Hoppa till sidans innehåll

Kommentarer om den indragna instruktörslicensen

30 APR 2009 09:40
Varför svarar inte förbundet på klubbforumen?
  • Skapad: 30 APR 2009 09:40

Det har uppstått en massa frågetecken kring frågan, och det har startat hätska debatter på olika klubbars anslagstavlor. Ett forum fungerar ibland inte så bra som debatt, främst på att debattörerna helst inte tar till sig utan bara bombar andra med sina åsikter. Nivån sänks fort till personangrepp, vilket tvingar moderatorn att ta bort inlägg varvid debatten styr om till frågan om censur, kort sagt, spårar ur. Därför vill jag inte försöka svara direkt på frågorna i forumet, utan svarar här.

Det fanns också utrymme på förmiddagen innan årsmötet för dialog med styrelsen, men detta ämnet var det ingen som tog upp. Årsmötet tolkar jag också som majoriteten av klubbarna tycker att vi sköter oss tillräckligt bra.

Varför publicerar inte SSFF namnet på instruktören? Det är en fråga om PUL och juridiska konsekvenser som vi behöver en jurist för att reda ut. Handlingarna är offentliga från Transportstyrelsen (TS), de är myndigheten som fattat beslutet och hanterar offentliggörandet. Har inte Transportstyrelsen lagt handlingarna på internet gör inte vi det. Det pågår en juridisk process i ärendet med TS, alla uttalanden från SSFF i ärendet kan innebära störning eller ytterligare processer.

SSFF har ett underlag till beslutet som grundar sig på vad deltagare på ett antal kurser har rapporterat skriftligt till SSFF. Vi har då kontrollerat uppgifterna och funnit de allvarliga brister som vi påtalar i vår begäran till Transportstyrelsen. När det gäller grundutbildning är det oerhört viktigt att instruktören gör rätt, där formas det attityd och tänk som följer med piloten lång tid.
Vi har sett till eleverna i första hand och inte till instruktören. Dessutom har vi inte lämnat namnen till TS på grund av att de då blir offentliga och därmed finns en risk att dessa personer får oönskad uppmärksamhet. Det har visat sig att det var ett riktigt beslut med tanke på den omogna debatt som blossat upp här och var.

Det är en liten värld i skärmflygsverige och många är bekanta med instruktören ifråga. Dessa har inte sett den sida av kurserna som eleverna som skrivit till oss om, och ifrågasätter deras skrivelser. Antyder att personliga skäl ligger bakom till exempel. Sådana anmälningar där man kan se sådana motiv har inte beaktats om de inte gått att kontrollera med andra kursdeltagare. Likadant med skrivelser som gäller affärer med företaget ifråga, SSFF har inget med hur företag sköter sina kunder, det är en uppgift för konsumentvägledare och ARN.

Får han tillbaka licensen? Ja, det pågår ett arbete om det. Det är ingen rättighet att vara instruktör, men ihop med honom utarbetas en plan på hur han ska återfå förtroendet.
Men, det kommer nog en del konsekvenser av detta ärende, TS har indikerat att vårt skolsystem behöver en översyn.

Sune Cullberg

Skribent: Sune Cullberg

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.