Hoppa till sidans innehåll

Information om förbundets arbete med de tre tragiska olyckorna.

16 AUG 2012 08:15
Många har frågor kring vad som händer efter den senaste tidens tragiska dödsolyckor i vår sport. Förutom de tre dödsolyckorna har några andra riktigt allvarliga olyckor hänt under våren och sommaren.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

Flera i styrelsen har nästan all vaken tid de senaste dagarna suttit i telefon (+mail) med anhöriga,
vittnen, pilot/klubbkollegor, polisen, Transportstyrelsen, Statens Haverikommission,
det franska förbundet, Paramotorförbundet, många journalister och vårt försäkringsbolag. Haveriutredningsgrupper är tillfrågade och har redan börjat arbetet med vittnesmöten,
faktainsamlande, insamling av olycksapporter och besök på haveriplats mm. Där vill styrelsen rikta ett stort tack till Pelle Linnstrand och Henric Höggrens snabba och
förtroendefulla arbete som rönt respekt. Även Jonas Böttigers strålande insatser i Frankrike är
värd en stor eloge. SSFF har begärt assistans från Statens Haverikommission när det gäller tandemhaveriet på
Hornlanda då det är en olycka med speciell problematik.(SHK utreder ju sedan några år inte våra
olyckor, inte ens dödsolyckor) Besked om detta får vi efter deras ledningsmöte vecka 34. Olyckan i Chamonix bistår det franska förbundet oss med information. För Boden-olyckan är en haveri-rapport på väg in till förbundet. Dokumentation pågår. Hornlanda-olyckan har Linnstrand och Höggren redan gjort ett bra jobb med vittnessamtal,
videokontroller, inspektion och dokumentation av vrak etc. Det material vi får in ska kompletteras med polisrapporter, polisens utredningar, ev medicinska
rapporter mm. Efter det vidtar ett digert utvärderingsarbete. Den ideellt arbetande styrelsen inser stundens allvar och jobbar så bra och snabbt vi kan. Vi varken kan eller vill uttala oss innan vi vet ALLA fakta. Det vore fel mot de omkomna, anhöriga
och klubbkamrater att utan alla fakta sia om orsaker. Vi kommer på lämpligt sätt informera om vad vi kommer fram till om de olika haverierna! Tills dess tror och hoppas styrelsen på alla piloters stöd i att på ett bra sätt leva efter SSFF:s
huvudbudskap allt sedan bildandet 1988. SÄKERHETEN FRÄMST!!!

Pär Jönsson Ordförande
Skribent: Hans-Peter Fallesen

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.