Hoppa till sidans innehåll

PM-nyheter

08 FEB 2011 20:12
Efter att SSFF fått förslag från PM-piloter att några punkter i regelverket bör ändras har styrelsen den 6 februari fattat beslut att justera FoD i enlighet med en del av de önskemål som funnits.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

• PM-student tas bort och ersätts med att PM1:a vid de första 10 flygen efter examination ska flyga tillsammans med eller under guidning av erfaren PM eller friflygpilot.

 

• PM1:a får efter 10 timmars loggad flygtid flyga fri distans.
 

• PM1:a med mindre än 10 timmar får flyga fri distans tillsammans med erfaren PM-pilot.

 

• PM-tandem är, som redan redovisats i styrelsereferatet, nu klubbat och klart.

 

Paramotor är den sport som växer snabbast och det är styrelsens uttryckliga vilja att det finns en konstruktiv dialog mellan förbund och PM-piloter så att regelverket kan utvecklas successivt för att säkerheten ska kunna optimeras utan att flygglädjen påverkas mer än nödvändigt.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.