Hoppa till sidans innehåll
Foto: Björn Hårdstedt Skärmflygstart på vinschfält

Färdigt förslag till ny Verksamhetshandbok

12 SEP 2014 09:49
Nu är det dags att dra undan draperierna och presentera förslaget till nytt regelverk för skärmflygning inom Svenska Skärmflygförbundet. Här kommer Verksamhetshandbok 2015.
 • Skapad: 12 SEP 2014 09:49

Under ett års tid har ett intensivt arbete pågått för att skapa ett nytt sammanhållet regelverk med ett nytt licenssystem för Skärmflygförbundet. Arbetet började som en direkt uppföljning av ett avbrutet försök att skapa ett nytt licenssystem året innan.

Nu finns det ett färdigt förslag, som ska ut på en remissrunda till förbundets medlemsklubbar. Ett brev kommer i dagarna, men man kan redan nu hämta förslaget och påbörja remissarbetet.

Bakgrund till det nya regelverket

I två artiklar i förbundets tidning Hypoxia som även finns publicerade här på förbundswebben finns en bra redovisning av bakgrunden, och av hur och varför arbetet genomförts (länkar nedan).

Det som förbundets styrelse nu lägger fram, och som i stora drag arbetats fram av en liten grupp instruktörer (Björn Hårdstedt, Jonas Böttiger och Ola Gustafson) samt några sektorsansvariga i styrelsen, ersätter hela den nuvarande provisoriska Verksamhetsboken (som finns på webben under Dokumentarkiv > Regelverk). Nu får vi äntligen ett riktigt och sammanhållet regelverk, i stället för ett lapptäcke av provisorier.

Det nya regelverket varken kan eller ska jämföras med det gamla. Som framkommit i Hypoxia-artiklarna bygger det nya regelverket på ett i många avseenden nytt tankesätt. Det är också slimmat och behöver bara ungefär en femtedel så stor massa för att beskriva och reglera samma saker (sidantalet reducerat till en tredjedel). Och vi ska inte sticka under stol med att vi ansträngt oss för att göra det inte bara begripligt utan även snyggt.

Nytt licenssystem

Det som intresserar de flesta är säkert det nya licenssystemet. Det finns beskrivet i den nya verksamhetshandbokens kapitel 4 Utbildningshandbok, som är det kapitel som kan sägas ha störst släktskap med gamla FoD. Där finns alla regler för utbildning, och allt som gäller de nya licensgraderna och behörigheterna.

När det gäller licenssystemet så kvarstår de huvudsakliga förändringar som beskrivits i Hypoxia-artiklarna:

 • sänkt instegsålder
 • kraftigt reducerat antal behörigheter
 • rakare rör i kursuppläggen
 • något höjda krav för avancemang till P1 och P2, men ”mer för licensen”:
  – lättare termikflygning redan som Student
  – snäll distansflygning, tandem och akro redan som P1
  – med P2 följer behörigheter ”på köpet” under vissa omständigheter
 • tävling och akro lyfts ut ur licenssystemet
 • tydligare väg till instruktör

Styrelsens förslag

Det som nu föreligger är ett förslag från Skärmflygförbundets styrelse. Styrelsen har alltså bearbetat instruktörsgruppens förslag och i nägra fall gjort ändringar. Det tydligaste exemplet gäller tandemflygning där styrelsen vill behålla det rådande flygtidskravet för att flyga med icke-piloter (instruktörsgruppen ville sänka något).

I ett fall har styrelsens sektorsansvariga skrivit ett helt kapitel, det gäller kap 6 Tävlingar som författats av Jenny Persson. I ett fall har en extern expert bistått instruktörsgruppen med sakkunskap (Joakim Hansen har skrivit kap 8 Miljöpolicy).

Nu vill vi ha klubbarnas respons på detta. Börja med att läsa om Hypoxia-artiklarna:

Därefter kan du kasta dig rätt in i det samlade dokument där alla nio kapitlen ingår. I kapitel 1 Inledning finns en begriplig introduktion som kompletterar de två Hypoxia-artiklarna för den som vill lära känna och förstå den nya Verksamhetshandboken.

Observera att numreringen på sidorna avser respektive kapitel, den löpande sidnumreringen avser endast det elektroniska dokumentet. Som framgår av versionsdatumen i dokumentet har några kapitel legat färdiga ganska länge, medan andra har bearbetats in i det sista.

Det som är mest intressant för klubbar och medlemmar är kap 1 Inledning, kap 4 Utbildningshandbok, kap 5 Materielhandbok, kap 6 Tävlingar, kap 8 Miljöpolicy och kap 9 Begreppsförklaringar. Resten är avtal och stadgar och arbetsordningar och liknande som kanske inte är lika intressant och som dessutom i flera fall inte kan påverkas.

Klubbarnas yttrande

Yttranden från klubbarna tas emot fram till 26 oktober. Sex veckors remisstid alltså, vilket ger klubbarnas styrelser gott om tid för behandlingen. Förbundsstyrelsen ska ställa samman yttrandena så de kan behandlas på instruktörsseminarium och klubbarnas säkerhetsmöte 9 november. Därefter ska beslut tas i styrelsen omgående om allt går på räls. Målsättningen är att få Transportstyrelsen att godkänna den nya Verksamhetshandboken så den kan träda i kraft vid årsskiftet.

Visst kan man ställa frågor. Gärna som kommentar till denna nyhet eller direkt till någon i USK eller instruktörsgruppen (epostadress nedan). För naturligtvis hänger flera frågor i luften. Övergångsregler till exempel, och utbildningsmanualer. Men det löser vi bara vi är överens om de stora dragen.

Skribent: Björn Hårdstedt & Pelle Lindstrand
E-post: This is a mailto link

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.