Hoppa till sidans innehåll

Flygsportförbundets årsstämma och styrelse

30 MAR 2010 18:20
Skärmflygs ledamot i FSF:s styrelse rapporterar från Flygsportförbundets årsstämma och styrelsemöten 19–20 mars 2010
  • Skapad: 30 MAR 2010 18:20

Röstlängd inför stämman

På styrelsemötet kvällen före årsstämman diskuterades röstlängden till årsstämman, och förbundens medlemsregister. Röstlängden till Flygsportförbundets årsstämma fastställdes. Föreningarna har haft ända fram till 12 mars på sig att registrera sig, men ändå har det blivit snedsitsar. Styrelsen beslöt att vara tillmötesgående om det till årsstämman kommer föreningar som vill delta som röstberättigade och hävdar att de uppfyller villkoren.

Medlemsregistren fortsätter alltså att vara en källa till besvär. Två saker krävs för att vara röstberättigad förening: klubbens medlemsavgift i Flygsportförbundet ska vara betald, och medlemsrapportering ska ha skett. Egentligen ska detta ske före årsskiftet. Modellflyg och Skärmflyg har beslutat betala klubbarnas avgifter till FSF direkt från grenförbundet i en klump, så att det verkligen blir av. Men alla föreningar måste själva registrera och bekräfta antalet medlemmar. Det här kan man tycka är lite konstig, för det vore ungefär som att man kan registrera medlemmar lite godtyckligt. Man tycker att registreringen skulle bygga på den rapportering man gör när licenser utfärdas.

Dessutom finns det en lömsk ”försåtsminering” i rapporteringssystemet på Klubben Online, som innebär att man kan rapportera klubben till RF men inte till FSF.

Skärmflygets ledamot gjorde ungefär sitt hundrade inlägg i frågan om medlemsregistret, med budskapet ”det här duger inte”.

Elitstödet

Vice ordf och elitansvarig Bengt Lindgren föredrog det slutliga förslaget till fördelning av RF:s elitstöd. Den modell som vi har kunnat enas om är modell 4 (som RF även gillar – skärmflyg föredrog en annan modell som skulle ge lite mer pengar). Modell 4 är en viktad modell med en grundplåt och ett antal rörliga delar: antal medlemmar antal landslag, resultat, särskilda talangsatsningar och en kostnadsfaktor som beror till exempel på kostnader för att frakta flygfarkosterna till tävlingsorter. Skärmflyg kommer att få cirka 56 000 kr, så nu är det bara att leverera medaljerna ☺.

Landslagskläder

Det finns möjlighet att få ett kit landslagskläder, men beställningen måste lämnas in snart.

Årsstämman

Mest dramatiska skedde under propositionen om budget där Hans Folkesson m fl yrkade på en ökning av kostnadskontot för information och marknadsföring från 110 tkr till 200 tkr. Yrkandet bifölls.

Rapport till årsstämman om organisationsutredningen. FSF är anonymt och spretigt. Hur kan förbundet och flygsporten skaffa sig en tydligare profil?
En öppen enkät genomfördes i samarbete av SISU. 124 svar kom in. Sedan hölls en framtids/visionskonferens där alla föreningar bjöds in. Därefter djupintervjuer med ett urval personer i grenförbunden. Till sist diskuterades frågan under den senaste grenförbundskonferensen.

Slutsatser: Det finns ett starkt stöd för att behålla nuvarande organisation med självständiga grenförbund och självständiga kanslier. En svaghet befanns distrikten vara. Några är aktiva medan några inte ens har förtroendevalda.

Aktiviteter som har skett: FSF gav ut flygsporttidningen som delades ut till alla flygsportare, och som även används i det externa kännedomsarbetet. En varumärkesgrupp startades också med uppgift att se över identitet (hur agerar organisationen, vad står vi för?), profilen (logo, färger) samt image (vad anser allmänheten om organisationen/ verksamhetetn.

Ungdomssatsningar

Annie Johansson berättade om ungdomsarbetet i SFS och i RF:s ungdomsråd. Det inleddes med en omvärldsanalys, men också om konkreta aktiviteter, bland annat teckningstävlingen och ungdomslägret i Ålleberg i sommar.

Konstituerande styrelse

På det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs skärmflygsledamot till att bära SFS:s ”PR- och informationsportfölj”.

Skribent: Björn Hårdstedt

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.