Hoppa till sidans innehåll
Speedglider

Speed gliders oklassade

12 JUN 2011 08:28
Det har blivit allt vanligare att flygning på hang sker med så kallade speed gliders.
Flygning med speed gliders är idag inte specifikt reglerade i FoD och anledningen är att flygning med denna skärmtyp tidigare varit mycket begränsad. Därför är det viktigt att känna till att dessa skärmar tills vidare räknas som oklassade.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

SSFF vill i och med detta förtydliga att så länge inte något specifikt regelverk upprättats för speed gliders, så betraktas dessa som oklassade (såvida de inte är klassade av SSFF godkänd organisation). Detta innebär att dessa skärmar endast får flygas av piloter som minst innehar licensen P2 C2 med minst 400 loggade timmar.

Oavsett vad skärmen ursprungligen är avsedd för och vad den kallas, så är det den faktiska typen av flygning, hangflygning i det här fallet, som avgör att flygning regleras enligt FoD.

Säljare av denna typ av skärmar måste enligt FoD informera kunden om vilka bestämmelser som gäller för att få flyga skärmen. För piloten är det viktigt att känna till att flygning med dessa skärmar utan rätt licens innebär ett brott mot LFS 2007:44 (BCL) och FoD.

Speed gliders kan användas vid balansering med elever under studentutbildning.
 SSFF anser att användandet av speed gliders vid backglidning med elever under studentutbildning inte får förekomma. Dessa är de bestämmelser som hittills gällt och kommer att gälla tills vidare men USK har påbörjat ett arbete med att se över FoD med avseende på denna typ av flygning.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.