Hoppa till sidans innehåll

Börja skärmflyga vid 13 års ålder

17 MAJ 2018 17:35
Transportstyrelsen har beviljat vår ansökan om att få påbörja skärmflygutbildning vid 13 års ålder
  • Uppdaterad: 17 JUL 2018 18:38

Björn Hårdstedt m.fl. inom SSFF har under ett flertal år jobbat för att sänka inträdesåldern till 13 år för att påbörja skärmflygutbildning. I vår verksamhetshandbok har vi redan detta infört men LFS 2007:44 som reglerar skärmflygning står det 15 år. Vi har påtalat detta för Transportstyrelsen och begärt revidering av LFS 2007:44. Problemet är att få revidering av den regleringen är ingen lätt sak. Dessa revideras endast med ett antal års mellanrum och när de revideras så hamnar vi skärmflygare långt ner i högen. Vi ansökte således om en generell dispens samtidigt med en dispens för en enskild pilot för att få påbörja utbildning vid 13 års ålder.

Vi är mycket glada över att kunne meddela att Transportstyrelsen har hörsammat vår begäran och att vi fått dispens för den enskilde piloten. Det tolkar vi som ett prejudikat och om ny piloter ansöker om samma sak och i övrigt uppfyller inträdeskraven tror vi att ny dispens kommer beviljas.

UPDATE 2019:
Proceduren är att vårdnadshavaren för den blivande skärmflygeleven skriver en informell dispensansökan för att få påbörja skärmflygkurs. Den sänds till Transportstyrelsen på den generella epostadressen This is a mailto link. Dessutom sänd en kopia till handläggare Christer Fridell på hans epost cThis is a mailto link. Därefter handläggs beslutet och ett brev kommer där ansökan tillstyrks.

Skribent: Hans-Peter Pinaitis Fallesen
E-post: Adressen Gömd

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.