Hoppa till sidans innehåll

Grundtommassa

17 JAN 2010 15:10
På förekommen anledning utifrån diskussioner och uppenbara faktafel på klubbforum bland SSFF:s medlemmar, vill Motorkomittén göra ett förtydligande avseende begreppet GRUNDTOMMASSA/GRUNDTOMVIKT.
  • Skapad: 17 JAN 2010 15:10

Luftfartstyrelsens författningssamling LFS 2005:39

Utgivare: Lena Byström Möller

ISSN 1652-8956

(finns att ladda ner på TS hemsida som PDF-fil)

 

 

Definitioner TS (TSL) 

 

Grundspecifikation

(Equipment list) Förteckning över den fasta och lösa utrustning som ingår i luftfartygets tommassa (tomvikt).

(LFS 2000:50)

 

Grundtommassa

(Grundtomvikt)

(Basic empty mass . BEM) Massa (vikt) av ett luftfartyg utrustat enligt grundspecifikation

inklusive ej utnyttjbart bränsle, ej dränerbar olja, total kvantitet hydraulvätska och andra

normalt ej förbrukningsbara vätskor, som erfordras för luftfartygets drift.

Anm. Anm. Om luftfartyget saknar separat oljetank inkluderas full oljemängd i

grundtommassan (grundtomvikten), varvid "Grundtommassa (grundtomvikt) inkl.

olja" anges.

(LFS 2000:50)

 

 

Med grundtommassa avses hela paramotorekipaget det vill säga paramotorekipage med eller utan hjulställning/skidor, skärm och reservskärm. 

Pilot, eventuell passagerare och bränsle ska inte räknas in i grundtommassa.

 

Innan de nya direktiven från TSL, som kom i November 2009, gällde grundtommassa 70 kg för alla paramotorekipage enligt TSL/LFS.

 

SSFF följer TSL:s direktiv och definitioner.

Skribent: Lasse Markstedt, Ordförande Motorkommittén

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.