Hoppa till sidans innehåll

HP Fallesen ny kanslichef för SSFF

01 NOV 2010 20:44
Efter beslut i SSFFs styrelse blir det Hans-Peter Fallesen som får förtroendet att axla den nya rollen som kanslichef. En ny roll som Flygsportförbundet delvis skött i många år från Falköping. Hans-Peters anbud var det mest attraktiva samtidigt som han redan har lång erfarenhet inom förbundet. Även hans engagemang i skärmflygfrågor i ett internationellt perspektiv bidrog till styrelsens gillande.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:49

Den nya tjänsten kommer helt att ersätta det kansli som Flygsportförbundet tidigare har stått för. De avslutar sitt arbete för SSFF vid årsskiftet.

Nya kansliet startar vid årsskiftet

Utöver de kanslitjänster Falköping bistått SSFF med innebär den nya kanslifunktionen ett utökat ansvars- och arbetsområde. Anledningen till att styrelsen har valt att pröva denna lösning är att SSFF under ett flertal år ansett att kostnaderna skjutit i höjden trots att kansliets arbetsuppgifter har rationaliserat (exvis licensförnyelseprocessen) och att kvaliteten på det tidigare kansliets arbete inte alltid mött de förväntningar som styrelsen haft. Hans-Peter Fallesen kommer därför att ansvara för att samtliga kanslitjänster utförs under kontraktstiden som i ett första skede löper i ett år. Det innebär att alla frågor från och med 1 januari 2011 ska ställas till det nya kansliet.

Inga praktiska förändringar för medlemmarna

Det är styrelsen övertygelse att SSFF kommer att få ett kansli som kan serva både piloter, klubbar och SSFFs styrelse på ett bättre sätt. Samtidigt som det inte ska medföra några praktiska förändringar för varken allmänhet, vanliga piloter, klubbar eller instruktörer. Vid exempelvis den kommande licensförnyelsen så kommer det att gå till precis som vanligt med den skillnaden att det är det nya kansliet (HP Fallesen) som kontrollerar och trycker ut licensbrickorna för 2011. Från årsskiftet kommer det nya kansliet att få ändrad e-post, telefonnummer och postadress och de nya uppgifterna kommer att stå här på förbundets hemsida.

Noggrann upphandlingsprocess

För att undvika eventuella misstankar om jäv har styrelsen varit mycket noggrann i anbudsprocessen. Anbud togs in i förseglade kuvert och anbudsöppning skedde i vittnes närvaro då anbudsprotokoll upprättades. Ett flertal anbud kom in. Styrelsen vill betona att vi mycket medvetet har beaktat att anbudsförfarandet gått rätt till och att alla anbudsgivare helt har hållits utanför denna upphandlingsprocess och besluten kring detta.
Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.