Hoppa till sidans innehåll

Paramotor


SSFF reglerar från den 1 januari 2005 flygskärm med motor

I FoD finns krav, begränsningar och befogenheter vad gäller motorflygning

Paramotor (PM)

Paramotorbilder

 

Allmänt

Med paramotor menas skärmflyg med motordrift. Motoraggregatet som har påskjutande propeller är monterat i en bur med tillhörande sele. Piloten startar och landar till fots på liten yta och flyger bekvämt med motordrift. Som flygskärm används friflygskärm som är godkänd för paramotor. Skärmen som då kallas motorskärm manövreras på samma sätt som vid vanlig skärmflygning med den skillnaden att man kan starta, flyga och landa med hjälp av ett gasreglage.

Du behöver inte vara skärmflygare för att lära dig flyga paramotor, men du måste gå PM utbildning och inneha PM licens för att få flyga. PM utbildning erbjuds av licensierade Paramotorinstruktörer.

 

Bra att veta om paramotor

För att få flyga paramotor i Sverige så måste du förutom giltig PM licens ha ett typgodkänt motoraggregat. Det finns både tillverkare och importörer i Sverige som erbjuder ett brett utbud av typgodkända motoraggregat

Registreringsmärkning av motorskärmar

All flygning med paramotor skall ske med godkänd registreringsmärkning i motorskärmen, enligt Luftfartsstyrelsens författning (2007:44) om flygning med skärm. Registrering sker genom märkning i skärmen (minst 4 st siffror). Siffrorna (och ev. bokstav) skall vara minst 500mm höga och minst 80mm breda. Placeringen är valfri men skall vara monterade så att dom tydligt går att urskilja underifrån skärmen.

Nu har vi sjösatt vårt nya register för PM skärmar. Det nya är att skärmar som registreras får ett unikt nummer som består av en bokstav och fyra siffror som sen följer skärmen hela dess livslängd. Således behövs inga siffror ändras i skärmen vid ägarbyte utan man fyller i blanketten (länk nedan) med den nye ägarens uppgifter och skickar in till kansliet. Ni som redan flyger omkring med ert licensnummer i skärmen kan fortsätta med det om ni så önskar. Den dag ni eventuellt säljer er skärm kan ni antingen ta bort siffrorna, eller hellre fylla i blanketten så skärmen får sitt nya permanenta nummer. Ni som vill använda er skärm för PM flygning men idag inte har något nummer i skärmen har två alternativ. Antingen så fyller ni i blanketten och får ett permanent nummer till skärmen eller så märker ni er skärm med ert licensnummer.

 

Registreringsdokumentet hittar du här.

 

Det finns många återförsäljare av färdigtillverkade, självhäftande siffror. Ett tips från SSFF är, att i klubbregi köpa in märkduk och tillverka siffror själv.  

 

Bra att veta vid köp av paramotor

För att få flyga paramotor måste du ha en godkänd utrustning samt ha registreringsnummer i din flygskärm. Om du köper en paramotorutrustning så skall du kräva att få registreringsbeviset eller serienummerintyget som tillhör paramotorn/hjulställningen. Finns inte registreringsbeviset eller serienummerintyget så är du tvungen att typbesiktiga din utrustning. Det kan du göra hos någon av SSFF godkända besiktingsmän. Du hittar dom via denna länk. Även hjulställningar/trikar där man har en bärande konstruktion måste typbesiktigas. Den flygskärm som du använder till paramotorflygning måste ha ett registreringsnummer. Det får du genom att fylla i registreringsdokumentet ovan. Även om det redan sitter ett nummer i skärmen så måste du använda samma blankett och anmäla till SSFF kansli att skärmen bytt ägare. Det är du som ägare som är skyldig att se till att ovan krav är uppfyllda. Registreringsbeviset är en värdehandling och skall bevaras i original så länge paramotorn finns, så förvara det väl.

Typbesiktning

För att paramotorn ska vara godkänd så måste den typbesiktigas av någon typbesiktningskontrollant. När motorn är typbesiktigad så ska en kopia på typbesiktningsprotokollet lämnas till paramotorägaren. 

Egenbesiktning

En gång per år ska man egenbesiktiga paramotorn, exempelvis vid årets slut. Egenbesiktningen kan utföras av annan kunnig person om du själv känner att du är osäker. När egenbesiktningen gjorts så ska detta noteras i flygdagboken.

 

Femårsbesiktning

När fem år har gått sedan typbesiktningen ska en så kallad femårsbesiktning göras av någon av typbesiktningskontrollanterna eller paramotorinstruktörer som har befogenhet att femårsbesiktiga. Femårsbesiktning ska sedan utföras vart femte år. Till besiktningen ska du ta med en kopia av typbesiktningsprotokollet och en kopia på registreringsbeviset (gäller seriemodell) så att besiktaren kan se eventuella åtgärder och brister vid typbesiktningen. När femårsbesiktningen gjorts så ska detta noteras i flygdagboken. 

Registreringsbevis

Om tillverkare eller importör säljer en så kallad seriemodell som är typbesiktigad så ska säljaren se till att seriemodellen är lika med sitt första exemplar. Säljaren åtgärdar eventuella brister och stansar in serienumret på paramotorn. I det här fallet ska köparen ha en kopia på typbesiktningsprotokollet och en kopia på registreringsbeviset. 

Flygdagbok

Du ska ha en flygdagbok till din paramotor. Där fyller du i hur mycket motorn gått och eventuella åtgärder som gjorts på motorn. Allt som rör motorn ska du skriva i flygdagboken, till exempel egenbesiktning och femårsbesiktning, så att man kan se vad motorn varit med om och hur den blivit skött (viktigt vid försäljning). Flygdagboken ska följa motorn vid försäljning. 

Uppdaterad: 2016-06-07 16:54

Nyfiken på flygning?

fjallflygning

Skärmflygning är en idrott som passar de flesta. Läs mer här om hur du lär dig flyga.

 

 

Webshop landslagskläder

Snygga funktionella sportkläder som syns. Ingen tvekan om var du kommer ifrån. Och du behöver inte vara landslagsman/kvinna för att skaffa dem.

 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.

Sidfot

Postadress:
Svenska Skärmflygförbundet
Odd Fellowvägen 38
127 32 Skärholmen

Besöksadress:
Odd Fellowvägen 38
127 32 Skärholmen

Kontakt:
Tel: +46 8 234 123
E-post: This is a mailto link

Se all info