Hoppa till sidans innehåll
Foto: Lars M Falkenström

Årsmötet 2012

15 APR 2012 17:46
Det var ett trettiotal piloter som hade infunnit sig på Idrottens Hus som ligger precis bredvid anrika Stockolms stadion. Kansliet hade ordnat med både mackor och förfriskningar och snart drog pilotmötet igång med diverse allmänna diskussioner om läget i Skärmflygsverige.

  • Skapad: 15 APR 2012 17:46

Det har kommit en propå från Transportstyrelsen om ett försök till förenkling av regelverket när det gäller regleringen av friflygarna vilket naturligtvis fick ett positivt mottagande på pilotmötet. Vilka konkreta effekter det kommer att få för piloterna återstår att se, men att det förenklade licenssystemet som är under utredning är ett steg i rätt riktning verkade alla vara överens om.

 

Bristfällig olyckrapportering

Även den bristfälliga olycksrapporteringen togs upp och alla var överens om att det finns en uttalad ovilja mot att rapportera in olyckor. Dels upplevs det av många som krångligt och dels finns det en oro för att den olycksdrabbade även ska straffas av förbundet för eventuella förseelser som bidragit till olyckan. Från SSFFs sida finns det ingen som helst ambition att försöka sätta dit piloter som av en eller annan orsak råkat ut för en flygolycka. Rapporteringen är främst till för att få fram statistik som kan hjälpa oss att förstå olycksorsakerna och därmed kunna förebygga olyckor innan de inträffar.

 

Redan nu pågår arbetet med att ta fram ett webbaserat rapporteringssystem som dels blir mer tillgängligt, dels blir anpassat efter de vanligaste olyckstyperna vilket förhoppningsvis kan minimera prosan när det gäller de enklare tillbuden. Naturligtvis ska det även gå att göra en anmälan anonymt.

I samband med diskussionen om olycksrapporteringen är det också viktigt att nämna att licensförnyelsen varje år inte handlar om att förbundet måste jaga in medlemspengarna utan snarare att varje pilot ska ha en gällande försäkring som ju inte bara täcker skärmflygning utan alla fritidsaktiviteter du ägnar dig åt, dygnet runt i hela världen. Löser du din licens först i mars betalar du alltså lika mycket, men får bara en giltig försäkring i nio månader istället för tolv.

Efter en lång och konstruktiv diskussion i positiv anda som naturligtvis drog ut på tiden blev det dags för wraps med diverse fyllningar för att tanka både energi och mental höjd inför årsmötet. Årets upplaga bjöd dock inte på några större överraskningar utan formalian drevs igenom utan invändningar förutom några förtydliganden, främst när det gällde budgeten.

9 av Sveriges 35 klubbar fanns representerade och röstlängden fastställdes till 25 röster av 57 möjliga. Efter att verksamhets-, förvaltnings-, och revisionsberättelsen dragits igenom beslöt årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Regelförenkling

Den enda motion som inkommit till årsmötet var från Cirrus som vill förenkla förfarande vid licensförnyelse efter att man av en eller annan anledning har varit borta från sporten ett tag. Cirrus menar att nuvarande regler kan vara en hämmande faktor för före detta piloter som vill återuppta sin flygning igen. Därför föreslår man att en arbetsgrupp skall se över vilka lättnader man kan göra utan att för den skull äventyra säkerheten för de piloter som vill återuppta sin licens efter en längre tids uppehåll. Årsmötet gillade förslaget och utredningen ska presenteras i god tid för att kunna implementeras till licensförnyelsen 2013.

När det gäller fastställandet av den kommande verksamhetsplanen fanns det ett flertal önskemål som framkom i diskussionerna både före och under årsmötet. Bland annat vill medlemmarna ha en tydligare redovisning av verksamhetsplanen till nästa årsmöte. Verksamhetsplanen ska även vara sammanställd på ett ställe och inte som nu där den redovisas i respektive kommittés verksamhetsberättelse.

 

Tandemflyg för nyckelpersoner

Under samma punkt fördes även en diskussion om hur vi kan göra skärmflygningen mer känt hos allmänheten. Reklam och "att synas" är viktigt. Samtidigt som det är svårt att få in reportage i riksmedia går det ofta betydligt lättare att få in material i lokalmedia, speciellt i semestertider då det ofta råder "nyhetstorka". Klubbarna uppmanas därför att bjuda in reportrar, kommunalråd och liknande personer på viktiga positioner på exempelvis tandemflyg. Att trycka upp visitkort med lite info och adress till hemsidan att dela ut till intresserade var ett annat tips. Att sprida förbundets infobroschyr "Varför fåglarna kvittrar" var ytterligare ett annat förslag. Det fanns även önskemål om att en Facebookgrupp ska bildas. Det påpekades också att förslaget till det nya licenssystemet även ska gå ut på remiss till klubbarna, vilket stämman därför skrev in verksamhetsplanen.

Därefter fastställdes budgeten.

 

Ny USK-ordförande

När det gäller den nya styrelsen så blir det inga större förändringar utan den gamla styrelsen sitter i princip kvar kvar. Men där Ori Levin tar över rollen som USK och Ola Gustafsson blir istället ordinarie ledamot. Johan Eriksson är den enda ledamoten som lämnar styrelsen.
Sedan beslutade stämman att nästa års valberedningen kommer att bestå av Göteborgs skärmflygklubb (sammankallande), Bodens Paramotorklubb och Dalmåsarna.

Sedan beslutade stämman att nästa års valberedningen kommer att bestå av Göteborgs skärmflygklubb (sammankallande), Bodens Paramotorklubb och Dalmåsarna.

 

Årsmötet avslutades med prisutdelning i Svenska Distansligan som vanns av Magnus Eriksson, följd av Johan Sjöström och Andreas Florén. Tyvärr var ingen av pristagarna på plats.

 

Konstituerande styrelsemöte

Efter ett rappt och effektivt årsmöte samlade sig den nya styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte. Där bestämdes att Tomas Peterson blir ny Riksinstruktör eftersom Ori Levin i sin nya roll som USK inte bör sitta kvar som RI. Tomas Peterson har tidigare fungerat som RI-suppleant.

Värt att notera är att SSFF nu har beviljats undantag från luftfartslagen om krav på utbildningstillstånd. Vi kan alltså även fortsättningsvis utbilda piloter i enlighet med gällande regelverk och SSFFs verksamhetshandbok.

Nästa styrelsemöte planeras att hållas i maj.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.