Hoppa till sidans innehåll

Bakläxa för Länsstyrelsen

10 JUL 2013 22:49
Nu flyger skärmflygarna tillsammans med pilgrimsfalkarna på Tosseberg igen.
Vänersborg Tingsrätt Mark och Miljödomstolen har upphävt Länsstyrelsen Värmlands beslut att ge särskilt skydd åt häckande fåglar (pilgrimmsfalkar) på vår startplats Tosseberga
  • Skapad: 10 JUL 2013 22:49

Länsstyrelsen Värmlands beslut att stänga av vår startplats på Tosseberga startade en kedja av överklaganden från våra olika flygorganisationer. SFK Solskärmarna, SSFF, Hängflygförbundet och Flygsportförbundet överklagade allesammans Länstyrelsens beslut. Det var till sist Solskärmarnas överklagan som Vänersborgs Tingsrätt gav störst betydelse. Faktum att klubben har markägarens tillstånd att bedriva skärmflygverksamhet vägde mycket tungt då Tingsrätten skulle ta ställning till om Solskärmarna är "innehavare av särskild rätt till marken". Tingsrätten gjorde den bedömningen och därmed skulle Solskärmarna ha beretts tillfälle att yttra sig över Länsstyrelsens beslut innan det fattades. Så skedde nu inte och därmed upphäver Tingsrätten Länsstyrelsens beslut och riktar kritik mot Länsstyrelsens handlande enl. följande skrivning:

Det har därmed ålegat länsstyrelsen att förelägga Skärmflygklubben Solskärmarna att yttra sig över förslaget om fågelskyddsområde på Tossebergsklätten innan beslut fattades därom.
Att så inte har skett är en sådan brist i handläggningen att länsstyrelsens beslut ska upphävas och ärendet återförvisas till länsstyrelsen för förnyad handläggning.

Detta visar på vikten av att ha ett avtal (allra helst skriftligt) med markägaren där vi bedriver vår skärmflygverksamhet. Vi uppmanar samtliga klubbar att se över vilka avtal ni har för era start- och landningsplatser för att stärka er rätt till marken om en liknande situation skulle uppstå.

Vill du läsa hela domen klicka här.

Skribent: Hans-Peter Pinatis Fallesen
E-post: This is a mailto link

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.