter eller bristande styrka ej kan bära upp vikten av ett motoraggregat. Paramotorflygning är i dagsläget en mansdominerad gren av skärmflygning då motoraggregat är tunga och detta gör att många kvinnliga piloter ej kan genomföra start och landning till fots”.

Begreppsförklaring: Inom SSFF är det som vi kallar ”trike” en hjulställning för att underlätta start och landning – inte att förväxla med UL trike!

Transportstyrelsen har varit väldigt tillmötesgående i våra diskussioner och tagit fasta på vår argumentation när vi nu får frihet att flyga med hjulställning. Beslutet innebär bland annat att skärm- och paramotorflygningen i Sverige får helt nya dimensioner och öppnar upp möjligheterna för att även bli en attraktiv handikappsport – ja, för alla intresserade som på något sätt har en funktionsinskränkning i till exempel rygg eller ben som gör att de inte kan starta och landa till fots. I bland annat Finland har utvecklingen kring skärm- och paramotorflygning där piloten är oförmögen att starta och landa till fots utvecklats sedan flera år tillbaka, läs mer

http://www.vesatolppa.com/flychair.html

 

Transportstyrelsen arbetar i nuläget med SSFF och skärm- och paramotorflygningen i Sverige på ett mycket gynnsamt sätt. När TS ser att behov och önskemål föreligger så vill TS samarbeta och göra regelverket så bra som möjligt. Det är mycket positivt.

Som vanligt medför det nya beslutet frihet under ansvar. SSFF kommer att utforma ett regelverk som kommer att inkludera hjulställning men målsättningen är att få föreskrifterna kring flygning med hjulställning så enkla som möjligt. Fram tills dess: flyg med hjulställning men använd gott omdöme och sunt förnuft.

 

Vid frågor, kontakta

Pelle Linnstrand This is a mailto link eller Lasse Markstedt This is a mailto link

Skribent: Mia Erkheikki

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.