Hoppa till sidans innehåll

Haverikommissionen utreder inte dödsolyckorna

22 AUG 2012 08:45
SSFF begärde den 14 augusti att Statens Haverikommission utreder de två paramotorolyckor med dödlig utgång som inträffade den 11 och 12 augusti.

I andra hand önskade SSFF att Haverikommissionen bistår skärmflygförbundet med experthjälp med att utreda olyckorna och i vart fall utreda och bistå SSFF när det gäller tandemolyckan på Hornlanda, som har en speciell problematik. Men ett sådant samarbete har avböjts av Haverikommissionen med hänvisning till gällande lagar och förordningar.
  • Skapad: 22 AUG 2012 08:45

Den 21 augusti har ledningsgruppen hos Haverikomissionen diskuterat frågan om utredningsstöd och beslutat att ej utreda. Skälen till det är att "denna typ av olyckor inte är obligatoriska för oss att utreda, vare sig enligt Lagen om undersökning av olyckor, 1990:712 eller EU-förordning 996/2010. Haverikommisionen har ett uppdrag att genomföra undersökningar enligt de lagar och förordningar som styr vår verksamhet och för det har vi begränsade resurser, såväl ekonomiska som personella."

SSFF beklagar att den statliga myndighet som har ansvar att utreda dödsolyckor inom bl.a luftfarten valt att inte utreda eller ens bistå SSFF som ideell organisation i utredningsarbetet. Allvarliga olyckor med tandemekipage som ju kan beröra allmänheten (som passagerare) borde ha särskilt allmänintresse och därmed vara ett viktigt skäl för Haverikommissionen att utreda olyckan.

Haveriutredningsgrupperna inom SSFF har redan påbörjat sitt arbete och just nu pågår insamlandet av vittnesuppgifter, polisrapporter, olycksrapporter och dokumentation av ekipage och haveriplatser. Sedan vidtar en utvärdering och sammmanställning av samtliga fakta som slutligen kommer att utmynna i en beskrivning av troliga händelseförlopp, så att orsakerna till de tragiska olyckorna kan fastställas.

Skribent: Pär Jönsson, ordf SSFF

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.