Hoppa till sidans innehåll
ESTC möte Munchen

EHPU:s säkerhetsansvariga samlade i Munchen

14 JUN 2015 19:07
Lördagen 14/6 samlades ett antal av Europas säkerhetsansvariga strax utanför Munchen för det årliga ESTC (Euoropean Safety and Training meeting)
  • Skapad: 14 JUN 2015 19:07

Då vår USK ordförande hade förhinder att delta fick undertecknad i uppdrag att delta och representera SSFF/Sverige. Värd för mötet var i år det tyska häng/skärmflygförbundet DHV. Det blev en kompakt och intensiv dag där ett antal säkerhetsfrågor avhandlades.

Mötet startade med att avtacka John Lowell som ända sedan 2003 då ESTC bildades varit dess ordförande men som nu beslutat sig för att dra sig tillbaka. Många lovord framfördes för de insatser han gjort under alla dessa år. Nu tar Rodolfo Saccani från Italienska förbundet över ordförandeskapet.

Laglig flygning i Österrike.

Österrikes representant, Ewald Kaltenhofen meddelade att nu har ett tillägg till deras luftfartslag trätt i kraft och där finns Sverige med bland de nationer vilkas licenser nu är accepterade och godkända för flygning i Österrike. Ett långt och seglivat ärende kan därmed strykas från SSFFs agenda.

Tendenser inom olyckor.

Tyskland visade statistik på antalet dödsolyckor sedan ca. 15 år tillbaka i tiden. Det visar sig att dom ligger ganska stadigt på ca. 8-10 dödsolyckor per år. Det som är anmärkningsvärt med detta är att i början var dom ca. 20.000 piloter medan dom nu är ca. 35.000 piloter. Så med avseende på antal piloter och flyg så kan man konstatera att deras envetna arbete runt flygsäkerhet har burit frukt.

Under denna punkt diskuterades även gemensamma Europeiska (EHPU) flygregler. Det visade sig att vi alla har samma och gemensamma regler förutom på ett område, termikflygning. Det var konsensus bland samtliga delegater att regeln är felaktig som säger att de ovanför ”should give way” för en snabbare stigande skärm/vinge . (alla enades även om att uttrycket ”right of way” inte ska användas då det sänder felaktiga signaler). Men på grund av att denna regel är inskriven i luftfartslagen i Schweiz och Österrike så kan EHPU för närvarande inte ändra till att det är den stigande/upphinnande skärmen/vingen som ska väja. Jag tycker Danmarks representant slog huvudet på spiken då han sa ”varför ska 40-50 piloter som ligger ovanför ta hänsyn till en pilot som kommer underifrån och som bevisligen flyger bättre. Då kan hen också passera på ett säkert sätt”. Argumentet att man inte ser piloter som ligger ovanför avfärdades unisont. Flyger man i gaggle så måste man ha superkoll på alla runtomkring, även dom som ligger ovanför. Men grundregeln gäller fortfarande, alla ska undvika kollision oavsett om man rätt enligt regel eller ej. 

Gemensam europeisk olycksdatabas.

Sedan några år tillbaka så har EHPU en gemensam olycksrapportering som samlas i en databas som administreras av DHV. På så sett får vi ett mycket större underlag att ta fram statistik ifrån. SSFF beslutade nyligen att denna olycksrapportering ersätter vår traditionella olycksrapport. Så om du ska rapportera en incident/olycka så hittar du en länk till denna rapport på vår hemsida under ”Dokument-vid olycka”

Fördelen för oss är att nu har vi tillgång till tusentals olycksrapporter från de stora länderna som Tyskland, Frankrike, England mfl. istället för vårt eget högst begränsade underlag. DHV har även lovat att ca. 3 gånger per år ta fram en sammanställning av samtliga olycksrapporter som vi givetvis ska se till att publicera.

Testprotokoll av skärmar.

DHV informerade om att man inom kort kommer att publicera testprotokoll på deras engelska sida, från samtliga nyligen testade skärmar. Där gör man även en klassificering av skärmarna i en skala från 1-5 beroende på deras testresultat och egenskaper. Gå till www.dhv.de/web/en/ för att läsa om detta. I samband med detta så diskuterades även om det är dags att se över EN normen för skärmtester. Men alla inser det enorma arbete detta kommer att ta och vi enades om att vi ska börja med att försäkra oss om att alla godkända testorganisationer verkligen följer nuvarande EN norm. Det finns en misstanke om att vissa testorganisationer ”tänjer” på gränserna för att få en skärm klassad EN B vilket verkar vara den största marknaden i dagsläget.

Vinschning.

DHV har gjort en stor undersökning runt olyckor vid vinschning. Det är framför allt användandet av veklänk vid stationära vinschar med dynemalina som man är intresserad av att veta hur man gör i andra länder. Det är ju främst vi ”plattländer” som har erfarenhet på detta område. Detta arbete kommer att fortgå och redovisas framöver. I samband med detta så visades olika videoklipp från olyckor och incidenter.

På en rundfrågning om vilka brottvikter de olika länderna har på veklänkar så framkom att samtliga länder förutom Sverige har krav på veklänk vid all typ av bogsering. Sverige har enbart krav på veklänk vid avrullningsvinschning.

DHV för just nu en kampanj för att gå över till eldrivna vinschar. Dels för att de är miljövänliga men kanske mest för att de är teknologiskt överlägsna våra traditionella vinschar. Möjligheten att styra och programmera dessa samt att få ut all information på data är vida överlägset de traditionella vinscharna.

En annan detalj jag noterade var att många av de tyska vinscharna är försedda med en kamera som sitter på vinschen med en kraftigt inzoomning som visar bilden i en monitor till vinschoperatören. Hen kan således se hela startförloppet i ”närbild”. Kanske något för våra vinschoperatörer att ta efter?

Nästa ESTC möte.

Nästa års möte kommer att hållas i Prag 2016-06-11.

Skribent: Hans-Peter Pinaitis Fallesen

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.